Navigate / search

Velykiniai sveikinimai

Sekmadienį švęsime Kristaus Prisikėlimo šventę.

Bažnyčiose, koplyčiose ir mūsų namuose pakiliai suskambės pasveikinimas „Kristus Prisikėlė!“

Nuoširdžiai sveikinu Jus šios didžiausios krikščionių šventės proga.

Linkiu Jums dvasinio atsinaujinimo ir sėkmės. Tegul Jūsų namai bus kupini meilės, laimės ir gerovės.

Būkite sveiki, nepraraskite tikėjimo – jis atneša gėrį ir suteikia vilties, kad Tiesa triumfuos.

Kristus Prisikėlė! Aleliuja!

Valdemar Tomaševski

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos pirmininkas,

Europos Parlamento narys