Menu / szukaj

AWPL-ZChR broni życia dzieci nienarodzonych

Dzisiaj w sejmowym komitecie prawa i praworządności rozpatrywano projekt ustawy o ochronie życia poczętego autorstwa Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR).
Projekt ustawy staraniami frakcji AWPL-ZChR powrócił na listę prac Sejmu po kilkuletniej przerwie.

Poseł Zbigniew Jedziński twierdzi, że życie należy chronić od chwili poczęcia.

„Artykuł 19 Konstytucji RL stanowi, że prawo człowieka do życia jest chronione przez ustawę, tymczasem w kraju do tej pory obowiązuje rozporządzenie przyjęte jeszcze w okresie sowieckim, w 1955 roku, które zezwalana na przerwanie ciąży do 12. tygodnia. W naszej ocenie jest to niecywilizowany akt prawny, należy go zmienić. Głównym powodem jest fakt, że życie człowieka zaczyna się w chwili poczęcia” – potrzebę przyjęcia ustawy uzasadniał poseł.

Projekt ustawy o ochronie życia poczętego AWPL-ZChR zarejestrowała w roku 2013. Wówczas w pierwszym czytaniu posłowie poparli projekt, jednakże ostatecznie w parlamencie zabrakło woli politycznej do uchwalenia dokumentu.

Podczas dzisiejszego posiedzenia komitetu Z. Jedziński zaznaczył, że Sejm obecnej kadencji powinien przyjąć ustawę chroniącą życie nienarodzone.

„Mając na uwadze to, że Sejm bieżącej kadencji miał wystarczająco woli politycznej i stanowczości, by przyjąć ustawę wprowadzającą zakaz przemocy cielesnej i psychologicznej wobec dzieci, dlatego, naszym zdaniem, Sejmowi obecnego składu powinno wystarczyć woli politycznej, by przyjąć ustawę, która by zabroniła zabijania dzieci nienarodzonych” – oświadczył polityk z ramienia AWPL-ZChR.

Vygantas Malinauskas, przedstawiciel Konferencji Episkopatu, który wziął udział w posiedzeniu, bronił projektu ustawy autorstwa AWPL-ZChR. Powiedział, że pod względem prawnym dokument nie stoi w sprzeczności ani z aktami litewskimi, ani międzynarodowymi.

„Mówiąc o aspekcie prawnym tej ustawy, ochrona życia dziecka nienarodzonego nie stoi w sprzeczności z żadnym aktem prawnym: ani litewskim, ani unijnym. Obecnie w Europie istnieje kilka państw, w których życie ludzkie jest objęte ochroną od samego poczęcia. Europejski Trybunał Praw Człowieka nigdy nie orzekł, że [ustawa broniąca nienarodzonego życia] nie jest zgodna z konwencją. Generalnie żadna konwencja nie przewiduje prawa do aborcji” – powiedział V. Malinauskas.

Podczas posiedzenia wiceminister zdrowia Aušra Bilotienė Motiejūnienė powiedziała, że resort nie popiera projektu ustawy.

Polscy politycy zapowiedzieli, że będą dalej zabiegali o przyjęcie ustawy broniącej dzieci nienarodzonych. Jeszcze przed wiosenną sesją Sejmu kierownictwo AWPL-ZChR oświadczyło, że poczyni starania, by dokument znów trafił pod obrady Sejmu.

Po rozpatrzeniu projektu w sejmowym komitecie prawa i praworządności ostateczny wniosek i opinię ma wydać komitet praw człowieka.

Projekt Ustawy zawiera podstawowe założenia ochrony życia w fazie prenatalnej, m.in. stwierdzenie, że życie człowieka zaczyna się w chwili zapłodnienia kobiety i że wszystkie pytania związane z ochroną życia w fazie prenatalnej powinny być rozstrzygane oddając pierwszeństwo prawom dziecka w fazie prenatalnej, z wyjątkiem 2 przypadków:

1) gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety;

2) gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że ciąża jest wynikiem działań przestępczych.

Do krajów o zaostrzonych warunkach dopuszczalności przerywania ciąży lub jej całkowitym zakazie w Europie należą Malta, San Marino, Watykan, Monako, Andora, Liechtenstein, Irlandia i Polska.

AWPL-ZChR zabiega właśnie, by życie dziecka poczętego było chronione również na Litwie.

www.L24.lt

2017-04-05