Navigate / search

Rita Tamašunienė: A.Pabedinskienės įvartis į savo ministerijos vartus

Net opios socialinės problemos ir tragedijomis pasibaigiantys įvykiai globos įstaigose nesulaukia tokios žaibiškos socialinės apsaugos ir darbo ministrės A.Pabedinskienės reakcijos, kaip Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro statyba. Reakcija išreiškiama ne paramos forma, ne skiriamų lėšų dydžiu, bet kaltinimais ir kritika. Net neįsigilinusi į projekto įgyvendinimo esmę, kažką, kažkur išgirdusi ar perskaičiusi, ministrė viešai paskelbia nepritarianti vaikų namų statybai.   Daugiau

Mokytojai piketuos prieš Šimašiaus valdomos savivaldybės savivalę

Vilniaus lenkų mokyklų bendruomenė, tėvai, mokiniai bei mokytojai toliau tęsia kovą už savo teises. Tėvai niekada nesutiks, kad mokyklos, kuriose mokosi jų vaikai, būtų neteisėtai reorganizuotos į pagrindines mokyklas. Dėl Vilniaus Lazdynų ir S.Konarskio vidurinių mokyklų vyksta teismų procesai. Teismas savo sprendimą turi paskelbti spalio 5 d. Daugelio teisininkų nuomone, šias bylas mokyklos gali laimėti. Manoma, kad tiek savivaldybė, tiek kai kurie teismai pažeidė daugybę teisės aktų. Daugiau

Kiek teisingumo Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (LVAT)?

Kas pasidarė su teisingumu Lietuvoje? Ar kas nors dar gina mūsų šalies pilietį? Ar kam nors rūpi Lietuvos jaunuolio ateitis ir jo išsilavinimas?  Klausimų daugiau negu atsakymų… Yra vilties, kad žmogų, tuo labiau jaunuolį, kuris tampa valdžios vyrų auka, bent gali apginti teismas. Pasirodo, ne visada… Net ir teismuose, matyt, nėra teisingumo ir teisybės. Bet nuo pradžių… Daugiau