Navigate / search

Už virtinę nusikaltimų – stulbinamai žemos bausmės

Vos 8 mėnesių viešųjų darbų bausmę gavo 24 metų Nerijus Janulevičius ir jo draugas, 23-ejų Jaroslav Malinovski. Šie jauni vyrai įvykdė tris baudžiamąsias veikas: kurstė tautinę nesantaiką, grasino susidoroti bei išniekino maršalo Jozefo Pilsudskio širdies ir jo motinos kapo paminklus dėl nacionalinių motyvų. Teismas savo nuosprendi paskelbė penktadienį. Daugiau

Lenkų švietimo Lietuvoje problemos aptartos su Lenkijos Senato vadovybe

Lenkijos Senato pirmininko kvietimu, sausio 26 dieną Varšuvoje įvyko oficialus Lenkijos Senato vadovybės susitikimas su Lietuvos lenkų organizacijų atstovais, Lietuvos lenkų sąjunga ir Lietuvos lenkų rinkimų akcija. Susitikimo metu aptarti svarbiausi klausimai ir problemos, su kuriais susiduria Vilniaus krašto lenkai. Daugiau

Šventiniai sveikinimai

Matka_Boska_z_synem

Sveikų, ramių ir džiaugsmingų šv. Kalėdų bei visokeriopos Dievo Kūdikio palaimos per ateinančius 2016 metus.

Valdemar Tomaševski

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos pirmininkas

Europos Parlamento narys