Navigate / search

Beveik du mėnesius vykdytas gyventojų tautybės tyrimas patyrė fiasko. Tik dešimtadaliui tautinių mažumų atstovų pavyko deklaruoti savo tautybę

Sulig kalendorine žiemos pabaiga, pasibaigė ir Statistikos departamento vykdytas gyventojų tautybės, gimtosios kalbos ir išpažįstamo tikėjimo statistinis tyrimas. Tyrimo metu gyventojai galėjo elektroniniu būdu užpildyti atitinkamą anketą, kurioje turėjo deklaruoti savo tautybę, gimtąją kalbą bei tikėjimą. Pasak Statistikos departamento, tik apie 50 tūkstančių įvairių tautybių asmenų pasinaudojo šia galimybe. Pagalvokim, Lietuvoje, kur gyvena apie pusė milijono kitų tautybių gyventojų, tik kas dešimtas pasinaudojo galimybe deklaruoti savo tautybę. Daugiau

Taip šeimai, ne genderizmui

Valdantieji pandemijos akivaizdoje ir turėdami daugybę kitų krizių, pradedant didėjančia bedarbyste ir baigiant emocinėmis ir psichologinėmis problemomis ruošiasi Stambulo konvencijos ratifikavimui jau šioje pavasario sesijoje. Ar tai yra aktualiausias klausimas šiuo metu, kai įtampa visuomenėje ir be to yra labai aukšta? Daugiau

Marija Rekst: Vyriausybės sprendimas dėl kelių finansavimo – diskriminacinis ir neproporcingas

Sausio 27 d. Vyriausybės posėdyje buvo priimtas nutarimas, pagal kurį Vilniaus rajono savivaldybei bus skiriamas daug mažesnis finansavimas kelių priežiūrai ir plėtrai. “Mūsų savivaldybės gyventojams tai reiškia vieną – planai išasfaltuoti kelius ir gatves, sutvarkyti senąją kelių infrastruktūrą ar tinkamai prižiūrėti žvyro dangos kelius, kad jie būtų patogūs ir, svarbiausia, saugūs – vėl nukeliami neapibrėžtam laikotarpiui”, – rašoma savivaldybės pranešime. Daugiau

Diskriminaciniai naujosios konservatorių ir liberalų valdžios sprendimai. Iš Vilniaus ir Trakų rajonų gyventojų ketinama atimti beveik 1 mln. Eur keliams

Prie valstybės vairo priėję konservatorių ir liberalų atstovai, panašu, aktyviai grįžta prie savo senųjų įpročių – savivaldybių, kuriose gyvena didžiausias šalyje tautinių mažumų nuošimtis, gyventojų diskriminavimo politikos. Vienas iš jo taikymo praktikoje pavyzdžių – Laisvės partijos deleguoto susisiekimo ministro Mariaus Skuodžio sprendimas nurėžti Vilniaus ir Trakų rajonams beveik 1 mln. Eur finansavimą, kurį šių rajonų savivaldybės, reaguodamos į gyventojų lūkesčius ir teisę naudotis geros būklės keliais, jau buvo suplanavusios investuoti į kelių infrastruktūros gerinimą. Sprendimas priimtas vienašališkai, nesitariant, o apie jį Vilniaus ir Traukų rajonų savivaldybių atstovai sužinojo iš žiniasklaidos. Šiandien parlamente vykusioje spaudos konferencijoje dalyvavę Seimo nariai tokį sprendimą pavadino skubotu, diskriminuojančiu ir nepelnytai skriaudžančiu šių rajonų gyventojus.  Daugiau

Privalomo tautybės įrašo ankstesnis panaikinimas ir menkas viešųjų elektroninių paslaugų naudojimas iškraipys visuotinio surašymo duomenis

Lietuvoje nuo šių metų sausio 1 dienos startavo kas dešimtmetį rengiamas visuotinis gyventojų ir būstų surašymas. Tačiau šįkart surašymas kitoks – nebus gyventojus lankančių surašinėtojų, jis pilnai vyks elektroniniu būdu administracinių duomenų pagrindu, naudojant valstybės registrų ir informacinių sistemų duomenis. Daugiau

Lietuvos lenkų sąjunga rengia visuomeninį Vilniaus krašto gyventojų surašymą

Lietuvos lenkų sąjunga, atsižvelgdama į šiemet Lietuvoje planuojamą visuotinį gyventojų surašymą, taip pat į ankstesnių gyventojų surašymų netikslumus ir statistinius neatitikimus, susijusius su deklaruojama tautybe, lyginamaisiais ir informaciniais tikslais bei siekdama surinkti statistinius duomenis, rengia savo gyventojų surašymą. Atitinkamą sprendimą Lietuvos lenkų sąjungos Vyriausioji valdyba vienbalsiai priėmė 2021 m. sausio 14 d. Daugiau