Menu / szukaj

Tamašunienė: Przedłużenie terminu składania podań o rekompensatę działką leśną jest jak najbardziej celowe

W Sejmie RL zarejestrowana została kolejna nowela do Ustawy o restytucji mienia, która do końca tego roku przedłuża możliwość otrzymania rekompensaty za niezwrócone mienie w postaci działki leśnej na terenach wiejskich. Z takiej formy rekompensaty spadkobiercy i byli właściciele mogli skorzystać do 1 lutego bieżącego roku. Posłowie na Sejm Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin Rita Tamašunienė i Czesław Olszewski razem z posłami innych frakcji zarejestrowali projekt noweli do Ustawy o restytucji mienia wydłużający termin, w którym byli właściciele lub ich spadkobiercy mogą złożyć podanie o rekompensatę za niezwróconą dotąd ziemię w formie działki leśnej o tej samej wartości do 31 grudnia 2023 roku. Czytaj dalej

Nie śpieszyć z kompensacją lasem. Odzyskanie ojcowizny w Wilnie – do mety jeszcze daleko

Kompensowanie lasem w rejonach Litwy za ziemię w Wilnie będzie najprędzej przedłużone do końca 2023 roku, przez to zyskuje się czas na maksymalny zwrot ziemi w Wilnie w naturze. Szczególnie w byłych wsiach sznurowych stolicy, a one stanowią większość powierzchni klasyfikowanej do zwrotu. Tak więc, byli właściciele ziem wsi sznurowych powinni domagać się zwrotu większej ilości niezabudowanej ziemi w naturze w granicach ich byłych wsi i narazie nie brać kompensaty lasem. Czytaj dalej

Około 400 kandydatów w 11 samorządach: mocny start AWPL-ZChR w wyborach na Litwie

Wczoraj, 30 grudnia, upłynął termin zgłaszania kandydatów w wyborach samorządowych. Listy kandydatów złożyło w Głównej Komisji Wyborczej (VRK) 14 z 16 partii politycznych, w tym partia parlamentarna Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR). Oprócz AWPL-ZChR uczestnikami kampanii politycznej są: Partia Wolności, Związek Demokratów „W imię Litwy”, Związek Chrześcijański, Partia Pracy, Ruch Liberalny, Litewska Partia Regionów, Partia Socjaldemokratyczna, Związek Chłopów i Zielonych, Litewska Partia Zielonych, Partia „Młoda Litwa”, Partia „Wolność i Sprawiedliwość”, Narodowe Zrzeszenie oraz Związek Ojczyzny. Czytaj dalej

„Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław Ojczyznę miłą”

Szanowni Państwo,

Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejszy okres w roku, to czas wytchnienia od codzienności, czas refleksji i zadumy nad wartościami, które służą dobru, budują nasze człowieczeństwo oraz to są piękne chwile, gdy jesteśmy razem w gronie swych bliskich.

Życzę, by ten magiczny czas był dla Was i Waszych rodzin pełen pokoju, zrozumienia, zgody, pojednania, optymizmu i radości. Niech bezgraniczna Miłość płynąca z betlejemskiego żłóbka gości każdego dnia w naszych sercach.

Nadchodzący zaś rok niech przyniesie to, co najcenniejsze i najbardziej wartościowe: wiarę, miłość, pokój, mocne zdrowie, spokój w Waszych sercach oraz da siły do podejmowania nowych wyzwań i realizacji wszelkich zamierzeń i planów.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego 2023 Roku!

 

Waldemar Tomaszewski

Prezes ZPL i AWPL

Poseł do Parlamentu Europejskiego