Menu / szukaj

Odszedł do Pana wielki patriota Wileńszczyzny i Polski dr. Jan Ciechanowicz. Nie wszystek umarł…

10 stycznia 2022 roku grasująca barbarzyńsko po globie ziemskim koronawirusowa pandemia targnęła się też ze skutkiem na życie dobrze dla wielu z nas znanego Jana Ciechanowicza – polskiego pisarza, historyka, etyka, filozofa, genealoga, germanisty z wyuczonego zawodu, autora bez mała 70 książek i ponad 1200 artykułów w języku polskim, białoruskim, litewskim, niemieckim, rosyjskim, angielskim. Słowem, jako społeczność polska na Litwie, ponieśliśmy nieodżałowaną utratę, gdyż przestało bić serce Kogoś, Kto poprzez tytaniczną wręcz pracowitość świecił przykładem, jak należy do reszty wypełniać treścią doczesne życie. Czytaj dalej

Po dramatycznej walce o Antokol Polacy świętują sukces

Piękna nowa polska szkoła w Wilnie miejscem tradycyjnego spotkania opłatkowego

W polskiej szkole początkowej na Antokolu w ubiegły czwartek, 6 stycznia, odbyło się świąteczne spotkanie członków i przyjaciół Oddziału m. Wilna Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześciajńskich Rodzin. Była to również wspaniała okazja, aby dla szerszej społeczności zaprezentować działalność tej otwartej niedawno nowej polskiej szkoły. Czytaj dalej

Jeśli Europa ma przetrwać, to powinna powrócić do swoich korzeni chrześcijańskich

Parlament Europejski jest jednym z najważniejszych organów Unii Europejskiej, w którym zasiada 11 posłów z Litwy. Parlament jest ważnym forum debaty politycznej i miejscem podejmowania decyzji na szczeblu UE. Większość posłów należy do grup politycznych (frakcji), którzy zrzeszają się nie na zasadzie kraju pochodzenia, tylko poglądów politycznych. Jedną z frakcji jest w PE Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR), w której jako jedyny z Litwy zasiada Waldemar Tomaszewski, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin (prosimy nie mylić z naszymi „konserwatystami” G. Landsbergisa, którzy należą w Parlamencie Europejskim do frakcji EPP i w swej działalności przypominają bardziej liberałów). EKR podkreśla potrzebę reformy Unii, tak aby służyła ona obywatelom, a nie brukselskim biurokratom. Opowiada się za funkcjonowaniem Unii w oparciu o tradycyjny, europejski dorobek prawny i kulturowy oraz postuluje powrót do korzeni, czyli wartości chrześcijańskich. EKR opowiada się również za współpracą wolnych państw, przeciwstawia się natomiast budowie superpaństwa unijnego. Czytaj dalej

„W jedności stanowimy siłę”. Spotkanie opłatkowe ZPL i przedstawicieli polskich organizacji

Największa polska organizacja społeczna na Litwie – Związek Polaków na Litwie – zaprosiła dziś swoich członków, przyjaciół, sympatyków i gości na tradycyjne spotkanie opłatkowe w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Spotkanie, które zgromadziło około 500 osób,  tym bardziej było wyczekiwane, bo w ubiegłym roku nie mogło odbyć się z powodu trudnej sytuacji pandemicznej. Czytaj dalej

„Podnieś rękę, boże Dziecię 

Błogosław Ojczyznę miłą
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę Swą siłą”

Drodzy Rodacy!

Przed nami wyjątkowy czas. Czas wypełniony tradycją i nadzieją.

Niech Wigilijny wieczór i Święta Bożego Narodzenia upłyną w ciepłej, rodzinnej atmosferze bez pośpiechu, trosk i zmartwień.

Niech nowonarodzony Jezus obudzi w nas dobro, miłość i życzliwość wobec bliźniego.

W tym pięknym okresie Bożonarodzeniowym życzę samych radosnych chwil, pozytywnych emocji, pogody ducha oraz mocnego zdrowia i wszelkich łask Bożych na kolejny 2022 rok.

 

Waldemar Tomaszewski

Prezes ZPL i AWPL

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Pod obrady Sejmu trafiły ważne projekty ustaw autorstwa AWPL-ZChR

9 grudnia 2021 pod obrady Sejmu w porządku dnia opozycyjnych frakcji zostały zgłoszone sztandarowe projekty ustaw Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin – projekt ustawy o mniejszościach narodowych, ustawa lustracyjna i ustawa o opodatkowaniu instytucji finansowych oraz rezolucja w sprawie planu środków zaradczych zmniejszenia obciążenia mieszkańców z powodu wzrostu cen. Projekty zgłosiła sejmowa Frakcja Regionów Litwy. Czytaj dalej