Menu / szukaj

„Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać“. Mark Twain

Drodzy Nauczyciele, Wykładowcy oraz pracownicy Oświaty!

Z okazji Waszego święta zawodowego proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, cierpliwości, pogody ducha wielkiego poczucia spełnienia i wytrwałości.
Niech podejmowany trud niesie radość, satysfakcję i społeczne uznanie, a Państwa pasja oraz wiedza stanie się źródłem życzliwości uczniów i rodziców.
Niech wiara w słuszność bronionych szkół mniejszości narodowych doda odwagi i sił do pokonywania wszelkich trudności, bo przecież państwo ma obowiązek zapewnić godne i wszechstronne wykształcenie swych obywateli. Nigdy nie będzie zgody na ograniczanie i dyskryminację polskiej oświaty.
Dziękując za Waszą niełatwą, ale niezmiernie ważną pracę, życzę, aby Państwu nigdy nie zabrakło optymizmu i spokoju. Każdego dnia pełnicie misję, której wielkości i wartości nie da się przecenić. Niech Opatrzność ma w opiece Was, Wasze rodziny, uczniów oraz całą społeczność polską na Wileńszczyźnie.

Z wyrazami wdzięczności i uznania

Waldemar Tomaszewski

Prezes ZPL i AWPL

Poseł do Parlamentu Europejskiego

„Jeśli zapomnę o Nich – Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie!” Apel Pamięci w Ponarach

W poniedziałek, 26 września, w wileńskich Ponarach, miejscu masowych egzekucji w okresie okupacji niemieckiej, odbyły się główne obchody Uroczystości Ponarskich, tradycyjnie organizowanych we wrześniu przez Stowarzyszenie „Rodzina Ponarska”. Była to kolejna bardzo udana impreza współorganizowana przez Związek Polaków na Litwie. W uroczystościach wzięło udział blisko tysiąc osób. Czytaj dalej

Rozpoczęły się Uroczystości Ponarskie. Kulminacją polskich uroczystości – Apel Pamięci i Msza św. w Ponarach w poniedziałek, 26 września

Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie oraz Stowarzyszenie „Rodzina Ponarska” zapraszają w poniedziałek, 26 września, na Apel Pamięci do Ponar. 
Apel Pamięci i Msza św. w intencji pomordowanych Polaków, wszystkich 100 tysięcy ofiar straszliwego ponarskiego ludobójstwa, rozpocznie się o godz. 12.00.
Dojazdy do Ponar są organizowane w kołach i oddziałach ZPL. 
Zarząd Główny ZPL zamówił również autokar dla osób niezorganizowanych, który odjedzie w poniedziałek, 26 września, o godz. 11.00 od Domu Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Nowogródzka 76. Czytaj dalej

Wiec przed ambasadą Czech w obronie polskiego szkolnictwa na Litwie

15 września, po południu w Wilnie odbyła się kolejna akcja protestacyjna, którą zorganizowały społeczności szkolne Wileńszczyzny. Tym razem liczna pikieta w proteście i w obronie praw polskiego szkolnictwa na Litwie odbyła się, gromadząc około 600 Polaków, przed gmachem Ambasady Republiki Czeskiej, która nie tylko przewodniczy obecnie Radzie Unii Europejskiej, ale słynie również w Europie z wzorowego traktowania mniejszości narodowych.  Czytaj dalej

Dzisiaj w Wilnie rozpoczyna obrady Zjazd Rady Polonii Świata

W dniach 15-18 września w Wilnie odbędą się obrady Rady Polonii Świata – organizacji łączącej Polaków świata z 44 krajów, sześciu kontynentów. W tym roku rolę gospodarza światowego, reprezentatywnego forum Polonii i Polaków za granicą pełni Związek Polaków na Litwie. Zjazd zostanie zainaugurowany Mszą św. w Kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej. Po wspólnej modlitwie odbędzie się uroczyste otwarcie Zjazdu w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Czytaj dalej

Ważna informacja biura prasowego AWPL-ZChR

Informujemy, że w ostatnim czasie media oraz osoby prywatne otrzymują maile z poczty mailowej infowpl.lt@mail.ru podpisane Valdemar Tomaševski. Ten fałszywy nadawca podszywa się pod AWPL-ZChR oraz prezesa partii Waldemara Tomaszewskiego, co jest rażącym złamaniem prawa. Ktoś z niejasnych powodów stworzył nieprawdziwe profile i adresy mailowe o zbliżonych nazwach, które nie mają nic wspólnego z AWPL-ZChR, tak więc stosowne zawiadomienie zostało złożone do prokuratury z prośba o wsczęcie dochodzenia. Czytaj dalej

Wiec przeciwko dyskryminacji polskiego szkolnictwa na Litwie

W związku z bezprecedensowym atakiem na polskie szkoły na Litwie przez obecne władze liberalno-nacjonalistyczne Litwy, w zamyśle którego ma być zlikwidowanych bądź zdegradowanych do niższego szczebla kilkanaście szkół polskich w rejonach wileńskim, solecznickim i trockim, w tym 8 gimnazjów: im. Św. Kazimierza w Miednikach, im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach, im. Św. Jana Bosko w Jałówce, im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze, im. Pawła Brzostowskiego w Turgielach, im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach, im. Anny Krepsztul w Butrymańcach oraz im. Longina Komołowskiego w Połukniu, społeczności szkolne Wileńszczyzny organizują akcję protestu i apel poparcia dla zachowania polskich szkół przed Ambasadą Republiki Czeskiej w Wilnie. Czytaj dalej

Polacy z całego świata w obronie polskich szkół na Wileńszczyźnie

W dniach 3-6 września, pod honorowym patronatem Prezydenta RP, odbył się w Warszawie Kongres „Kraj-Emigracja 2022”, w którym uczestniczyła liczna delegacja z Wileńszczyzny. Na Kongresie szeroko dyskutowano sprawy dotyczące relacji Rzeczpospolitej z Polonią i Polakami za granicą, jak też poruszono problemy Polaków mieszkających poza Macierzą. Na zakończenie obrad, uczestnicy Kongresu podpisali apel do Polonii całego świata oraz jednogłośnie przyjęli Oświadczenie w sprawie dyskryminacji szkolnictwa polskiego na Litwie, którego treść zamieszczamy poniżej: Czytaj dalej