Menu / szukaj

Przyszłością Europy jest Europa ojczyzn

W Unii Europejskiej, za sprawą nie do końca przemyślanych propozycji kolejnych już zmian traktatów, rozgorzała dyskusja nad przegłosowanym na ostatniej sesji Europarlamentu sprawozdaniem zachęcającym do traktatowych zmian. Nasuwa się jednak pytanie czy są one w ogóle potrzebne, uważam, że nie. Bo gdyby przyjęto w przyszłości zawarte w sprawozdaniu zmiany w traktatach unijnych, to straciłyby na tym prawie wszystkie państwa członkowskie z wyjątkiem tych największych, zwłaszcza Niemiec, a środek ciężkości podejmowanych decyzji w kluczowych dla funkcjonowania państw i ich obywateli sprawach przesunąłby się do Brukseli. A nie o to przecież chodziło na początku powstania Wspólnoty Europejskiej, która miała być organizacją współpracujących ze sobą suwerennych narodów. Czytaj dalej

W litewskim Sejmie – konferencja o prawach mniejszości narodowych na Litwie

8 grudnia (piątek) o godz. 11.00 w Sejmie RL odbędzie się konferencja „Zapewnienie praw mniejszości narodowych na Litwie w kontekście umów dwustronnych i prawa międzynarodowego: problemy, wyzwania i rozwiązania”. Organizatorzy: posłowie na Sejm RL Rita Tamašunienė i Czesław Olszewski, poseł do Parlamentu Europejskiego, prezes Związku Polaków na Litwie Waldemar Tomaszewski.  Czytaj dalej

„Europa Christi” przyszłością Europy. Ważna konferencja w Strasburgu

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu 21 listopada b.r. odbyła się konferencja: „Europa Christi” przyszłością Europy. Zorganizował ją europoseł Waldemar Tomaszewski, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin. Konferencja odbyła się pod patronatem frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Czytaj dalej

Społeczna inicjatywa ZPL na cenzurowanym

Związek Polaków na Litwie otrzymał pismo z postanowieniem Państwowej Inspekcji Ochrony Danych RL „W sprawie sprawdzenia Związku Polaków z inicjatywy Państwowej Inspekcji Ochrony Danych”, w którym wskazano, że przeprowadzony przez ZPL Społeczny Spis Ludności Narodowości Polskiej na Wileńszczyźnie i późniejsze przetwarzanie danych osobowych nie odpowiada  założeniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20126/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także poszczególnym punktom artykułów 6 i 5 RODO w sprawie przyjętych założeń o prawomocności, przejrzystości oraz ograniczonemu okresowi przechowywania danych, a otrzymana zgoda od respondentów nie odpowiada 7 artykułowi trzeciej części założeń RODO w sprawie dysponowania danymi osobowymi. Ponadto w piśmie Inspekcji nakazano zniszczenie zebranych deklaracji i danych przeniesionych do innych baz (o ile takowa czynność się odbyła) i poinformowanie Inspekcji o wykonaniu zalecenia do dnia 13 października 2023 roku. Czytaj dalej

Radni AWPL-ZChR w obronie mieszkańców Niemenczyna

30 października w Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyło się łączone posiedzenie dwóch komitetów: Praworządności i Rozwoju Samorządu oraz Wiejskiego i Gospodarki Terenowej. Komitety zwołane zostały z inicjatywy przewodniczących komitetów z ramienia frakcji AWPL-ZChR w Radzie Samorządu Rejonu Wileńskiego, gdyż radnych niepokoi cisza w sprawie wykonania decyzji projektów inwestycyjnych, która była przyjęta podczas ostatniego posiedzenia rady – 20 października.  Podczas minionego posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego rada absolutną większością zagłosowała za wniesionymi przez frakcję AWPL-ZChR poprawkami w sprawie przekierowania środków budżetowych na potrzeby mieszkańców gmin łącznie na sumę 3,5 miliona euro. Czytaj dalej