Menu / szukaj

AWPL toruje drogę dla ważnych ustaw

Komitet prawa i praworządności litewskiego Sejmu rozpatrywał trzy akty prawne przedłożone przez frakcję Akcji Wyborczej Polaków na Litwie: Ustawę o mniejszościach narodowych, rezolucję o zrównaniu wynagrodzeń pedagogów kształcenia przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz nauczycieli oraz rezolucję o przywróceniu przedkryzysowego finansowania szkół mniejszości narodowych. Czytaj dalej

Reorganizacja Domu Dziecka w Podbrodziu – bez należytego przygotowania

Według przedłożonego przez Ministerstwo Ochrony Socjalnej i Pracy projektu Dom Dziecka w Podbrodziu ma się przekształcić w filię Opieki Społecznej Dzieci Domu Opieki Społecznej w Podbrodziu. Mieszkańców Domu Dziecka w Podbrodziu zamierzano przesiedlić w taki oto sposób: 13 dzieci przenieść do dwóch „wspólnotowych domów dziecka”, 10 dzieci – „do domów zamieszkania zbiorowego” i 7 dzieci „do domów samodzielnego zamieszkania”. Czytaj dalej

Pabedinskienė strzeliła do bramki swego ministerstwa

Nie można się doczekać reakcji minister opieki socjalnej i pracy Algimanty Pabedinskienė na aktualne problemy społeczne i wydarzenia, z tragicznym nawet finałem w placówkach opiekuńczych, jakie niedawno miały miejsce na Litwie. Tymczasem budowa Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka w rejonie wileńskim spotkała się z reakcją błyskawiczną. Wyrażona została nie w formie wsparcia czy wielkości przyznanych środków, lecz w formie oskarżeń i krytyki bez zgłębienia sedna realizowanego projektu. Oto minister, która coś gdzieś usłyszała czy przeczytała, publicznie wyraża swój brak akceptacji dla budowy domu dziecka. Czytaj dalej

Tomaszewski w obronie szkół mniejszości narodowych

Dzisiaj, około godziny 23.00, europoseł Waldemar Tomaszewski zabrał głos w trakcie wystąpień parlamentarnych w cyklu „ważne sprawy polityczne”. W swoim przemówieniu nagłośnił problemy szkolnictwa mniejszości narodowych na Litwie w kontekście ostatnich protestów i strajków oraz prób zastraszania rodziców i uczniów. Waldemar Tomaszewski powiedział między innymi : Czytaj dalej

Nauczyciele szkół mniejszości narodowych wystosowali petycję do mera Wilna

„Merze, wprowadził Pan chaos do szkół, niestabilność w pracy nauczyciela, uczniowie nie czują się bezpieczni, dlatego czym prędzej bierzcie się do naprawy powstałej sytuacji. Powinniście przyjąć osobistą odpowiedzialność za to, że dzięki Pana nieodpowiedzialnemu kierowaniu, niszczona jest oświata mniejszości narodowych w Wilnie” – czytamy w petycji, którą do mera Wilna Remigijusa Šimašiusa, wystosowali nauczyciele polskich i rosyjskich szkół w Wilnie. Dzisiaj o godz. 15.30 przy gmachu samorządu m. Wilna (al. Konstytucji 3) pedagodzy zamierzają pikietować i bronić należnych im praw. Czytaj dalej