Menu / szukaj

Dar z Macierzy symbolem solidarności i jedności Polaków

W niedzielę, 10 października, odbyło się uroczyste przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Butrymańcach. Jest to nowy wóz strażacki, który będzie wykorzystywany w pracy strażaków, jednocześnie może służyć do ćwiczeń akcji ratowniczych. Czytaj dalej

Wśród nagrodzonych samorządowców Wilna – przedstawicielka ZPL i AWPL Alina Kowalewska

10 października (niedziela) Litwa obchodziła Dzień Samorządu Terytorialnego. Dzisiaj z tej okazji w Wilnie wręczono nagrody dla zasłużonych samorządowców. Wśród nagrodzonych – Polka Alina Kowalewska, główny doradca w administracji Samorządu m. Wilna, radna samorządu rejonu trockiego z ramienia AWPL-ZChR, prezes koła ZPL w Rudziszkach, wiceprezes Trockiego Oddziału Rejonowego ZPL. Czytaj dalej

 

„Szacunek oddany klasie nauczycielskiej jest miarą oświaty narodu,

bo im więcej naród jest oświecony, tym wyżej ceni tych,

 którzy mu światło przynoszą”.

 Eliza Orzeszkowa

 

Z okazji Dnia Nauczyciela pragnę złożyć wyrazy szczerej wdzięczności i uznania wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom, Wychowawcom, Pracownikom Oświaty za codzienny trud i pracę wkładaną w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia. Niech szlachetna i niełatwa misja przynosi dobre wyniki, radość, satysfakcję i świadomość, że budujecie fundamenty pomyślnej przyszłości naszej Ojczyzny – Wileńszczyzny.

Życzę jak najwięcej sukcesów zawodowych i osobistych, zdrowia, cierpliwości, zasłużonej wdzięczności uczniów, wychowanków i rodziców, a także godnych zarobków za Wasz niełatwy trud.

Niech szkoła będzie przytulnym domem, w którym panuje przyjaźń i twórczość, a każdy nowy dzień niech niesie radość oraz poczucie spełnienia.

Waldemar Tomaszewski

Prezes ZPL i AWPL,

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Forum Ekonomiczne. Ważna debata z udziałem prezesa ZPL i AWPL Waldemara Tomaszewskiego

W dniach 7-9 września 2021 roku w Karpaczu odbywa się międzynarodowe Forum Ekonomiczne, które jest miejscem spotkań i dyskusji wybitnych przedstawicieli życia gospodarczego i społecznego z całego świata. Pierwszego dnia Forum, jednym z prelegentów znaczącego panelu dyskusyjnego: „Nie bójmy się różnorodności! Ochrona mniejszości etnicznych i językowych” był prezes ZPL i AWPL, europoseł Waldemar Tomaszewski. Czytaj dalej