Navigate / search

Tėvai teisme tęsia kovą už Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinę mokyklą

Nepaisydama Vilniuje gyvenančių lenkų ir rusų protestų, raginimų ir streikų, Vilniaus miesto savivaldybės taryba tęsia beatodairiškus veiksmus, kurie labai siaurina tautinių mažumų galimybes mokytis gimtąja kalba.
Kadangi valdžia visiškai ignoruoja tautinių bendrijų prašymus užtikrinti joms priklausančias teises į mokslą gimtąja kalba, mokyklų bendruomenės nusprendė ieškoti teisingumo teismuose. Tautinių mažumų mokyklos jau švenčia pirmąsias pergales. Vilniaus Adomo Mickevičiaus gimnazija teisme laimėjo bylą prieš Vilniaus miesto savivaldybės tarybą: teismas suspendavo sostinės tarybos kontraversišką sprendimą nekomplektuoti ateinančiais mokslo metais 5-ųjų klasių šioje lenkų švietimo įstaigoje.

Ką tik Vilniaus apygardos administraciniam teismui buvo pateiktas skundas, pasirašytas 36 Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinės mokyklos mokinių tėvų. Atsakovai byloje yra Vilniaus miesto savivaldybės taryba ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

Tėvai apskundė 2015 m liepos 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą „Dėl Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinės mokyklos (struktūros) pertvarkos ir buveinės pakeitimo”, kuriuo nuspręsta pertvarkyti iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinę mokyklą į Vilniaus Joachimo Lelevelio mokyklą, likviduojant mokyklos skyrių, esantį Minties g. 3, Vilniuje, nustatyti, kad po pertvarkos Vilniaus Joachimo Lelevelio mokykla veiks patalpose Minties g. 3, Vilniuje, ir įgalioti mokyklos direktorių perduoti Vilniaus miesto savivaldybei mokyklos patikėjimo teise valdomą savivaldybei nuosavybes teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį Antakalnio g. 33, Vilniuje.

Dar vasaros pradžioje pareiškėjai kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą ir Švietimo ir mokslo ministeriją prašydami nepriimti skundžiamo sprendimo, nurodė priežastis, dėl kurių sprendimas būtų neteisėtas ir pažeistų pareiškėjų teises, tačiau pareiškėjų nuomonę meras ignoravo.

Pareiškėjai mano, kad skundžiamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015-07-15 sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, nes prieštarauja teisės aktų reikalavimams, pažeidžia pareiškėjų teises ir interesus, yra priimtas skubotai ir neatsižvelgiant į mokyklos bendruomenės nuomonę, todėl naikintinas.

„Veikiant tik patalpose, esančiose Minties g. 3 nebus įmanoma užtikrinti, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos mokiniams (higienos normos, mokinių skaičius klasėse ir t.t.)”, – nuogąstauja tėvai.

Mokyklos bendruomenės atstovai skunde nurodė, kad, įgyvendinus skundžiamą sprendimą, Vilniaus Antakalnio mikrorajone neliks nė vienos nei rusiškos, nei lenkiškos mokyklos. Dėl to daugeliui mokinių labai pailgės kelias iki mokyklos (įskaitant pradinių klasių mokinius), kas sukelia ne tik logistikos nepatogumų – ilgesnis kelionės laikas visuomeniniu transportu arba pėsčiomis, arba atsirandantis poreikis vietoj kelionės pėsčiomis rinktis kelionę visuomeniniu transportu, bet ir susiję su didesniu nelaimingų atsitikimų gatvėse rizika, nes daliai mokinių teks papildomai kirsti intensyvaus eismo gatves.

Tėvai prašo teismo laikinai sustabdyti ginčijamo teisės akto – 2015 m. liepos 15 d. sprendimo „Dėl Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinės mokyklos (struktūros) pertvarkos ir buveinės pakeitimo” galiojimą iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo ir panaikinti šį sprendimą.

Tautinių mažumų ryžtas ir pastangos jau davė vaisių. Lietuvos Seimas priėmė Švietimo įstatymo pataisas, kuriomis 2 metams atidėjo reikalavimą akredituotis. Lenkiškos ir rusiškos mokyklos jau švenčia pirmąsias pergales ir teismuose. Tai yra geras ženklas Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinei mokyklai, kuri kovoja už išlikimą ir galimybę tęsti švietimo misiją.

www.L24.lt

2015-07-30