Navigate / search

LLRA-KŠS apie tautinių mažumų studiją: išreiškiame susirūpinimą dėl politinio autorių angažuotumo

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos Seimo frakcija paskelbė pareiškimą, kuriame išreiškė susirūpinimą dėl Rytų Europos studijų centro atliktos studijos „Tautinės mažumos Lietuvoje“ nešališkumo. 
Gruodžio 12 dieną pristatyta studija paruošta Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės užsakymu.

„Esame giliai susirūpinę susidariusia situacija, kai studiją „Tautinės mažumos Lietuvoje“, kurioje apžvelgti Lietuvos tautinių mažumų politikos aspektai, analizuojama tautinių mažumų padėtis Pietryčių Lietuvos regione bei pateiktos Tautinių mažumų politikos strategijos gairės, parengė Rytų Europos studijų centro būtent tie mokslininkai, kurie yra politiniai veikėjai, tiesiogiai susiję su Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partija“ ,– skaitome LLRA-KŠS Seimo frakcijos pareiškime, kurį pasirašė frakcijos seniūnė Rita Tamašunienė.

LLRA-KŠS atkreipia dėmesį, kad studijos darbo vadovas Simonas Klimanskis yra iš šios partijos rinkimų sąrašo išrinkto Seimo nario Lauryno Kasčiūno padėjėjas-sekretorius Seime. Studijos rengėjas Gediminas Kazėnas – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos Vilniaus rajono skyriaus pirmininkas, kandidatas Medininkų 57-oje rinkimų apygardoje. Studijos rengėjas Vytautas Keršanskas taip pat buvo šios partijos kandidatas rinkimuose.

„Kyla pagrįstos abejonės, ar parengta studija atlikta kokybiškai, nešališkai ir objektyviai, kadangi minėta partija ir kai kurie studijos rengėjai yra ne kartą tendencingai pasisakę prieš tautinių mažumų, jų organizacijų teisių apsaugą bei tautinių mažumų padėties gerinimą Lietuvoje. TS-LKD nuolat pakursto nesantaiką tautiniu pagrindu, siekia tautinių mažumų asimiliacijos. Manome, kad taip glaudžiai susijusių su minėta partija studijos rengėjų pažiūros mažai skiriasi nuo partijos politikos ir pažiūrų“, – rašoma pranešime.

LLRA-KŠS Seimo nariai premjero prašo įvertinti tokį Tautinių mažumų departamento pasirinkimą, kuris prieštarauja Tautinių mažumų departamento deklaruojamoms vertybėms, o departamentą –pateikti išsamius atsakymus į klausimus: kodėl rengiant studiją nebuvo pasitelkti tautinių mažumų atstovai? Kokiais kriterijais Tautinių mažumų departamentas vadovavosi vykdydamas studijos rengėjų atranką? Kiek subjektų dalyvavo studijos rengimo konkurse? Kiek lėšų buvo skirta studijai parengti? Ar Tautinių mažumų departamentas neturi abejonių dėl studijos objektyvumo ir kokybės įvertinant rengėjų sąsajas su TS-LKD?