Menu / szukaj

Rita Tamašunienė: Turystyka religijna ma duże perspektywy na Litwie

„Potencjał turystyki religijnej na Litwie” – konferencja pod takim tematem odbyła się w litewskim Sejmie. Inicjatorem konferencji jest przewodnicząca sejmowej frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin Rita Tamašunienė. 
„Turystyka religijna, pątnicza jest nie w pełnej mierze wykorzystywana na Litwie. Turystyka religijna może być jednym z kierunków rozwijania działalności turystycznej. Ten kierunek ma duże perspektywy w naszym kraju” – powiedziała starosta frakcji AWPL-ZChR Rita Tamašunienė podczas otwarcia konferencji.

Wyraziła nadzieję, że konferencja zwróci uwagę zarówno instytucji państwowych, m.in. Departamentu Turystyki, Ministerstwa Gospodarki, jak też wszystkich mieszkańców na możliwości rozwijania kierunków turystyki religijnej. Mają one służyć promowaniu dziedzictwa sakralnego naszego kraju, popularyzowaniu tradycji odwiedzania miejsc świętych i różnorodności szlaków pielgrzymkowych, a także polepszyć obraz Litwy jako kraju religijnego.

Rita Tamašunienė podkreśliła, że do rozwijania turystyki religijnej mogą się przyczynić ważne uroczystości i rocznice na Litwie. Np. beatyfikacja bł. biskupa Teofiliusa Matulionisa, 630-lecie chrześcijaństwa na Litwie, Rok Matki Boskiej Trockiej w 2018 roku. Posłanka oczekuje też, że więcej turystów, wiernych przybędzie do naszego kraju w związku z przyszłoroczną wizytą papieża na Litwie„wierni będą zainteresowani Litwą, będą poszukiwali informacji o niej, by odpowiedzieć na pytanie, dlaczego papież za cel swoich jednej z wizyt wybrał właśnie ten kraj”.

O tym, że warto promować bogactwo sakralne Litwy, mówił arcybiskup wileński Gintaras Grušas.

„Mówiąc o turystyce religijnej, należy pamiętać, że ma ona nieco szerszy charakter niż zwykła wycieczka turystyczna. Pamiętajmy, że papież Jan Paweł II przybył 25 lat temu na Litwę jako pielgrzym, a nie jako zwykły turysta. Zachęcam więc do podróżowania szlakami turystyki religijnej z otwartym sercem. Z myśleniem o walorach nie tylko materialnych, ale i duchowych. Możemy zaproponować bardzo piękne i interesujące miejsca zarówno dla gości zza zagranicy, ale i dla siebie” – powiedział arcybiskup.

„Chcę podziękować AWPL-ZChR i całej frakcji na czele z Ritą Tamašunienė. W Sejmie reprezentujecie wartości duchowe, szlachetność, jesteście wierni swoim poglądom, pielęgnujecie wartości. Jesteście dla nas przykładem, dlatego jesteśmy silniejsi. Dziękujemy za tą konferencję” – powiedziała wiceprzewodnicząca Sejmu RL Rima Baškienė. Liczy na to, że turystyka pątnicza przyczyni się do budowania wspólnoty między ludźmi.

Przewodniczący Grupy Modlitewnej w Sejmie RL, Egidijus Vareikis wyraził nadzieję, że konferencja będzie miała kontynuację w formie działań, które w przyszłości zostaną podjęte w dziedzinie turystyki religijnej.

„Bardzo wierzę, że w publikacjach, na międzynarodowych wystawach o Litwie, będziemy mówili nie tylko o smacznych cepelinach, bursztynowych koralach, ale też zaproponujemy ludziom, by odwiedzili Litwę i zapoznali się z tym, co ważne jest dla nas i tym chcemy się podzielić z innymi. By odwiedzili nie tylko starówkę czy wybrali się na koncert, ale podczas podróży ważne jest też wzmacnianie swego ducha” – mówiła starosta frakcji AWPL-ZChR.

O szlakach pielgrzymkowych na Litwie mówiła Inesa Čaikauskienė, kierownik Wileńskiego Centrum Pielgrzymkowego. Podkreśliła, że w naszym kraju jest wiele wyjątkowych tras pątniczych, atrakcyjnych dla pielgrzymów. Jest to i Szlak Pielgrzymi Jana Pawła II, prowadzący po miejscach, które w 1993 roku odwiedził Ojciec Święty podczas swej wizyty na Litwie, i Droga Krzyżowa w Kalwarii Wileńskiej, będąca jedną z największych dróg krzyżowych w Europie, a także Szlak Miłosierdzia w Wilnie. Ponadto przez nasz kraj prowadzi fragment międzynarodowej Drogi św. Jakuba.

Čaikauskienė podkreśliła, że rozpoczynający się na Litwie Rok Matki Boskiej Trockiej jest też okazją, by połączyć nasz kraj szlakami maryjnymi, prowadzącymi przez najważniejsze sanktuaria maryjne, tym bardziej że na Litwie jest aż 6 koronowanych wizerunków Najświętszej Maryi Panny. Zaznaczyła, że obecnie turyści coraz częściej w podróżach szukają rozwoju duchowego, dlatego, w opinii rozmówczyni, „pielgrzymowanie jest świetną niszą w dziedzinie turystycznej”.

O wizerunkach Najmiłosierniejszego Zbawiciela w Wilnie i Krakowie, jako punktach docelowych pielgrzymów z kraju i zagranicy, opowiedziała dr Małgorzata Stefanowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zaznaczyła, że kult Bożego Miłosierdziato zrodził się w międzywojennym Wilnie, ale to nie Wilno stało się punktem docelowym pielgrzymów z kraju i całego świata, lecz krakowskie Łagiewniki. Bo oba te miasta wybrały różne, ze względów społecznych i politycznych, strategie szerzenia wieści o posiadanej spuściźnie po siostrze Faustynie i obrazach „Jezu, ufam Tobie”. Uważa jednak, Wilno posiada nie gorsze niż Łagiewniki zasoby, związane z kultem Bożego Miłosierdzia i życiem św. Faustyny  w tym mieście. „ I mogłoby stać się jednym z najważniejszych centrów w regionie, a może i na całym świcie, pielęgnujących ten kult. Ale na razie ten potencjał nie jest wykorzystywany” – sądzi Stefanowicz. Uważa, że przede wszystkim należy poprzez internetowe media promować Wilno jako źródło kultu Bożego Miłosierdzia. Obawia się jednak czy Wilno będzie gotowe do wzrastającego zainteresowania religijnym potencjałem tego miasta. Gdyż do rozwoju turystyki religijnej potrzeba zaangażowania wielu organizacji – Kościoła, państwa i wiernych.

Roma Zajančkauskienė, kierownik Wydziału Strukturalnego Muzeum Sakralnego w Birsztanach, oprzybliżyła zebranym szlaki pielgrzymek błogosławionego arcybiskupa Teofila Matulionisa na Litwie i za granicą.

Dr Paweł Plichta z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wygłosił referat na temat: „Religia, turystyka – oblicza kulturowego dziedzictwa Camino de Santiago“.

Jarosław Kamiński, radny Samorządu miasta Wilna, mówił o możliwościach turystyki religijnej w Wilnie. Na początku swojego przemówienia zwrócił uwagę na to, że wśród priorytetów rozwoju turystyki na Litwie w latach 2014-2020, jak i w Wilnie, nie ma turystyki religijnej. Uważa jednak, że podróżowanie pątnicze można zaliczyć do turystyki kulturalnej, która jest priorytetową.

Przytaczając dane statystyczne na temat litewskiej stolicy, radny podkreślił, że z każdym rokiem Wilno odwiedza coraz większa liczba turystów. Którzy zapytani, co najbardziej podoba się im w mieście nad Wilią, odpowiedzieli, że między innymi, obiekty sakralne. Dlatego Kamiński jest pewien, że Wilno ma ogromny potencjał rozwoju turystyki religijnej.Ks. lic. Mariusz Arkadiusz Marszałek w swoim odczycie zwrócił uwagę na rolę księży pallotynów w szerzeniu kultu Bożego Miłosierdzia na świecie. Sądzi, że doświadczenie pallotyńskie może być wykorzystane na Litwie w rozwijaniu turystyki religijnej.

„Przede wszystkim turystyka religijna jako forma duszpasterstwa. Doświadczenie pallotyńskie pokazuje, że turystyka religijna jest poprzedzona czasem formacji osobistej, zaznajamiania z kultem Bożego Miłosierdzia. Potem rodzi się potrzeba odwiedzenia konkretnych miejsc, związanych ze Świętą Faustyną i błogosławionym ks. Michałem Sopoćką” – mówił ksiądz. Uważa, że dobrym rozwiązaniem byłoby też nawiązanie trwałych relacji z pallotyńskimi ośrodkami i sanktuariami Bożego Miłosierdzia, „aby miejsce związane ze Św. Faustyną i bł. ks. Michałem Sopoćką w Wilnie były znane w tych miejscach., aby również zachęcić do turystyki religijnej na Litwie”.

Konferencję zorganizowała sejmowa frakcja AWPL-ZChR wraz z Grupą Modlitewną w Sejmie RL.

Tego samego dnia w Sejmie ozostała otwarta wystawa pt. „Wilno – miasto Miłosierdzia”. Pomysłodawcą wystawy jest ks. Mariusz Marszałek, koordynator Roku Miłosierdzia w Achidiecezji Wileńskiej. Do powstania wystawy bardzo mocno przyczyniła się przewodnicząca frakcji AWPL-ZCHR w Sejmie Rita Tamašunienė. Premiera wystawy odbyła się w 2016 roku – została pokazana na Litwie, ją obejrzała już niemal cała Wileńszczyzna. Wystawa gościła w Wilnie (Domu Kultury Polskiej, Ratuszu, Muzeum Dziedzictwa Kościelnego), a także w Połukniu, Niemenczynie, Czarnym Borze, Mejszagole, Solecznikach.

Wystawę „Wilno – Miasto Miłosierdzia” staraniami europosła Waldemara Tomaszewskiego przywieziono i pokazano również w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. 

Wystawa, która odwiedziła już polski Senat, Lublin, Łódź i inne miasta Polski dzisiaj wróciła do Wilna.

2017-11-29