Menu / szukaj

„Potencjał turystyki religijnej na Litwie” – międzynarodowa konferencja w Sejmie

29 listopada w Sejmie Republiki Litewskiej odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. „Potencjał turystyki religijnej na Litwie” oraz otwarcie wystawy pt. „Wilno – miasto Miłosierdzia”. Inicjatorem konferencji jest przewodnicząca frakcji AWPL-ZChR Rita Tamašunienė. 
Konferencja odbędzie się o godz. 11.00-12.45 w Sali Konstytucyjnej (Konstitucijos salė) gmachu Sejmu.

Otwarcie wystawy odbędzie się o godz. 13.00 w Galerii Obrońców Wolności (Lietuvos laisvės gynėjų galerija).

Rejestracja uczestników trwa do 27 listopada pod adresem e-mail ivona.taraskevic@lrs.lt , tel.(8 5) 239 65 67.

Program Konferencji

10.30-11.00 Rejestracja uczestników

11.00 Otwarcie konferencji
RITA TAMAŠUNIENĖ, poseł na Sejm

11.05-11.20 Słowa przywitania
GINTARAS GRUŠAS, ks. Arcybiskup metropolita wileński
RIMA BAŠKIENĖ, wiceprzewodnicząca Sejmu RL
EGIDIJUS VAREIKIS, poseł na Sejm, przewodniczący Grupy Modlitewnej w Sejmie RL

11.20 – 11.35 INESA ČAIKAUSKIENĖ, kierownik Wileńskiego Centrum Pielgrzymkowego
„Szlaki pielgrzymkowe na Litwie. Czy znamy kierunek?“

11.35 – 11.50 Dr. MAŁGORZATA STEFANOWICZ, doktor nauk politycznych, Krakowski Uniwersytet Jagielloński (Polska)
„Wizerunki Najmiłosierniejszego Zbawiciela w Wilnie i Krakowie, jako punkty docelowe pielgrzymów z kraju i zagranicy“

11.50 – 12.05 ROMA ZAJANČKAUSKIENĖ, kierownik Wydziału Strukturalnego Muzeum Sakralnego w Birsztanach
„Szlaki pielgrzymek Błogosławionego Arcybiskupa Teofila Matulionisa na Litwie i za granicą“

12.05 – 12.20 Dr. PAWEŁ PLICHTA, doktor nauk humanistycznych, Krakowski Uniwersytet Jagielloński (Polska)
„Religia, turystyka – oblicza kulturowego dziedzictwa Camino de Santiago“

12.20 – 12.30 JAROSŁAW KAMIŃSKI, radny Rady Samorządu Wileńskiego
„Możliwości turystyki religijnej w Wilnie“

12.30 – 12.45 Ks. lic. MARIUSZ ARKADIUSZ MARSZAŁEK, SAC, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)
„Rola księży pallotynów w szerzeniu kultu Bożego Miłosierdzia na świecie“

13.00 Otwarcie wystawy „Wilno – miasto Miłosierdzia“
(wystąpi chór parafii Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny „MODERATO“)

Organizatorzy: Grupa Modlitewna w Sejmie RL
Frakcja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin
w Sejmie Republiki Litewskiej