Menu / szukaj

Danuta Narbut zastępcą dyrektora stołecznego samorządu

Danuta Narbut została wybrana na zastępcę dyrektora administracji samorządu miasta Wilna. 
We środę na posiedzeniu Rady samorządu stołecznego jej kandydaturę poparła większość radnych. Podczas tajnego głosowania swój głos na Danutę Narbut oddało 29 radnych, 16 było przeciwko, jedną kartę do głosowania uznano za nieważną.

Danuta Narbut obejmie nowe stanowisko w najbliższy piątek.

Narbut już pracowała na stanowisku zastępcy dyrektora administracji stołecznego samorządu w latach 2013-2015. Wcześniej – od 2008 roku była specjalistką w Wydziale Oświaty Departamentu Oświaty, Kultury i Sportu administracji samorządu miasta Wilna, później – kierownikiem Pododdziału Zarządzania i Działalności Pedagogicznej w Wydziale Oświaty tegoż departamentu.

Do tej chwili zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora administracji w samorządzie rejonu wileńskiego (od grudnia 2016 roku). Wcześniej przez ponad rok była doradcą mer rejonu wileńskiego.

Pani Narbut posiada wykształcenie pedagogiczne i z zakresu zarządzania. Jej staż pracy pedagogicznej wynosi 19 lat, w tym 15 lat na stanowisku kierowniczym jako dyrektor szkoły-przedszkola w Wojdatach.

Ma doświadczenie w działalności społecznej. Od 2015 roku przewodniczy Wileńskiemu Forum Rodziców Polskich.

Dyrektor administracji stołecznego samorządu Povilas Poderskis poinformował, że jako zastępca dyrektora Danuta Narbut będzie odpowiedzialna za takie dziedziny jak: rozwój miasta, sprawy socjalne i zdrowie oraz niektóre kwestie gospodarki miejskiej i transportu (niedotyczące spraw komunalnych).

2017-11-22