Menu / szukaj

Cztery partie podpisały w Wilnie umowę o współpracy

Przedstawiciele czterech partii w radzie m. Wilna – Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR), socjaldemokraci, partia Porządek i Sprawiedliwość oraz Ruch Liberalny podpisali dzisiaj umowę o współpracy w samorządzie m. Wilna. 
Cztery frakcje, które zaczęły współpracę, będą miały 32 z 51 radnych w stolicy.

Umowa o współdziałaniu przewiduje 18 priorytetowych zadań, w tym m.in. rozwój sieci przedszkoli, budowę stadionu narodowego, wsparcie dla ośrodków kultury mniejszości narodowych.

Ze strony AWPL-ZChR umowę podpisała Wanda Krawczonok, przewodnicząca oddziału partii w Wilnie.

Na początku miesiąca liberałowie ogłosili, że kończą współpracę z konserwatystami i dzięki głosom AWPL-ZChR konserwatyści zostali odsunięci od władzy.

Od 11 października AWPL-ZChR ma opozycyjnego wicemera w Wilnie. Została nią radna Edyta Tamošiūnaitė.

Umowa o współpracy zawiera także aneks o planie najważniejszych prac samorządu, do którego na wniosek AWPL-ZChR zostały wciągnięte kwestie większego dofinansowania infrastruktury na obrzeżach Wilna, zwrotu ziemi prawowitym właścicielom, rozwoju infrastruktury oświatowej, kultury, ułatwienia dostania się dzieci do przedszkola.

2017-10-31