Menu / szukaj

Posiedzenie wyjazdowe komisji Sejmu RP na Wileńszczyźnie

W dniach 16-18 września z wizytą na Litwie przybędzie około 20 posłów polskiego Sejmu, należących do Komisji Łączności z Polakami za Granicą, na czele z Przewodniczącą Anną Schmidt-Rodziewicz.

Anna Schmidt-Rodziewicz, przewodnicząca Komisji Łączności z Polakami za Granicą
Anna Schmidt-Rodziewicz, przewodnicząca Komisji Łączności z Polakami za Granicą

Celem wyjazdowego posiedzenia Komisji będzie omówienie sytuacji i problemów polskiej mniejszości narodowej na Litwie.

Program pobytu polskich parlamentarzystów będzie napięty: odbędą oni szereg ważnych spotkań z przedstawicielami polskich organizacji społecznych i partii politycznej. Posłowie będą także gośćmi tradycyjnych dożynek rejonowych w Solecznikach.

Najważniejszymi punktami wizyty będą:

– 16 września, w Pałacu Balińskich w Jaszunach uroczyste spotkanie poprzedzające dożynki na zaproszenie mera Zdzisława Palewicza, z udziałem kilkudziesięciu zaprzyjaźnionych delegacji samorządowych z Polski, przedstawicieli Senatu i Sejmu RP z Polsko – Litewskiej Grupy Parlamentarnej, kierownictwa Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin;

– 17 września, w parku miejskim w Solecznikach udział we Mszy Świętej dziękczynnej i Święcie Plonów;

– 17 września, wieczorem, spotkanie w Domu Kultury Polskiej w Wilnie z przedstawicielami około 50 polskich organizacji społecznych na Litwie;

– 18 września, spotkanie w DKP w Wilnie z przedstawicielami Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin: europosłem, przewodniczącym partii Waldemarem Tomaszewskim, posłami frakcji AWPL-ZChR w Sejmie RL, radnymi ugrupowania w radzie miasta Wilna.

Ponadto polscy parlamentarzyści odwiedzą i oddadzą hołd w miejscach pamięci i martyrologii Narodu Polskiego.

 

2017-09-12