Menu / szukaj

Wygrana polskich szkół w Wilnie

Oświadczenie konserwatystów

„Frakcja Związku Ojczyzny – Litewskich Chrześcijańskich Demokratów w samorządzie m. Wilna w wyrazie protestu przeciwko farsie, jaka rozgrywa się na drugim już z kolei posiedzeniu rady w związku z decyzjami podejmowanymi w sprawie reorganizacji szkół, oraz z uwagi na działania dyskredytujące cele koalicji, rozmyślnie nie weźmie udziału w dzisiejszym posiedzeniu rady miasta.

W dniu 26 lipca członkowie frakcji Związku Ojczyzny – Litewskich Chrześcijańskich Demokratów i radni z innych dwóch frakcji opuścili przed czasem posiedzenie rady samorządu m. Wilna – z powodu braku kworum nie doszło do rozpatrywania propozycji o nadaniu statusu długiego gimnazjum trzem szkołom protegowanym przez Waldemara Tomaszewskiego. Podczas ostatniego posiedzenia tego nie dało się uczynić, dlatego dzisiaj w trybie pilnym zwołano kolejne posiedzenie rady, którego porządek obrad przewiduje te same pytania aktualne dla frakcji W. Tomaszewskiego.”

Wszystko wskazuje na to, że, nie zważając na oświadczenia i protesty konserwatystów, decyzja o szkołach – im. Adama Mickiewicza, im. Szymona Konarskiego i im. Aleksandra Puszkina – będzie dzisiaj przyjęta.

Udział w dzisiejszym głosowaniu nie wzięli konserwatyści, a także radni z ramienia „Listy Litwy”.

Udało się

Cztery wileńskie szkoły – im. Adama Mickiewicza, im. Szymona Konarskiego, im. Aleksandra Puszkina i szkoła w Fabianiszkach – uzyskały status tzw. długich gimnazjów – będą mogły prowadzić nauczanie od klasy 1 do 12.

Te stołeczne placówki oświatowe uzyskały w radzie m. poparcie dla propozycji nadania im statusu długich gimnazjów, a „Mickiewiczówka” uzyskała poparcie dla formowania klas 5-12 i prowadzenia nauczania o kierunku ochrony środowiska.

Stosowne uchwały po kilkumiesięcznej batalii przyjęto dzisiaj na radzie miasta Wilna. Na propozycję frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) o nadaniu statusu długich gimnazjów szkołom polskim – im. Adama Mickiewicza i im. Szymona Konarskiego – głosowało dzisiaj 29 radnych, 4 powstrzymało się od głosu. Do przyjęcia uchwały należało uzyskać 17 głosów, co oznacza, że radnym z frakcji udało się sprawić, że głosujących było 1,5-krotnie więcej. 

Nie tylko szkoły mniejszości narodowych, ale i litewska

Staraniami przedstawicieli AWPL-ZChR możliwość przyjmowania uczniów od klasy 1 do 12 uzyskały nie tylko dwie szkoły polskie, ale też rosyjska i litewska. Uchwały w sprawie losu szkoły rosyjskiej im. Aleksandra Puszkina i litewskiej w Fabianiszkach również zyskały poparcie wystarczającej liczby stołecznych radnych.

Szkoły zostaną na oświatowej mapie Wilna

Radna Edyta Tamošiūnaitė w rozmowie z L24 nie kryła zadowolenia z dzisiejszych decyzji oświatowych, jednocześnie przyznała, że jest to wynik wytrwałej i trudnej pracy radnych z ramienia AWPL-ZChR.

„Cieszę się, że społeczności szkół zdegradowanych w 2015 roku przez konserwatystów były zdeterminowane, wytrwałe, zachowały optymizm i wiarę – to wszystko poskutkowało. My, jako radni, cieszymy się z kolei z tego, że udało nam się przekonać radnych z innych frakcji – była to długa i wytrwała praca. Dzisiejsza wygrana jest kolejnym dowodem na to, że nigdy nie należy opuszczać rąk. Szkoły, których los dzisiaj się ważył na posiedzeniu stołecznej rady, oferują wysoką jakość nauczania, mogą pochwalić się długimi tradycjami, ich uczniowie uzyskują świetne wyniki na olimpiadach i konkursach – cieszymy się niezmiernie z tego, że udało się zachować te przyszłe gimnazja na oświatowej mapie Wilna” – skomentowała dzisiejsze decyzje rady m. Wilna Edyta Tamošiūnaitė z frakcji AWPL-ZChR w stołecznej radzie.

Batalia o los tych szkół trwała od maja, kiedy to stosowne propozycje pod obrady stołecznej rady wnieśli radni z AWPL-ZChR. Dzisiejsze głosowanie w sprawie dwóch szkół polskich, rosyjskiej i litewskiej jest ostateczne – uchwały o nadaniu szkołom statusu długich gimnazjów wejdą w życie po ich podpisaniu przez mera miasta.

2017-08-16