Navigate / search

Tautinės mažumos prašo prezidentės pagalbos

Šiandien prie Lietuvos Respublikos prezidentūros dešimties lenkų ir rusų mokyklų bendruomenių atstovai surengė protesto akciją.
Piketo dalyviai įteikė prezidentei Daliai Grybauskaitei peticiją, kurią pavadino „Dėl šiurkščių teisės aktų švietimo srityje pažeidimo”. Dokumentą pasirašė dešimties Vilniaus mokyklų lenkų ir rusų mokomosiomis kalbomis bendruomenių atstovai: Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinės mokyklos, Vilniaus „Ateities” vidurinės mokyklos, Vilniaus centro vidurinės mokyklos, Vilniaus Fabijoniškių vidurinės mokyklos, Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinės mokyklos, Vilniaus Lazdynų vidurinės mokyklos, Vilniaus Levo Karsavino vidurinės mokyklos, Vilniaus „Saulėtekio” vidurinės mokyklos, Vilniaus Senamiesčio vidurinės mokyklos ir Vilniaus Simono Konarskio vidurinės mokyklos.

Peticijos autoriai nurodė nerimaujantys dėl vaikų ateities.

„Kreipiamės į Jūsų Ekscelenciją, Gerbiama Prezidente, kaip į Konstitucijos bei teisėsaugos garantą dėl šiurkščių teisės aktų švietimo srityje pažeidimo. Esame sunerimę dėl mūsų vaikų ateities. Griežtai pasisakome prieš šališkus, neobjektyvius ir teisės aktus pažeidžiančius Vilniaus miesto savivaldybės valdančios daugumos sprendimus”, – nurodė mokyklų bendruomenių atstovai.

Pasirašiusieji peticiją rašte nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžiui liepos 15-ajai parengti švietimo srities sprendimų projektai pažeidžia įstatymus ir kitus teisės aktus.

Mokyklų atstovai paprašė prezidentės pagalbos.

„Įsigaliojus Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pataisai, mokyklos gali tęsti viduriniojo ugdymo programos mokymą iki 2017 metų ir likti vidurinėmis mokyklomis. Vilniaus miesto savivaldybės vicemeras V. Benkunskas viešoje erdvėje kompromituoja Lietuvos Respubliką, pabrėždamas, kad nevykdys Lietuvos Respublikos įstatymų ir nesivadovaus Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo birželio 30 d. pataisa. Prašome Jūsų, gerb. Prezidente, kuo skubiau imtis veiksmų bei užtikrinti, kad nebūtų pažeidinėjami Lietuvos Respublikos įstatymai bei teisės aktai”, – prašo bendruomenės.

Lenkų ir rusų mokyklų bendruomenės nuogąstauja dėl naujos Vilniaus valdančios koalicijos veiksmų.

„Atkreipiame dėmesį, kad Vilniaus miesto savivaldybės valdančioji koalicija neatsižvelgia ir ignoruoja mokyklų bendruomenių prašymus bei nesutikimus pertvarkyti ar reorganizuoti vidurines mokyklas, yra pažeidžiamos mokinių ir jų tėvų teisės ir teisėti lūkesčiai. Mokiniai paskubomis keisdami mokyklą nepagrįstai patirs stresą ir bus pažeistas jų teisėtas interesas mokytis mokykloje, kurią jie seniai pasirinko ir žino. Mokinai yra pateikę prašymus tęsti mokslus savo mokyklose 11 klasėje, vaikams sudaryti ugdymo planai 2015-2016 mokslo metams. Taip pat 12 klasių mokiniai, kai iki brandos egzaminų lieka paskutiniai metai, privalo baigti mokymąsi savo mokykloje, o ne būti verčiami rinktis kitą mokyklą. Kas geriau parengs mokinį brandos egzaminams negu mokytojas, kuris puikiai pažįsta savo mokinius, mokęs juos 7 metus. Mokyklų bendruomenių nariai (mokytojai, mokiniai ir jų tėvai) nuolat patiria stresą, kadangi pertvarka vykdoma vasaros atostogų metu. Ar galima įvertinti jaunuolių psichologinę ir dvasinę būseną, kai jie sužinos, kad šį rugsėjį negali grįžti į savo mokyklą? Niekas neatpirks žalos, kuri bus padaryta mūsų vaikams. Mes reikalaujame, kad iš mūsų vaikų nebūtų atimta teisė baigti savo pasirinktas mokyklas. Imsimės visų būtinų teisinių priemonių, kad mūsų vaikai rugsėjo 1-ąją dieną grįžtų į savo mokyklas. Kaip Lietuvos piliečiai tokią konstitucinę teisę jie turi”, – nurodė mokyklų atstovai ir pateikė dvigubų standartų taikymo pavyzdžius.

„Norime pabrėžti, kad kaimyninėje Lenkijoje, Seinuose, veikia lietuviška gimnazija, turinti 67 mokinius 1-12 klasėse. Taip pat yra akredituota viduriniojo ugdymo programa ir jau veikia gimnazijos: Trakų r. Paluknio gimnazija lietuvių ugdomąja kalba, kurioje mokosi 141 mokinys; Vilniaus r. Lavoriškių gimnazijoje lietuvių ugdomąja kalba – 170 mokinių; Šalčininkų r. Dieveniškių „Ryto” vidurinėje mokykloje 122 mokiniai. Tuo tarpu Vilniaus miesto didelėms vidurinėms mokykloms atimama teisė būti vidurinėmis mokyklomis ir ateityje akredituotomis, pvz., Vilniaus „Ateities” vidurinėje mokykloje mokosi 659 mokiniai, Vilniaus Levo Karsavino – 558 mokiniai, Vilniaus Joachimo Lelevelio – 462 mokiniai, Vilniaus lazdynų vidurinėje mokykloje 597 mokiniai, o Vilniaus Aleksandro Puškino – 724 mokiniai. Tai kodėl mūsų vaikams vilniečiams yra atimama teisė mokytis savo pasirinktoje vidurinėje mokykloje?” – klausia piketo rengėjai.

Mokyklų atstovai nurodė, kad teisės aktų pakeitimas gali pakeisti net 5000 vaikų ateitį.

„Visuotinės žmogaus teisių deklaracijoje įtvirtinta kiekvieno teisė į mokslą: „Mokslas yra skirtas tam, kad visais atžvilgiais būtų ugdoma žmogaus asmenybė ir kad būtų didinama pagarba žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms. (…) Tėvai turi pirmumo teisę parinkti savo vaikams mokymą” (Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 26 straipsnio 2 ir 3 dalys). Gerb. Prezidente, prašome Jūsų kaip Konstitucijos garanto apginti mūsų daugiau negu 5 000 vaikų teises mokytis pasirinktoje mokykloje”, – prašo mokyklų bendruomenės.

Prie peticijos piketo organizatoriai pridėjo tris priedus: Vilniaus miesto tarybos sprendimų projektus dėl Joachimo Lelevelio vidurinės mokyklos (struktūros) pertvarkos ir buveinės pakeitimo, dėl Tarybos 2014-10-08 sprendimo Nr. 1-2041 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2014–2015 metų bendrojo plano patvirtinimo” pakeitimo ir dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pertvarkos į pagrindines mokyklas.

www.L24.lt

2015-07-13