Menu / szukaj

Najwyższy sondażowy wskaźnik AWPL-ZChR w historii

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) nadal zwiększa szeregi swoich zwolenników na Litwie. Z najnowszego badania opinii publicznej wynika, że AWPL-ZChR odnotowuje najwyższy sondażowy wskaźnik w historii.
Z sondy przeprowadzonej w dniach 25 maja-7 czerwca przez spółkę Baltijos tyrimai na zlecenie agencji ELTA wynika, że na AWPL-ZChR swój głos oddałoby 8,2% mieszkańców Litwy posiadających prawo głosu – nie uwzględniajac osób niezdecydowanych i tych, które nie zamierzają brać udziału w wyborach.

W ciągu miesiąca partia odnotowała wzrost 2,5-procentowy.

Z sondy wynika, że aż 40,5% przepytanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos w wyborach do Sejmu, bądź nie udzieliło odpowiedzi na pytanie, na kogo głosowałoby, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę.

Związek Chłopów i Zielonych, który od miesięcy prowadził w sondach, spadł na drugie miejsce, a pierwszą lokatę ustąpił socjaldemokratom.

Na trzecim miejscu plasują się konserwatyści, na czwartym – partia „Porządek i Sprawiedliwość”, piątym – Ruch Liberalny, szóstym – AWPL-ZChR.

W dalszej kolejności plasują się w zestawieniu: Partia Pracy, Partia Centrum, Litewski Ruch Wolności.

W maju, w porównaniu z kwietniem, spadły notowania Związku Chłopów i Zielonych, konserwatystów, Ruchu Liberalnego i Ruchu Wolności.

Wzrost zwolenników odnotowali: AWPL-ZChR, socjaldemokraci, partia „Porządek i Sprawiedliwość”, Partia Pracy i Partia Centrum.

Sondażownie na Litwie nieadekwatnie prognozują wyniki AWPL-ZChR w wyborach. Wynika to m.in. ze specyfiki przeprowadzania badań w regionach oraz określonego nastawienia osób i podmiotów zlecających ich przeprowadzenie.

W ostatnich wyborach sejmowych AWPL-ZChR zdobył 5,8 proc. głosów, a prognozowano 3-4-procentowe poparcie. Przed ostatnimi wyborami prezydenckimi w 2014 roku sondaże wieściły poparcie na poziomie 1,1 proc., zaś Waldemar Tomaszewski otrzymał 8,4 proc. głosów.

W 2014 roku AWPL do PE prognozowano jedynie 2-procentowe poparcie, tymczasem ugrupowanie uzyskało 8 proc. głosów, czyli czterokrotnie więcej niż zakładały prognozy.

Ogromna przepaść dzieli również sondażowe poparcie dla AWPL przed ostatnimi wyborami samorządowymi a rzeczywiste poparcie wyborców. Mając na uwadze fakt, że sondażownie na Litwie zaniżają, i to znacznie, wskaźniki poparcia dla AWPL-ZChR, oraz uwzględniając stabilną dynamikę poparcia dla partii, należy przyjąć, że obecnie ugrupowanie realnie cieszy się większą popularnością.

Wyniki partii nie uwzględniając osób, które nie będą głosować, i niezdecydowane:

Nr   Partie    Maj 2017       Kwiecień 2017  Zmiana 
1. Partia Socjaldemokratyczna 21,9 proc. 18,8 proc. + 3,1 proc.
2. Związek Chłopów i Zielonych 21,4 proc. 29 proc. – 7,6 proc.
3. Związek Ojczyzny-Litewscy Chrześcijańscy Demokraci 16,3 proc. 20,4 proc. – 4,1 proc.
4. Porządek i Sprawiedliwość 11,9 proc. 7 proc. + 4,9 proc. 
5. Ruch Liberalny 9,2 proc. 9,8 proc. – 0,6 proc.
6. AWPL-ZChR 8,2 proc. 5,7 proc. + 2,5 proc.
7. Partia Pracy 4,7 proc. 4,6 proc. + 0,1 proc.
8. Partia Centrum 4,2 proc. 2,9 proc. + 1,3 proc.
9. Litewski Związek Wolności 1,4 proc. 1,8 proc. -0,4 proc.
10. Inne partie 0,8 proc. + 0,8 proc.
  Suma oddanych na partie głosów  100 proc.    100 proc.  

2017-06-30