Menu / szukaj

Ruch „Europa Christi” rozwija się

W Częstochowie 25 czerwca w siedzibie Tygodnika Katolickiego „Niedziela” odbyło się sympozjum powstałego przed rokiem Ruchu „Europa Christi”. Ruch ten przypomina o chrześcijańskich korzeniach Europy i chce ratować jej tożsamość poprzez rechrystianizację na płaszczyźnie duchowej, religijnej, kulturowej, społecznej i politycznej.

Na sympozjum stronę kościelną reprezentowali hierarchowie archidiecezji częstochowskiej: abp Metropolita dr Wacław Depo, abp Senior Stanisław Nowak oraz bp Andrzej Przybylski, a także Ksiądz Infułat Ireneusz Skubiś – honorowy redaktor naczelny Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, pomysłodawca i założyciel Ruchu „Europa Christi”. Udział wzięli także europosłowie, senatorowie i posłowie RP, przedstawiciele rządu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości oraz profesorowie z kilku uniwersytetów.

Jednym z uczestników spotkania był europoseł Waldemar Tomaszewski, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin, który wygłosił odczyt: Jak należy rozumieć główną ideę Ruchu „Europa Christi”. W swoim wystąpieniu podkreślił wagę głównych kierunków programowych, czyli ochronę i wzmocnienie instytucji tradycyjnej rodziny, ochronę życia, wychowanie dzieci w duchu chrześcijańskim oraz znaczenie podstawowego elementu polityki chrześcijańskiej, jakim jest uczciwość w relacjach między rządzącymi a rządzonymi.

Jak podkreśla Ksiądz Infułat Ireneusz Skubiś: „Ruch „Europa Christi” przypomina o chrześcijańskich korzeniach Europy i chce ratować jej tożsamość. Ruch ten zmierza do reformy Unii Europejskiej w duchu chrześcijańskim, ponieważ to kultura chrześcijańska jest bazą dla cywilizacji całego świata. „Europa Christi” wpisuje się w wielkie potrzeby, gdyż w Europie dzieją się różne złe rzeczy, na które ratunkiem jest to, co przyniósł nam Jezus Chrystus.”

Sympozjum zakończyło się zapowiedzią zorganizowania ogólnoeuropejskiego kongresu Ruchu „Europa Christi”, podczas którego zostanie przedstawiony, oprócz założeń ideowych, konkretny program działania na najbliższe lata.

2017-07-25