Menu / szukaj

Wzrost popularności AWPL-ZChR

W porównaniu z kwietniem tego roku w maju poparcie dla AWPL-ZChR wzrosło z 4,3 do 5,1 proc., odrzucając osoby niezamierzające brać udziału w wyborach i niezdecydowane. W tej chwili AWPL-ZChR dzieli szóste miejsce w zestawieniu najpopularniejszych partii w kraju.
Badanie opinii publicznej przeprowadziła w dniach 19-25 maja tego roku sondażownia „Spinter tyrimai” na zlecenie portalu DELFI. 

Największym poparciem wśród mieszkańców Litwy, jak wynika z sondażu, nadal cieszy się partia, która wygrała ostatnie wybory sejmowe – Związek Chłopów i Zielonych. Formacja ta ma 28,1-procentowe poparcie wśród mieszkańców – mniejsze niż przed miesiącem.

W ciągu miesiąca spadła popularność Związku Chłopów i Zielonych, konserwatystów, Partii Centrum i Partii Zielonych.

Osób niezdecydowanych oraz nie mających zamiaru pójść do urn wyborczych było w maju 32,5 proc.

Sondażownie na Litwie nieadekwatnie prognozują wyniki AWPL-ZChR w wyborach. Wynika to m.in. ze specyfiki przeprowadzania badań w regionach oraz określonego nastawienia osób i podmiotów zlecających ich przeprowadzenie.

W ostatnich wyborach sejmowych AWPL-ZChR zdobył 5,8 proc. głosów, a prognozowano 3-4-procentowe poparcie. Przed ostatnimi wyborami prezydenckimi w 2014 roku sondaże wieściły poparcie na poziomie 1,1 proc., zaś Waldemar Tomaszewski otrzymał 8,4 proc. głosów.

W 2014 roku AWPL do PE prognozowano jedynie 2-procentowe poparcie, tymczasem ugrupowanie uzyskało 8 proc. głosów, czyli czterokrotnie więcej niż zakładały prognozy.

Ogromna przepaść dzieli również sondażowe poparcie dla AWPL przed ostatnimi wyborami samorządowymi a rzeczywiste poparcie wyborców. Mając na uwadze fakt, że sondażownie na Litwie zaniżają, i to znacznie, wskaźniki poparcia dla AWPL-ZChR, oraz uwzględniając stabilną dynamikę poparcia dla partii, należy przyjąć, że obecnie ugrupowanie cieszy się popularnością na poziomie wyniku dwucyfrowego.

Wyniki partii nie uwzględniając osób, które nie będą głosować, i niezdecydowane:

Nr  Partie    Kwiecień 2017  Maj 2017
1. Związek Chłopów i Zielonych  28,7 proc. 28,1 proc.
2. Związek Ojczyzny-Litewscy Chrześcijańscy Demokraci 22 proc. 19,4 proc.
3. Partia Socjaldemokratyczna 16,9 proc. 17,1 proc.
4. Ruch Liberalny 8,3 proc. 9,6 proc.
5. Porządek i Sprawiedliwość 5,1 proc. 6,6 proc.
6. AWPL-ZChR 4,3 proc. 5,1 proc.
7. Partia Centrum 4,5 proc. 4,4 proc.
8. Partia Zielonych 3,1 proc. 3,7 proc.
9. Inne partie 5,2 proc. 5,6 proc.
  Suma oddanych na partie głosów 100 proc. 100 proc.

2017-06-14