Menu / szukaj

Waldemar Tomaszewski wiceprezesem Rady Polonii Świata

W dniach 1-2 maja tego roku w Pułtusku odbył się kolejny walny zjazd organizacji członkowskich Rady Polonii Świata, na którym obradowali Polacy z 32 krajów świata. Rada Polonii Świata łączy organizacje polonijne i organizacje zrzeszające Polaków poza granicami kraju, reprezentuje 20 mln Polaków rozproszonych po całym świecie.
Na zjeździe omawiano zarówno sprawy wewnętrzne organizacji, dotyczące statutu, kierunków programowych, jak też sprawy kontaktów Rady Polonii Świata z władzami w Polsce. Poruszono ponadto problemy wspólnot polskich poza granicami kraju, jak też omówiono aktualne zagadnienia i plany na przyszłość. Sporo czasu poświęcono obronie dobrego imienia Polski i Polaków na świecie, polskiej oświacie poza granicami kraju, udziałowi polskich wspólnot w życiu politycznym i społecznym w kraju zamieszkania, dyskutowano o przygotowaniach do obchodów 100 rocznicy odzyskania Niepodległości Polski. Te i inne kwestie zostały ujęte w uchwale zjazdu.

Obrady nosiły charakter sprawozdawczo-wyborczy. Sprawozdanie z wykonanej pracy złożył prezes Jan Cytowski, członkowie prezydium, w tym wiceprezesi, komisja rewizyjna. Na sesji wyborczej wyłoniono nowe władze Rady Polonii Świata. Przewodniczącą Rady Polonii Świata została wybrana Teresa Berezowski z Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Wiceprezesem został wybrany Waldemar Tomaszewski, europoseł z Litwy, którego kandydaturę zaproponował prezes Związku Polaków na Litwie, poseł na Sejm Litwy Michał Mackiewicz. Drugim wiceprezesem została Helena Miziniak ze Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii.

Zjazd powołał również 10-osobowe prezydium Rady Polonii Świata, w którego skład weszli, oprócz prezesa i dwóch wiceprezesów: Tadeusz Adam Pilat ze Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji (sekretarz), Aleksander Zając z Konwentu Polonii w Niemczech (skarbnik), Bożena Kamiński – Kongres Polonii Amerykańskiej, Marek Domaradzki – Kongres Polonii Kanadyjskiej, Leszek Wikariusz – Rada Naczelna Polonii Australijskiej, Czesław Maryszczak – przedstawiciel Światowej Federacji Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Halina Romanowa z Kongresu Polaków w Rosji.

Jeszcze w tym roku odbędzie się kolejne walne zgromadzenie Rady Polonii Świata, podczas którego ma być przyjęty nowy statut, nad którym obecnie pracuje komisja statutowa, oraz wyznaczony Zjazd Polonii Świata, który ma odbyć się w 2018 roku.

2017-05-04