Menu / szukaj

Kandydatka AWPL-ZChR uzyskała ogromne poparcie wyborców

Dzisiaj Edyta Tamošiūnaitė, kandydatka Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) w wyborach uzupełniających do Sejmu w jednomandatowym okręgu Nr 49 Poniewież-Onikszty, złożyła w okręgowej komisji wyborczej karty z podpisami około 1400 obywateli popierających jej kandydaturę. „Udział AWPL-ZChR w tych wyborach uzupełniających, które odbędą się 23 kwietnia, będzie doskonałą okazją do szerszego zaprezentowania dorobku i programu partii, w tym do dyskusji o potrzebie przyjęcia ustawy o świadczeniach na dzieci i o ochronie życia poczętego” – powiedział dzisiaj podczas konferencji prasowej Waldemar Tomaszewski, przewodniczący AWPL-ZChR, europoseł.Przypominamy, że nowe wybory w tym okręgu rozpisano po tym, gdy z mandatu poselskiego zrezygnowała Greta Kildišienė ze Związku Chłopów i Zielonych.

Wymogiem jest, by kandydaci zebrali co najmniej 1 000 podpisów osób je popierających. Edytę Tamošiūnaitė, radną m. Wilna i byłą wiceminister oświaty i nauki Litwy, poparło około 1400 obywateli, czyli niemal półtora razu więcej niż wymaga ordynacja wyborcza.

Ponadto Edyta Tamošiūnaitė była pierwszą kandydatką w okręgu Nr 49, która dostarczyła karty z podpisami wyborców popierających jej kandydaturę.

W upowszechnionym przed tygodniem komunikacie partia podała przyczyny wystawienia kandydata w okręgu, w którym wcześniej nie startowała.

„Decyzja AWPL-ZChR wystawienia swego kandydata w tym okręgu, w którym dotychczas nie startowała, niesie ze sobą kontynuację pracy organizacyjnej w kierunku przedstawienia programu i działalności partii dla wyborców całego kraju. AWPL-ZChR ma przygotowany szeroki pakiet polityki prorodzinnej, sprawiedliwości społecznej. Jako jedyna z partii parlamentarnych nigdy nie była uwikłana w żaden skandal korupcyjny. To już docenili również wyborcy Litwy centralnej: na ostatnich wyborach parlamentarnych AWPL-ZChR zdobyła tu (pomijając Wilno, Wileńszczyznę i Kłajpedę) 2600 głosów, co jest o 1/3 więcej niż poprzednio. W niektórych okręgach, gdzie praktycznie nie mieszkają przedstawiciele mniejszości narodowych, AWPL-ZChR zdobyła nawet dwa, trzy razy więcej głosów. Np. w okręgu Dzukija (rejon olicki) odnotowała wzrost z 25 głosów do 99, w okręgu Radziwiliszki z 29 do 61 głosów” – odnotowano w komunikacie. „Fakt, że na AWPL-ZChR głosują również etniczni Litwini, jest tendencją pozytywną i świadczy o rosnącej popularności partii wśród mieszkańców Litwy” – czytamy w oświadczeniu.

www.L24.lt

2017-02-20