Navigate / search

Europos Parlamentas pritarė CETA sutarčiai. Valdemaro Tomaševskio komentaras

Trečiadienį europarlamentarai pritarė ES ir Kanados laisvosios prekybos sutarčiai (CETA). Už tai balsavo 408 Europos Parlamento (EP) nariai, prieš – 254, o susilaikė 33.
Balsuojant dėl CETA nuo balso susilaikė ir Europos Parlamento narys iš Lietuvos Valdemar Tomaševski. Kreipdamasis į EP pirmininką, jis savo sprendimą susilaikyti nuo balso motyvavo abejonėmis dėl skaudžių sutarties pasekmių, pvz., darbo vietų panaikinimo rizika, žemės ūkio rinkos išreguliavimu ir patekimu į rinką genetikai modifikuotų produktų.

„Susilaikiau balsuojant dėl ES ir Kanados laisvosios prekybos sutarties, nes, be iš šios sutarties kylančių teigiamų pasekmių, pvz., pigesnės kai kurios prekės, yra ir rimtų abejonių, kurias kelia rinkėjai. Kyla pagrįstas pavojus, kad dėl šios sutarties pasirašymo darbo Europoje neteks net 200 000 žmonių. Visuomeninių organizacijų nurodytos abejonės nebuvo vienareikšmiškai išsklaidytos per debatus dėl sutarties, kuriai buvo pritarta. Tačiau labiausiai neramina CETA įtaka žemės ūkiui. Sutartis išreguliuos žemės ūkio rinką. Privalėsime paklusti korporacijų spaudimui, korporacijų, kurios norės gaminti pigiau nepakankamai atsižvelgdamos į ES galiojančias darbuotojų teises. Be to, panaikinus muitus, pigi žemės ūkio produkcija užlies Europos rinką, o tai turės neigiamos įtakos Europos žemės ūkiui ir jo galimybėms konkuruoti. Ir paskutinis klausimas, tačiau labai svarbus – sutartis gali skatinti genetiškai modifikuoto maisto, kuris yra potencialiai pavojingas žmogaus sveikatai bei augalų ir gyvūnų biologiniam saugumui, nekontroliuojamą patekimą į Europos rinką”, – pareiškė šiandien Europos Parlamente V. Tomaševski.

www.L24.lt

2017-02-15