Menu / szukaj

Na kandydatkę AWPL-ZChR Edytę Tamošiūnaitė już zebrano ponad 700 podpisów

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) weźmie udział w wyborach uzupełniających do Sejmu w jednomandatowym okręgu Nr 49 Poniewież-Onikszty, które rozpisano po złożeniu mandatu przez posłankę z ramienia Związku Chłopów i Zielonych Gretę Kildišienė. AWPL-ZChR wystawiło kandydaturę Edyty Tamošiūnaitė, radnej m. Wilna i byłej wiceminister oświaty i nauki.

Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała kandydatkę i przez okręgową komisję wyborczą zostały jej wydane listy do zbierania podpisów. Należy zebrać 1 000 podpisów. Taki wymóg jest stosowany również wobec partii, gdyż są to wybory uzupełniające. Po zebraniu podpisów przez kandydatów ostatecznie ich listę w okręgu zatwierdzi Państwowa Komisja Wyborcza. Na dzień dzisiejszy do udziału w wyborach zgłosiło się kilkanaście partii i kandydatów niezależnych. Po pierwszych dwóch dniach zbierania podpisów na kandydatkę AWPL-ZChR już udało się zebrać ich ponad 700.

Decyzja AWPL-ZChR wystawienia swego kandydata w tym okręgu, w którym dotychczas nie startowała, niesie ze sobą kontynuację pracy organizacyjnej w kierunku przedstawienia programu i działalności partii dla wyborców całego kraju. AWPL-ZChR ma przygotowany szeroki pakiet polityki prorodzinnej, sprawiedliwości społecznej. Jako jedyna z partii parlamentarnych nigdy nie była uwikłana w żaden skandal korupcyjny. To już docenili również wyborcy Litwy centralnej: na ostatnich wyborach parlamentarnych AWPL-ZChR zdobyła tu (pomijając Wilno, Wileńszczyznę i Kłajpedę) 2600 głosów, co jest o 1/3 więcej niż poprzednio. W niektórych okręgach, gdzie praktycznie nie mieszkają przedstawiciele mniejszości narodowych, AWPL-ZChR zdobyła nawet dwa, trzy razy więcej głosów. Np. w okręgu Dzukija (rejon olicki) odnotowała wzrost z 25 głosów do 99, w okręgu Radziwiliszki z 29 do 61 głosów.

Udział w tych wyborach uzupełniających, które odbędą się 23 kwietnia, będzie wiec okazją do szerszego zaprezentowania dorobku i programu partii. Fakt, że na AWPL-ZChR głosują również etniczni Litwini, jest tendencją pozytywną i świadczy o rosnącej popularności partii wśród mieszkańców Litwy.
Biuro Prasowe AWPL-ZChR
13 lutego 2017 r.