Navigate / search

LLRA-KŠS VT dalykiškas susitikimas su Lenkijos Seimo delegacija

Pirmadienį, vasario 6 d., Vilniaus lenkų kultūros namuose įvyko Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos Vyriausiosios Tarybos susitikimas su Lenkijos parlamento delegacija, vadovaujama parlamentinės grupės Lenkija – Lietuva pirmininko pavaduotojo Grzegorzo Janiko. Susitikime dalyvavo Lenkijos ambasadorius Jarosław Czubiński ir Grażyna Kramarczyk bei Marta Żurawek iš Seimo kanceliarijos Teisės biuro.
Susitikime buvo iškelti klausimai, keliantys rūpestį lenkų bendruomenei Lietuvoje ir iki šiol neišspręstos problemos švietimo srityje, gimtosios kalbos vartojimo viešojoje erdvėje, žemės grąžinimo lenkams, vietiniams Vilniaus ir Vilniaus krašto gyventojams.

Parlamentaras Grzegorz Janik atstovauja Lenkijos valdančiajai Teisės ir Teisingumo partijai. Abidvi partijas jungia glaudūs bendradarbiavimo ryšiai, o jos atstovai dirba toje pačioje Europos konservatorių ir reformistų politinėje grupėje Europos Parlamente, o nuo šiol – ir Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje, kurioje dirba LLRA-KŠS parlamentarė Rita Tamašunienė. LLRA-KŠS Vyriausiosios Tarybos vardu pirmininkas Valdemar Tomaševski padėkojo Teisės ir Teisingumo parlamentarui Grzegorzui Janikui už dalykišką susitikimą, kuris vyko nuoširdžioje ir draugiškoje atmosferoje.

LLRA-KŠS Spaudos biuras
2017-02-06