Menu / szukaj

Rzeczowe spotkanie RN AWPL-ZChR z delegacją Sejmu RP

W poniedziałek, 6 lutego, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się spotkanie Rady Naczelnej Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin z delegacją polskiego parlamentu na czele z Grzegorzem Janikiem, wiceprzewodniczącym Polsko-Litewskiej Grupy Sejmu RP. W spotkaniu wziął udział Ambasador RP Jarosław Czubiński oraz Grażyna Kramarczyk i Marta Żurawek z biura prawnego Kancelarii Sejmu.

Na spotkaniu zostały podniesione kwestie nurtujące polską społeczność na Litwie oraz wciąż nierozwiązane problemy szkolnictwa, używania języka ojczystego w życiu publicznym, zwrotu ziemi dla Polaków, rdzennych mieszkańców Wilna i Wileńszczyzny.

Poseł Grzegorz Janik przedstawia obecnie rządzącą w Polsce partię Prawo i Sprawiedliwość. Obie partie łączą ścisłe więzi współpracy, a jej przedstawiciele zasiadają w jednej grupie politycznej Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Europarlamencie, a od niedawna również w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, gdzie posłanka AWPL-ZChR Rita Tamašunienė pracuje właśnie w tej frakcji.

Przewodniczący Waldemar Tomaszewski w imieniu Rady Naczelnej AWPL-ZChR podziękował posłowi PiS’u Grzegorzowi Janikowi za rzeczowe spotkanie, które odbyło się w serdecznej i przyjacielskiej atmosferze.

Biuro Prasowe AWPL-ZChR

2017-02-06