Menu / szukaj

Sprawozdanie frakcji AWPL-ZCHR za 2016 rok

 Sprawozdanie frakcji Akcji Wyborczej Polaków Na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin w Sejmie RL za 2016 rok wygłoszone na dorocznej konferencji AWPL-ZCHR 20 stycznia 2017.

 

 

 

SPRAWOZDANIE

FRAKCJI AKCJI WYBORCZEJ POLAKÓW NA LITWIE- ZWIĄZKU CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN W SEJMIE RL ZA 2016 ROK

20 stycznia 2017r.

           Rok 2016 był złożonym wyborczym, ale też i bardzo pracowitym rokiem. Sejmowa Frakcja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie- Związku Chrześcijańskich Rodzin (dalej- frakcja AWPL – ZChR) w 2016 roku brała aktywny udział w działalności ustawodawczej, zarejestrowała nowe projekty ustaw, zgłosiła poprawki, mające na celu doskonalenie ustaw już obowiązujących, w sposób zdecydowany i konsekwentny zajmowała stanowisko w aktualnych dla społeczeństwa kwestiach. Członkowie Frakcji AWPL-ZChR brali aktywny udział w spotkaniach z mieszkańcami i rozwiązywaniu ich problemów.

            W 2016 roku skończyła się kadencja Sejmu i odbyły się nowe wybory parlamentarne. W Sejmie kadencji 2012-2016 roku Frakcja AWPL-ZChR liczyła 8 posłów. Udział w wyborach zakończył się dla naszej partii sukcesem- udało się zachować poprzednią pozycję bez względu na wszystkie negatywne czynniki czy sztucznie tworzone przeszkody, którymi usiłowano partię osłabić.

Jesienią do Sejmu weszło 8 naszych członków. W Sejmie nowej kadencji rdzeń Frakcji AWPL-ZChR pozostał bez zmian. Frakcja podziekowała posłowi poprzedniej kadencji Józefowi Kwiatkowskiemu za wspólną pracę. Do naszej drużyny dołączył nowy poseł na Sejm Czesław Olszewski, który ma wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w samorządzie i innych instytucjach.  

            Członkowie Frakcji aktywnie uczestniczą w pracach sejmowych komitetów, komisji i zgromadzeń parlamentarnych.

 

Stanowiska członków Frakcji AWPL-ZChR w Sejmie kadencji 2016-2020 roku:

RITA  TAMAŠUNIENĖ – starosta Frakcji, członek Komitetu do spraw Budżetu i Finansów, przewodnicząca sejmowej Komisji Etyki i Procedur, członek Komisji Światowej Społeczności Litwinów i Sejmu Republiki Litewskiej, członek Komisji Premii Wolności. Jest także członkiem Parlamentarnego Zgromadzenia Rady Europy, gdzie pracuje w Komitecie Kultury i Oświaty.  

WANDA KRAWCZONOK – zastępca starosty Frakcji, członek Komitetu ds. Zarządzania Państwem i Samorządów, członek Komisji ds. Zapobiegania Korupcji.

IRINA ROZOVA – członek Frakcji, członek Komitetu Zdrowia, członek Komisji ds. Prewencji Uzależnień.

JAROSŁAW NARKEWICZ – członek Frakcji, wiceprzewodniczący Komitetu ds. Europejskich, członek Komitetu Oświaty i Nauki, członek Komisji ds. Młodzieży i Sportu. Członek delegacji Sejmu do Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu Republiki Litewskiej oraz Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

LEONARD TALMONT – członek Frakcji, wiceprzewodniczący Komitetu Praw Człowieka, członek Komisji ds. Migracji.  

ZBIGNEW JEDZIŃSKI – członek Frakcji, członek Komitetu Ekonomiki, członek Komisji Energetyki.

MICHAŁ MACKIEWICZ – członek Frakcji, członek Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, członek Komisji Zapobiegania Samobójstwom, członek Komisji Premii Wolności. Wiceprzewodniczący delegacji Sejmu do Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu Republiki Litewskiej oraz Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

CZESŁAW OLSZEWSKI – członek Frakcji, członek Komitetu Prawa i Praworządności, członek Komisji Petycji. Członek delegacji Sejmu do Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu Republiki Litewskiej i Najwyższej Rady Ukrainy.

            Sprawozdanie jest za rok 2016 bez podziału na starą i nową kadencję Sejmu.

 

               Przygotowane i przedstawione akty prawne

            Członkowie Frakcji AWPL-ZChR samodzielnie, z własnej inicjatywy lub wspólnie z posłami z innych frakcji w 2016 roku przygotowali 26 projektów aktów prawnych.

 

Tabela 1. Projekty Aktów prawnych przygotowanych przez Frakcję AWPL- ZChR w 2016 roku   

Data rejestracji Nr.dokumentu Nazwa ustawy
2016.12.22 XIIIP-259 Projekt poprawki do art. 55 i 57 Konstytucji RL

(Zmniejszenie liczby posłów na Sejm)

2016.12.01 XIIIP-169 Projekt poprawki do artykułów  3, 10 i 17 Ustawy o Sztucznym Zapłodnieniu Nr. XII-2608
2016.11.17 XIIIP-20 Projekt Ustawy konstytucyjnej o Zatwierdzeniu, Wejściu w życie i Realizacji Kodeksu Wyborczego + Kodeks Wyborczy
2016.11.02 XIIP-4833 Projekt poprawki do art. 162 Kodeksu Pracy Nr. IX-926 (poprawa warunków pracowników)
2016.09.21 XIIP-4734 Projekt poprawki do Nr. XII-2603 art. 57, 61, 66, 85, 86, 87, 88 i 114 Kodeksu Pracy
2016.09.13 XIIP-4706 Projekt poprawki do art 55 Konstytucji RL
2016.08.25 XIIP-4660 Projekt poprawki do art. 3, 20, 31, 32, 33, 34 i 35 Ustawy o Samorządach Lokalnych Nr. I-533
2016.06.22 XIIP-4553 Projekt poprawki do Ustawy o Działalności Praktycznej Psychologów
2016.06.15 XIIP-4515 Projekt poprawki do Ustawy o Wspieraniu Inicjatyw Społecznych Przedsiębiorstw
2016.06.07 XIIP-4486 Projekt poprawki do art. 23, 24, 25 i 26 Ustawy Akcyzowej
2016.06.07 XIIP-4487 Projekt poprawki do art. 29(1) Ustawy Kontroli Alkoholu Nr. I-552
2016.06.21 XIIP-1986(5) Projekt poprawki do art. 1 Ustawy o Rekompensacie Rent i Emerytur z Państwowego Ubezpieczenia Społecznego Nr. XII-886 (zwrot emerytur)
2016.04.14 XIIP-4283 Projekt decyzji Sejmu w sprawie „Powołania tymczasowej komisji śledczej w sprawie manipulacji w przestrzeni publicznej danymi śledztw wywiadu, wywiadu kryminalnego i dochodzeń, możliwych nacisków na instytucje praworządności i wciąganie ich do walki politycznej“ 
2016.04.14 XIIP-4284 Projekt Ustawy o Minimalnej i Średniej Opiece nad Dzieckiem Nr. X-1238 (nowa redakcja)
2016.04.14 XIIP-4285 Projekt poprawek do art. 9, 10, 11, 12, 14, 20 i 21 Ustawy o oświacie Nr. I-1489 
2016.04.07 XIIP-4255 Projekt Ustawy o Umacnianiu Rodziny
2016.04.07 XIIP-4256 Projekt poprawki cz. 3 art. 135 Statutu Sejmu
2016.04.06 XIIP-4249 Projekt poprawki do art. 10, 10(1), 20, 20(3) Ustawy O Grach Hazardowych Nr. IX-325
2016.03.24 XIIP-4220 Projekt Ustawy o Podatku od Instytucji Finansowych
XIIP-4221 Projekt poprawki do art. 13 Ustawy o Zarządzaniu Podatkami Nr. IX-2112 
2016.03.17 XIIP-4130 Projekt Ustawy o Karcie Rodziny
XIIP-4131 Projekt poprawki do art. 3 i 7 Ustawy o Samorządach Lokalnych Nr. I-533
XIIP-4132 Projekt poprawki do art. 2 i 23 Ustawy o Państwowym Ubezpieczeniu Społecznym  Nr. I-1336
2016.03.09 XIIP-4093 Projekt poprawki do art. 30 Ustawy o Oświacie Nr. I-1489
2016.03.09 XIIP-4094 Projekt poprawki do art. 38 Ustawy o Oświacie Nr. I-1489

 

2016.02.12 XIIP-4024 Projekt poprawki do art. 6 Ustawy o Świadczeniach na Dzieci Nr. I-621

 

            Wśród wymienionych projektów ustaw najważniejszymi są projekty dotyczące umocnienia i wspierania rodziny, jak również projekty mające na celu zwiększenie dochodów osób najmniej zarabiających i w wieku emerytalnym.

 • poprawka do artykułu 6 Ustawy o Świadczeniach na Dzieci, która przewiduje wypłatę rodzinom co miesiąc świadczenia w wysokości 120 euro na każde drugie i kolejne dziecko;
 • projekt Ustawy o Karcie Rodziny adresowany do rodzin wychowujących trójkę lub więcej dzieci. Karta Rodziny obejmie szeroką gamę towarów i usług, które będą dostępne dla posiadaczy Karty na bardziej korzystnych warunkach. Karta przewiduje szereg zniżek na transport, sport i rozrywkę, zajęcia dla dzieci i in.;
 • Projekt Ustawy o Umocnieniu Rodziny;
 • Ustawa o Podatku od Instytucji Finansowych, przewidująca opodatkowanie majątku instytucji finansowych (banków) i spółek ubezpieczeniowych. Ustawa zapewni dodatkowe wpływy do budżetu państwa, które mogą być wykorzystane na finansowanie potrzeb społecznych i realizację polityki prorodzinnej (120 euro na dzieci, finansowanie projektu Karty Rodziny, zwiększenie emerytur i inne potrzeby państwa);
 • Ustawa o Emeryturach z Państwowego Ubezpieczenia Społecznego, która przewiduje indeksację emerytur i ich wzrost w zależności od wzrostu średniej krajowej płacy zarobkowej;
 • Ustawa o Rekompensacie Rent i Emerytur z Państwowego Ubezpieczenia Społecznego, która przewiduje wypłatę części zmniejszonych w okresie kryzysu ekonomicznego rent i emerytur w przypadku śmierci świadczeniobiorcy jego prawowitym spadkobiercom. Część osób, którym emerytury i renty zostały zmniejszone już zmarła i nie będzie mogła odebrać należnej im niewypłaconej części świadczenia. Proponowana poprawka 2 części art. 1 dotyczy oceny prawa dziedziczenia niewypłaconej części emerytury bądź renty osobom dziedziczącym majątek po zmarłym.
 • Członkowie Frakcji wspólnie z kolegami z innych frakcji przygotowali i zarejestrowali poprawki do Konstytucji w sprawie zmniejszenia liczby posłów. W ciągu 25 lat Litwa straciła 843 513 mieszkańców, czyli mniej więcej tyle, ile razem mieszka w Wilnie i Kownie, lecz liczba posłów pozostała taka sama. Zmniejszenie liczby posłów do 101, pozwoli stworzyć warunki do bardziej efektywnej pracy posłów i reprezentowania wyborców.

            Projekty Ustaw przygotowane przez Frakcję AWPL-ZChR w 2016 roku są na różnych stadiach procesu legislacyjnego. Na podstawie poniższego wykresu można zobaczyć, że z 26 projektów ustaw, zarejestrowanych w Sejmie w 2016 roku, 14 zostało zaprezentowane w Sejmie, 4 są po drugim czytaniu, zaś 4 projekty zostały uchwalone.   

 

 

Wykres 1. Stadium procesu legislacyjnego projektów ustaw AWPL-ZChR

 

            Poza projektami w przygotowaniu, których udział wzięli członkowie Frakcji AWPL-ZChR, Frakcja poparła projekty posłów z innych frakcji, mające na celu zmniejszenie nierówności społecznej, zwiększenie dochodów mieszkańców o najniższych dochodach, podniesienie poziomu życia grup społecznego ryzyka czy zmniejszenie biedy. 

 • Odroczenie na pół roku wejścia w życie Kodeksu Pracy Republiki Litewskiej. Frakcja AWPL-ZChR, jako jedyna od początku występowała przeciwko liberalizacji Kodeksu Pracy, związanemu ze zmniejszeniem gwarancji socjalnych. Odroczenie wejścia w życie forsowanego przez rządzącą większość poprzedniej kadencji Kodeksu da możliwość zgłoszenia poprawek do kodeksu Pracy i Modelu społecznego społeczeństwu i wszystkim zainteresowanym stronom. Będzie możliwość zawarcia porozumienia w ramach Rady Trójstronnej i wniesienia poprawek, które zrównoważą interesy pracowników i pracodawców oraz będą zgodne z oczekiwaniami mieszkańców Litwy.  Nasza Frakcja jeszcze w poprzedniej kadencji zgłosiła 10 propozycji do pakietu ustaw modelu socjalnego.
 • Zachowanie dni wolnych dla matek i ojców;
 • Zachowanie 40-godzinnego tygodnia pracy;
 • Zachowanie terminu wypowiedzenia dla osób zwalnianych z pracy;
 • Zachowanie możliwości wcześniejszej emerytury;
 • Zachowanie odpraw dla zwalnianych pracowników;
 • Zachowanie ogólnego dnia wolnego od pracy- niedzieli;
 • Wykluczenie możliwości podnoszenie wieku emerytalnego;
 • Wykluczenie możliwości wydłużania stażu pracy;
 • Zakaz zwalniania z pracy kobiet w ciąży;
 • Likwidacja umów o pracę bez określenia zakresu obowiązków.

                     Część propozycji została przyjęta, lecz większość została głosami frakcji socjaldemokratów, liberałów i konserwatystów odrzucona. Frakcja AWPL-ZChR dalej będzie stanowczo domagała się demokratycznej debaty wszystkich zainteresowanych stron na temat Kodeksu Pracy i całego pakietu socjalnego. 

 • Frakcja AWPL-ZChR jednogłośnie poparła poprawkę do Ustawy o Podatku VAT, która zadecydowała o zachowaniu ulgi podatkowej na ogrzewanie na 2017 rok. Jesteśmy zdania, że ulga ta jest szczególnie potrzebna dla mieszkańców o niskich dochodach.

 

Poprawki do budżetu państwa na 2017 rok

                     W roku 2016, jak i każdego roku Frakcja brała aktywny udział w przygotowaniu budżetu państwa na przyszły rok. Frakcja AWPL-ZChR zgłosiła 15 propozycji do budżetu państwa na rok 2017 – 12 z nich dotyczy projektów renowacji i modernizacji na terenach samorządów wileńskiego, solecznickiego i trockiego i 3 – poprawy sytuacji w dziedzinie oświaty i polityki społecznej.  

 

Tabela 2. Propozycje finansowania do budżetu państwa na 2017r.

Projekt
Renowacja i modernizacja Gimnazjum im. R. Kalinowskiego w Niemieżu, rej wileński
Renowacja i modernizacja Gimnazjum im. Św. S. Kostki w Podbrodziu, rej wileński
Renowacja i modernizacja Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Niemenczynie, rej. wileński
Renowacja oddziału Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Niemenczynie w Glinciszkach, rej. wileński.
Rekonstrukcja Szkoły Podstawowej „Saulėtekio“ w Bezdanach, rej. wileński           
Remont kapitalny pomieszczeń wewnętrznych Szkoły Średniej „Santarvės“ rej. solecznicki
Remont Szkoły Średniej „Šilo“ w Białej Wace, rej. solecznicki
Remont kapitalny pomieszczeń wewnętrznych przedszkola-żłobka „Vyturėlis“, rej. solecznicki
Remont pomieszczeń Centrum Usług Socjalnych Rejonu Solecznickiego
Rekonstrukcja budynku Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego
Przywrócenie koszyka ucznia do poziomu przedkryzysowego dla szkół mniejszości narodowych
Świadczenia na dzieci na rok 2017 – 60 euro na drugie i kolejne dzieci
Zwiększenie i indeksacja emerytur zgodnie ze średnią płacą zarobkową
Renowacja Gimnazjum w Solenikach
Renowacja kościoła w Starych Trokach

 

Dzięki dużym wysiłkom udało się zagwarantować finansowanie w rozmiarze 2,3 mln. euro. Środki te przeznaczone zostały na renowacje i modernizacje następujących obiektów: 

                     Gimnazjum im. R. Kalinowskiego w Niemieżu, rej wileński

                     Szkoły Średniej „Šilo“ w Białej Wace, rej. Solecznicki

                     Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego

 

                     Posiedzenia plenarne Sejmu, posiedzenia Frakcji, spotkania

W 2016 roku odbyło się 105 posiedzeń plenarnych Sejmu. Do 14 listopada 2016 r. Sejm uchwalił 538 aktów prawnych, w tym – 434 ustawy, 98 decyzji i 6 innego rodzaju aktów prawnych. Inicjatorami aktów prawnych byli posłowie na Sejm, poszczególne ministerstwa i Prezydent Litwy.

Także w 2016 r. odbyły się 44 posiedzenia Frakcji AWPL- ZChR. Podczas tych posiedzeń były omawiane poszczególne punkty porządku dnia, podejmowane decyzje, co do głosowania podczas posiedzeń Sejmu. Frakcja w okresie sprawozdawczym pracowała bardzo sprawnie, wszystkie decyzje były podejmowane kolegialnie. Praktycznie we wszystkich kwestiach dochodziło do porozumienia i osiągnięcia wspólnego stanowiska.  W 2016 r. Frakcja odbyła szereg spotkań z ministrami, szefami podlegających Sejmowi instytucji, przedsiębiorstw i instytucji państwowych, przedstawicielami zagranicznych organizacji i instytucji. 

Frakcja AWPL- ZChR zorganizowała 12 konferencji prasowych, podczas których poruszane były ważne dla społeczeństwa kwestie oraz omawiane bieżące sprawy polityczne.  

W ubiegłym roku wiosną odbyło się w Sejmie spotkanie przedstawicieli Frakcji AWPL-ZChR z przedstawicielami Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) i przedstawicielami Misji Oceny Potrzeb Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) OBWE Richardem Lappinem i Alexeyem  Gromovym. W trakcie spotkania omówione zostały sytuacja mniejszości narodowych na Litwie oraz możliwości jej poprawy.

9 października 2016 r. przedstawiciele Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie obserwowali na Litwie przebieg wyborów parlamentarnych. Przedstawicieli OBWE interesował proces organizacji oraz podstawy prawne wyborów. Szef misji obserwacyjnej Kimmo Robert Kiljunen i sześciu międzynarodowych obserwatorów z różnych zagranicznych organizacji podczas spotkania z przedstawicielami Frakcji AWPL-ZChR interesowali się sytuacją mniejszości narodowych, ich możliwościami udziału w procesie wyborczym oraz tym, jak przebiega stosowanie Kodeksu Dobrej Praktyki w Sprawach Wyborczych na Litwie. Oceny i uwagi zgłoszone podczas tego spotkania wkrótce powinny ukazać się w sprawozdaniu OBWE o sytuacji demokratycznych wyborów na Litwie, które zostanie oficjalnie zaprezentowane na początku 2017 roku.

 

Praca posłów AWPL-ZChR ze wspólnotami lokalnymi i mieszkańcami

            Posłowie Frakcji AWPL-ZChR regularnie przyjmują mieszkańców całego kraju, przedstawicieli wspólnot lokalnych, otrzymują listy, wysłuchują problemów oraz pośredniczą w ich rozwiązywaniu. Przyjęcia mieszkańców przez posłów naszej Frakcji odbywają się w konkretne dni w biurach poselskich w okręgach wyborczych lub w Sejmie. Nieraz posłowie sami jadą na spotkania z lokalnymi wspólnotami. Najczęściej poruszane podczas spotkań z mieszkańcami problemy można sklasyfikować w następujące grupy:

 1. Pytania związane z ziemią, czyli zwrot ziemi, ustalenie granic działek;
 2. Kwestie wsparcia finansowego;
 3. Kwestie sporu pomiędzy mieszkańcami lub podmiotami zarówno sektora prywatnego jak i publicznego;
 4. Kwestie poprawy warunków życia mieszkańców;
 5. Inicjatywy ustawodawcze (np. poprawki do ustaw);
 6. Inne kwestie.

 W 2016 roku wpłynęło 213 podań od mieszkańców i podmiotów z prośbą o pomoc w rozwiązaniu tego lub innego problemu  czy sytuacji. Część istotnych dla mieszkańców problemów udało się szybko rozwiązać na miejscu dzięki współpracy z merami, dyrektorami administracji samorządów, starostami. Poniższy wykres przedstawia charakter i ilość złożonych podań.

                     Wykres 2. Klasyfikacja podań mieszkańców i innych podmiotów

 

Na podstawie danych widać, że większość podań związana jest z inicjatywą ustawodawczą (poprawki do ustaw), mające na celu zmianę obowiązujących ustaw, jest ich aż 79. Drugie miejsce zajmują prośby o poprawę warunków życia takie jak – poprawa jakości dróg, infrastruktury oświetleniowej, zapewnienie bezpieczeństwa na drogach – takich podań w 2016 roku złożono 38. 32 podania dotyczyły innych kwestii, które nie zostały przydzielone do żadnej z wymienionych pięciu grup.  Na czwartym miejscu są prośby o wsparcie finansowe, otrzymano ich 30. Mniej jest podań dotyczących kwestii zwrotu czy podziału ziemi oraz sporów pomiędzy mieszkańcami, podmiotami czy instytucjami państwowymi czy samorządowymi, jest ich po 17.    

Podsumowanie

            2016 rok dla Frakcji i jej członków był rokiem wytężonej i wydajnej pracy, o czym może świadczyć fakt, iż mimo małej liczebności Frakcja doprowadziła do uchwały 4 przygotowanych projektów aktów prawnych. Program Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin zawierający założenia skierowane na poprawę życia każdego człowieka, rozwój ekonomiczny, kulturalny i duchowy społeczeństwa oraz   twarda i konsekwentna postawa Frakcji w najważniejszych kwestiach zdobywa coraz szersze poparcie tych, dla których ważne są wartości chrześcijańskie, sprawiedliwość społeczna, równowaga finansowa, skuteczna ochrona zdrowia oraz pomyślnie rozwijające się Wileńszczyzna i Litwa.

           

Starosta Frakcji AWPL-ZChR

Rita Tamašunienė