Navigate / search

LLRA-KŠS palaikė Vyriausybės programą

Šiandien Seime buvo patvirtinta septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa. Balsavimo metu Vyriausybės programą palaikė 86 Seimo narai, prieš buvo 3 ir 40 Seimo narių susilaikė. 
Vyriausybės programą vieningai palaikė visa LLRA-KŠS frakcija. Tokį LLRA-KŠS frakcijos sprendimą lėmė keli dalykai, kuriuos pateikti mums sutiko LLRA-KŠS frakcijos seniūnė Rita Tamašunienė.

„Visų pirma, Vyriausybės programoje aiškiai deklaruotas tikslas sugrįžti prie krikščioniškojo humanizmo vertybėmis grįstos Europos vizijos ir sukurti stiprių tautų Europą“, – pažymėjo Rita Tamašunienė.

Programoje taip pat didelis dėmesys skirtas šeimai. Šeimos Lietuvoje susiduria su iššūkiais bei problemomis, kurioms spręsti jau nebepakanka tik pačios šeimos ir jos artimos aplinkos pastangų. Prie šių problemų prisideda emigracija, gimstamumo mažėjimas, vaikas dažnu atveju tampa ne būtinybe, o prabanga. Visos šios problemos kilo dėl nepakankamo buvusios Vyriausybės požiūrio į šeimą.

„Vyriausybės programa orientuota į šeimos stiprinimą ir socialinės atskirties mažinimą, pajamų didėjimą ypač mažiausiai uždirbantiems, didesnį dėmesį regionams. Programoje taip pat iškeliama pagarba gyvybei ir žmogui, siekiama individualios, o kartu ir visuomenės, ekonominės darnos. Programoje daug bendrų nuostatų su LLRA-KŠS Seimo rinkimų programa, ypatingai kai kalbame apie socialinės atskirties mažinimą, šeimos stiprinimo politiką ir demografinių problemų sprendimą. Aišku, norėtųsi konkretesnio ir glaustesnio veiksmų plano, tačiau susitikimų su premjeru ir ministrais metu LLRA-KŠS frakcija buvo patikinta, kad nauja Vyriausybė ryžtingai įgyvendins programoje numatytas nuostatas, parengs priemonių planą. Vaiko pinigai, pensijų, darbo užmokesčio didinimas planuojamas etapais ir atspindės kiekvienų metų biudžete. Kol kas tai vienintelis receptas nuo įsisenėjusių Lietuvos bėdų, ir, tikimės, efektyvaus poveikio siekiant darnios Lietuvos vizijos“, – akcentavo LLRA-KŠS frakcijos seniūnė.

www.L24.lt

2016-12-13