Menu / szukaj

Coraz więcej popierających politykę AWPL-ZChR

Popularność Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin po wyborach parlamentarnych wzrosła – wynika z pierwszej sondy powyborczej.
Z badania opinii publicznej, przeprowadzonego w dniach 25 października-4 listopada tego roku przez „Baltijos tyrimai” na zlecenie agencji informacyjnej ELTA wynika, że największym poparciem wśród mieszkańców Litwy nadal cieszy się partia, która wygrała październikowe wybory sejmowe – Związek Rolników i Zielonych.  Za tę partię oddała głos prawie jedna trzecia zapytanych.

20,4 proc. przepytanych mieszkańców oświadczyło, że nie będzie głosować, nie wiedzą, na jaką partię oddaliby głos lub nie udzieliło odpowiedzi na pytanie, jaką partię poparliby.

Po wyborach parlamentarnych zwiększyła się też liczba mieszkańców popierających politykę, prowadzoną przez AWPL-ZChR. W porównaniu z wcześniejszą sondą wzrosło poparcie dla partii wzrosło z 4,5 do 5,2 proc., odrzucając osoby niezamierzające brać udziału w wyborach i niezdecydowane.

Zmalało natomiast poparcie dla socjaldemokratów, Partii Porządek i Sprawiedliwość, Partii Pracy, Partii Centrum, Związku Wolności.

Sondażownie na Litwie nieadekwatnie prognozują wyniki AWPL-ZChR w wyborach. Wynika to m.in. ze specyfiki przeprowadzania badań w regionach oraz określonego nastawienia osób i podmiotów zlecających ich przeprowadzenie.

W ostatnich wyborach sejmowych AWPL-ZChR zdobył 5,48 proc. głosów, a prognozowano 3-4-procentowe poparcie. Przed ostatnimi wyborami prezydenckimi w 2014 roku sondaże wieściły poparcie na poziomie 1,1 proc., zaś Waldemar Tomaszewski otrzymał 8,4 proc. głosów.

W 2014 roku AWPL prognozowano jedynie 2-procentowe poparcie, tymczasem ugrupowanie uzyskało 8 proc. głosów, czyli czterokrotnie więcej niż zakładały prognozy.

Ogromna przepaść dzieli również sondażowe poparcie dla AWPL przed ostatnimi wyborami samorządowymi a rzeczywiste poparcie wyborców.

Mając na uwadze fakt, że wszystkie sondażownie na Litwie zaniżają, i to znacznie, wskaźniki poparcia dla AWPL-ZChR, oraz uwzględniając stabilną dynamikę poparcia dla partii, należy przyjąć, że obecnie ugrupowanie cieszy się popularnością na poziomie wyniku dwucyfrowego.

Wyniki nie uwzględniając osób, które nie będą głosować, i niezdecydowane:

Nr Partie    Październik 2016 roku 
1. Związek Rolników i Zielonych  35,7 proc.
2. Związek Ojczyzny-Litewscy Chrześcijańscy Demokraci 17,0 proc.
3. Partia Socjaldemokratyczna 16,6 proc.
4. Ruch Liberalny  9,5 proc.
5. Porządek i Sprawiedliwość  6,3 proc.
6. AWPL-ZChR     5,2 proc.
7. Partia Pracy  4,0 proc.
8. Partia Centrum  3,9 proc.
9. Związek Wolności 1,9 proc.
10. Inne partie    –
  Suma oddanych na partie głosów  100 proc.

www.L24.lt

2016-11-25