Navigate / search

Rita Tamašunienė tęs LLRA-KŠS frakcijos seniūnės pareigas naujoje kadencijoje

Šiandien Seime vyko Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) frakcijos posėdis, kuriame dalyvavo partijos pirmininkas Valdemar Tomaševski, visi frakcijos nariai ir naujai išrinktas Seimo narys Česlav Olševski.
Posėdžio pradžioje seniūnė Rita Tamašunienė visos frakcijos vardu padėkojo partijos pirmininkui už parinktą rinkimų strategiją, už rinkimų programą, kuri sulaukė rinkėjų teigiamo įvertinimo ir palaikymo rinkimuose ir puikiai vykdytas centrinio štabo vadovo pareigas, sklandų rinkimų organizavimą.

LLRA-KŠS frakcijos seniūnė Rita Tamašunienė ir frakcijos seniūnės pavaduotoja Vanda Kravčionok perdavė savo įgaliojimus partijos pirmininkui, kuris perėmė pirmininkavimą posėdžiui. Partijos pirmininkas posėdžio metu aptarė 2016 m. Seimo rinkimų rezultatus bei politinę situaciją po rinkimų, padėkojo nueinančios kadencijos frakcijai. Visos frakcijos vardu Seimo nariai bei pirmininkas dėkojo Seimo nariui Juzefui Kvetkovskiui už bendrai įgyvendintus darbus, už jo darbus ir principingą poziciją Socialinių reikalų ir darbo komitete.

Frakcijos posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl LLRA-KŠS frakcijos seniūno rinkimų. Valdemar Tomaševski apibendrino LLRA-KŠS frakcijos veiklą 2012-2016 metais ir pažymėjo, kad frakcija nuveikė labai daug gerų darbų ir pabrėžė, kad ateityje frakcija turėtų dirbti ne mažiau produktyviai. Posėdžio pirmininkas pasiūlė Ritos Tamašunienės kandidatūrą į LLRA-KŠS frakcijos pirmininko pareigas. Seimo nariai vienbalsiai pritarė pasiūlytai kandidatūrai ir palinkėjo sėkmės ir toliau einant šias pareigas.

Frakcijos seniūnė pasiūlė Vandos Kravčionok kandidatūrą į LLRA-KŠS frakcijos seniūnės pavaduotojos pareigas. Posėdžio dalyviai pasiūlymą palaikė vienbalsiai. Frakcija aptarė ateities planus ir artimiausius darbus. Po frakcijos posėdžio Seimo nariai dalyvavo XII kadencijos Seimo narių pažymėjimų įteikime.

www.L24.lt

2016-11-03