Menu / szukaj

Rita Tamašunienė ponownie starostą sejmowej frakcji AWPL-ZChR

Dzisiaj w Sejmie odbyło się posiedzenie frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskiego (AWPL-ZChR), w którym uczestniczył przewodniczący ugrupowania Waldemar Tomaszewski, posłowie należący do klubu poselskiego, w tym nowo wybrany poseł z ramienia AWPL-ZChR Czesław Olszewski.
Na początku spotkania Rita Tamašunienė w imieniu całej frakcji podziękowała liderowi partii za obraną strategię wyborczą i za program wyborczy, który spotkała się z pozytywnym odbiorem wyborców, co przełożyło się na poparcie podczas wyborów. Posłanka podziękowała również za doskonałe sprawowanie funkcji szefa centralnego sztabu wyborczego partii i dobre zorganizowanie kampanii.

Starosta i wicestarosta frakcji AWPL-ZChR Rita Tamašunienė i Wanda Krawczonok przekazały swoje pełnomocnictwa na ręce lidera partii, który przejął przewodnictwo posiedzenia. Prezes partii omówił wyniki tegorocznych wyborów sejmowych oraz sytuację polityczną po wyborach, podziękował posłom z frakcji już dobiegającej końca kadencji. W imieniu całej frakcji posłowie i przewodniczący podziękowali posłowi Józefowi Kwiatkowskiemu za wspólnie wykonaną pracę, za jego działalność i pryncypialne stanowisko prezentowane w komitecie spraw socjalnych i pracy.

Podczas posiedzenia zarządzono wybory starosty frakcji partii w nowej kadencji. Waldemar Tomaszewski dokonał oceny pracy frakcji AWPL-ZChR w okresie 2012-2016 i zaznaczył, że klub poselski zdziałał wiele dobrego i zauważył, że w przyszłości frakcja powinna pracować równie produktywnie. Przewodniczący obrad zgłosił kandydaturę Rity Tamašunienė na stanowisko szefa klubu parlamentarnego AWPL-ZChR. Posłowie jednogłośnie zaaprobowali zgłoszoną kandydaturę i życzyli powodzenia w kontynuowaniu pracy na tym stanowisku.

Starosta frakcji zgłosiła kandydaturę Wandy Krawczonok na stanowisko wicestarosty frakcji AWPL-ZChR. Kandydaturę Wandy Krawczonok posłowie poparli również jednogłośnie.

Posłowie zrzeszeni we frakcji omówili plany na przyszłość i najbliższe czekające prace. Po posiedzeniu frakcji posłowie wzięli udział w ceremonii wręczania posłom Sejmu XII kadencji legitymacji poselskich.

www.L24.lt

2016-11-03