Menu / szukaj

Waldemar Tomaszewski: Jesteśmy wzorem uczciwej polityki

„Wczoraj wywalczyliśmy kolejny, ósmy mandat poselski. Rita Tamašunienė z dużą przewagą wygrała wybory w niemenczyńskim okręgu jednomandatowym. Cieszymy się z dobrych wyników wyborów. Jesteśmy jedyną partią, która była u władzy, i nie utraciła swoich wyborców, a nawet wzmocniła swoją pozycję, bowiem w dwóch okręgach wygraliśmy już pierwszej turze” – dzisiaj podczas konferencji zorganizowanej przez agencję BNS powiedział Waldemar Tomaszewski, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR), eurodeputowany.
Wczoraj na Litwie odbyła się druga tura wyborów. Dzisiaj agencja BNS zaprosiła liderów partii, które zdobyły mandaty poselskie, do omówienia wyników głosowania obywateli.

W. Tomaszewski zaznaczył, że wyborcy powierzyli władzę nowej sile politycznej, bowiem czekają na zmiany rzeczywiste, a nie pozorne.

Przewodniczący AWPL-ZChR pogratulował wyników partii zwycięskiej i wszystkim partiom, których przedstawiciele trafili do Sejmu.

W. Tomaszewski podkreślił, że głównymi filarami programu wyborczego kierowanej przez niego partii są sprawiedliwość społeczna, uczciwa polityka i wartości chrześcijańskie.

„Jesteśmy wzorem uczciwej polityki, nigdy nie byliśmy uwikłani w skandale korupcyjne” – powiedział. Podczas kampanii wyborczej, jak zaznaczył W. Tomaszewski, AWPL-ZChR była jedynym ugrupowaniem, które podnosiło temat wartości chrześcijańskich – temat ważny dla Litwy i całej Europy.

„Nie tylko mówiliśmy o tym, że należy zwiększać dochody mieszkańców, ale też wskazaliśmy, skąd wziąć na to pieniądze. Wystąpiliśmy z propozycją opodatkowania centrów handlowych i aktywów bankowych” – sposoby na zapewnienie sprawiedliwości społecznej w kraju wymieniał polityk.

Jednym z najważniejszych postulatów AWPL-ZChR, jak powiedział lider partii, jest wypłacanie comiesięcznego świadczenia w wysokości 120 euro na każde drugie i kolejne dziecko. Zdaniem polityka ta pomoc nie tylko przyczyniłaby się do wzrostu dochodów rodzin, ale też byłaby niezwykle efektywnym narzędziem w walce z problemami demograficznymi w kraju i emigracją. „Pieniądze na to można znaleźć” – nie wątpi W. Tomaszewski.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy na temat możliwości wejścia AWPL-ZChR do koalicji rządzącej, polityk stwierdził, że wiele jest zbieżności w programach wyborczych kierowanej przez niego partii i partii, która wygrała wybory – Związku Rolników i Zielonych. Zaznaczył przy tym, że praca w koalicji i posiadanie własnego klubu parlamentarnego nie jest celem samym w sobie, a jedynie sposobem na realizację programu wyborczego i, tym samym, pomoc mieszkańcom naszego kraju.

Polityk nie wyklucza udziału AWPL-ZChR w pracy koalicji rządzącej. „Niewykluczone, że będziemy w koalicji, jednakże już niejednokrotnie udowodniliśmy, że możemy pracować i w opozycji. Stanowiska nie są dla nas ważne” – oświadczył. Przypomniał, że w czasie, gdy AWPL-ZChR pracowała w opozycji, posłom z jej ramienia udało się wiele zdziałać dla dobra obywateli. Polityk podkreślił, że udział partii w pracy koalicji rządzącej będzie uzależniony od możliwości realizacji programu wyborczego AWPL-ZChR.

Poproszony przez dziennikarzy o ocenę przebiegu wyborów i ich przejrzystości, W. Tomaszewski ubolewał, że potwierdziły się podejrzenia o naruszenia w trakcie głosowania, stwierdził, że sama Główna Komisja Wyborcza przyznała, że dochodziło do sytuacji, że jedna osoba głosowała dwukrotnie. Mianem „nienaturalnie wysokiej” określił polityk frekwencję w trakcie głosowania przedterminowego. „Istnieje domniemanie, że doszło do naruszeń” – podkreślił.

Lider AWPL-ZChR za naganne uznał niezaproszenie spółek przeprowadzających badania exit-poll. Za niedopuszczalne w XXI wieku uznał przypadki zakłóceń w pracy wyborczego systemu informacyjnego. „To się nie może powtórzyć w przyszłości i o tym należy mówić” – uważa przewodniczący AWPL-ZChR.

Polityk podkreślił, że zdobycie 8 mandatów uważa za wynik bardzo dobry, zwłaszcza w sytuacji niskiej frekwencji, którą W. Tomaszewski wiąże ze skandalami korupcyjnymi z udziałem polityków. „Nasz system polityczny wymaga zmian” – jest przekonany polityk.

Zapytany o ewentualne zmiany w partii, jej przewodniczący oświadczył, że partia stale się odnawia, przychodzą nowe, młode osoby. Jako przykład przytoczył mianowanie 35-letniego Roberta Komarowskiego na stanowisko wicemera samorządu rejonu wileńskiego po tym, gdy do Sejmu trafił dotychczasowy wicemer Czesław Olszewski. „Nasza partia się odmładza. Młodzieży mamy niemało, a będzie jeszcze więcej, bo czas nie stoi w miejscu” – oświadczył lider ugrupowania.

Odpowiadając na pytanie, czy AWPL-ZChR będzie aktywna w poszukiwaniu możliwości wejścia do koalicji rządzącej, polityk oświadczył: „Sami siebie zgłaszać nie będziemy”. Powiedział, że, jeśli kierownictwo uzna, że szanse na realizację postulatów wyborczych będą znikome, partia nie będzie pracowała w takiej koalicji.

Zaznaczył, że obywatele czekają zmian i zwiększenia dochodów od zaraz. Powiedział, że jego dążeniem jest, by politykę prorodzinną prowadziła w kraju nie tylko AWPL-ZChR, ale też inne partie, bowiem, jak podkreślił, konieczne jest przeciwdziałanie emigracji mieszkańców. „Politykę prorodzinną z sukcesem prowadzą nasi sąsiedzi. Wskaźniki gospodarcze naszego kraju i sąsiadów są zbliżone, tymczasem ich dochody są o 30-40% większe. Konieczne jest zmniejszenie przepaści pomiędzy dochodami osób najbogatszych i najbiedniejszych. Zmiany są potrzebne od zaraz. A pieniądze w budżecie są, wystarczy tylko chcieć się nimi podzielić z mieszkańcami o najmniejszych dochodach” – przekonywał. „Jesteśmy siłą polityczną, która mówi o problemach najbardziej palących i podnosi pytania najbardziej aktualne dla mieszkańców” – zaznaczył.

Zapytany o możliwe scenariusze zmian w polityce zagranicznej po zmianie władzy na Litwie, W. Tomaszewski wyraził przekonanie, że rewolucjonizować tej dziedziny nie należy, jednakże ocenił, że politykę zagraniczną Litwy należy doskonalić, bowiem, jest przekonany, dobre relacje z innymi państwami są dla Litwy korzystne również pod względem gospodarczym.

www.L24.lt

2016-10-24