Navigate / search

Valdemar Tomaševski: Daug nuveikėme ir dar daugiau nuveiksime

Kas sieja kunigą pralatą Juzef Obrembski, kunigą Antoni Dziekan, kunigą Dariusz Stanczyk, Andrzej Stelmachovski, Valdemarą Tomaševskį ir kardinolą Henryk Gulbinowicz? Visoms šioms iškilioms asmenybėms buvo suteiktas Vilniaus rajono garbės piliečio vardas.
Penktadienį Lenkų kultūros namuose Vilniuje vyko ceremonija, kurios metu Lietuvos lenkų rinkimų akcijos pirmininkui, europarlamentarui Valdemarui Tomaševskiui suteiktas Vilniaus rajono garbės piliečio vardas.

Iškilmingą nuotaiką sukūrė Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro ir Vilniaus teatro studijos atlikta muzikinė-poetinė kompozicija. Atlikėjai scenoje inspiravo atmosferą, harmoningai atitinkančią Valdemaro Tomaševskio vertybes, kuriomis politikas vadovaujasi savo veikloje ir gyvenime – „Dievas, tėvynė ir garbė“.

Renginio metu skambėjo daugybė gražių linkėjimų. Sveikinimo raštus į Vilniaus rajono savivaldybę atsiuntė, Lenkijos partijos Teisė ir Teisingumas pirmininkas Jarosław Kaczyński, europarlamentaras, Lenkijos valstiečių partijos vyriausiosios tarybos pirmininkas Jarosław Kalinowski ir Europos Parlamento narys Mirosław Piotrowski.

„Vilniaus rajone Valdemar Tomaševski sulaukia vis didesnės paramos – už jį balsuoja ne tik tautinių mažumų atstovai, bet ir lietuviai“, – sakė žinoma Vilniaus krašto menininkė Barbara Kuzinevič.

Ypatingą dovaną naujajam Vilniaus rajono garbės piliečiui paruošė ir šio garbingo apdovanojimo iniciatoriai: renginio metu buvo parodytas filmas „Didis paprastas žmogus. Dievas, tėvynė ir garbė“. Kino juostoje apie Lietuvos lenkų lyderį pasakoja jo buvę ir esami bendradarbiai, Vilniaus krašto gyventojai, rinkėjai.

Mokytis patriotiškumo iš Lietuvos lenkų siūlė europarlamentaras Jarosław Kalinowski, Lenkijos valstiečių partijos vyriausiosios tarybos pirmininkas, kuris džiaugėsi pažinodamas Valdemarą Tomaševskį jau daugiau nei dešimtį metų. Tuo tarpu Europos Parlamento narys prof. Mirosław Piotrowski pavadino V.Tomaševskį tikru politiku, kuris efektyviai dirba Europos Parlamente, bet tuo pačiu įsiklauso į rinkėjų nuomonę ir yra arti paprastų žmonių.

„Balsuosiu už Valdemarą Tomaševskį iki paskutinių savo dienų“, – gero žodžio negailėjo garbingo amžiaus rinkėja, kuri iškart po balsavimo buvo paklausta, už ką atidavė savo balsą. Filme taip pat pasirodė ir Jadviga Tomaševska, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos lyderio motina. Jadvyga džiaugėsi dėl sūnaus pasiekimų ir nuolatinės kovos už teisybę, tačiau tuo pačiu išreiškė susirūpinimą, kad dėl pareigų ir darbų gausos jam gali sušlubuoti sveikata.

Apie nuolatinį V.Tomaševskio krikščioniškųjų vertybių laikymąsi kalbėjo ir Vilniaus rajono merė Marija Rekst bei mero pavaduotojas Jan Mincevič. Apie tai, kad naująjį Vilniaus rajono garbės pilietį iš kitų išskiria ir retai tarp šiuolaikinių politikų aptinkamas sąžiningumas, kalbėjo dr. Bogusław Rogalski, Europos konservatorių ir reformuotojų frakcijos Europos Parlamente tarptautinių reikalų patarėjas.

„Mums pasisekė gyventi ir dirbti kartu su tokiu paprastu, tačiau didžiu žmogumi. Tai mūsų kukli padėka už milžinišką Valdemaro Tomaševskio darbą Vilniaus rajono labui. Galima būtų sukurti serialą, pasakojantį apie Pirmininko įdėtas pastangas į Vilniaus rajono vystymą“, – sakė Marija Rekst.

Jarosław Czubiński, Lenkijos ambasadorius Lietuvoje, Lenkijos Respublikos užsienio reikalų ministro Grzegorz Schetyna vardu pasveikino Valdemarą Tomaševskį. „Ištikimybė vertybėms, sąžiningumas ir tradicinis prisirišimas prie šūkio „Dievas, garbė, tėvynė“ – visi jie yra matomi kasdieninėje Valdemaro Tomaševskio veikloje“, – sveikino Grzegorz Schetyna.

Buvęs Lenkijos ambasadorius Lietuvoje, fondo „Pomoc Polkom na Wschodzie“ valdybos pirmininkas Janusz Skolimowski pasakojo apie laimę. „Gerbiamieji, tai didelė laimė, kad tarp jūsų yra Valdemar Tomaševski ir jo talentai. Nors jis jaunas, jau paliko aiškų pėdsaką“, – sakė Longin Komołowski, bendrijos „Wspólnota Polska“ pirmininkas. Jis pridūrė, kad turint tokį lyderį yra aiškus ir tikslas. „Lenkijai yra svarbi po visą pasaulį išsibarsčiusių lenkų pozicija. Jūsų veikla yra matoma, svarbi ir jaučiama Lenkijoje“, – sakė L. Komołowski.

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcijos Seime pirmininkė Rita Tamašunienė džiaugėsi, kad Valdemar Tomaševski tinkamai vykdo Dievo valią, ir, nepaisant puikių matematinių ir organizacinių sugebėjimų, netapo matematiku ar savo gerovę kuriančiu verslininku, tačiau pasirinko politiko ir Lietuvos lenkų visuomenės vedlio kelią.

Sveikindamas Šalčininkų rajono gyventojų vardu, rajono meras Zdzislav Palevič pažymėjo, kad nėra lengva pelnyti Vilniaus krašto gyventojų pasitikėjimą. „Jį reikia užsitarnauti. Vilniaus rajono taryba įgyvendino ne tik Vilniaus rajono, bet ir visos Vilnijos pageidavimą“, – sakė Z. Palevič. Jis pridūrė, kad V.Tomaševski yra tinkamas asmuo tinkamoje vietoje, kuris savo gyvenimu liudija, jog drąsus ėjimas prieš srovę yra naudingas ir, svarbiausia, vaisingas gyvenimo kelias.

„Be Jūsų Vilnius būtų kitoks“, – sostinės tarybos narių vardu V. Tomaševskį sveikino Vanda Kravčionok, LLRA frakcijos Seime pirmininko pavaduotoja.

„V. Tomaševski jau nuo seno „de facto“ yra Vilnijos garbės pilietis. Titulai nespėja paskui šio vakaro kaltininko nuopelnus“, – kaip visada išradingai LLRA Švenčionių skyriaus vardu sveikino Seimo narys Zbignev Jedinski.

Sulaukus tokio garbingo apdovanojimo, Valdemarą Tomaševskį Trakų rajono LLRA skyriaus vardu sveikino Trakų rajono mero pavaduotoja Marija Puč. Ji dėkojo V. Tomaševskiui už teisingumą, sąžiningumą ir žmogiškumą. „Esame Jūsų mokiniai“, – sakė M. Puč.

Valdemar Tomaševski susirinkusiems sakė, kad sulaukti tokio apdovanojimo jam yra garbė. Politikas atskleidė, kad pagrindinės vertybės jam yra sąžiningumas, rūpinimasis paprastu (atsiprašė už tokį apibūdinimą) žmogumi, nors tai nėra dažna praktika šiuolaikiniame politikos ir valdžios pasaulyje. „Pasiekimai ir skaičiai nėra tikslas – tai įrankis tarnauti mūsų rinkėjui. Vilniaus rajonas turi didžiuotis, kad iš tikrųjų rūpinasi savo gyventojais“, – sakė V.Tomaševski, primindamas apie subsidijas už šildymą ir vandenį, mokestines lengvatas ūkininkams, mažiausią įsiskolinimą tarp kitų savivaldybių vykdant didelius investicinius projektus švietimo srityje ir korupcinių skandalų nebuvimą.

Naujasis Vilniaus rajono Garbės pilietis padėkos žodžius skyrė savo tėvams Jadvigai Tomaševskai ir a.a. Vladislavui Tomaševskiui, už nuolatinę paramą dėkojo žmonai Violetai ir bendradarbiams.

„Daug nuveikėme ir dar daugiau nuveiksime“, – šiais žodžiais su jam būdinga energija ir charizma savo kalbą baigė Valdemar Tomaševski.

Į Vilniaus rajono garbės piliečio inauguraciją atvyko Vilniaus krašte tarnystę vykdantys dvasininkai, politikai, savivaldybių darbuotojai, seniūnai, įvairių Vilniaus rajone veikiančių įstaigų vadovai, Vilniaus kraštui nusipelniusio Valdemaro Tomaševskio bendradarbiai ir draugai.

***
Vilniaus rajono savivaldybės taryba šių metų kovą nusprendė Vilniaus rajono Garbės piliečio vardą skirti Lietuvos lenkų rinkimų akcijos pirmininkui europarlamentarui Valdemarui Tomaševskiui.

Su prašymu suteikti Lietuvos lenkų rinkimų akcijos pirmininkui V. Tomaševskiui Vilniaus rajono Garbės piliečio vardą į Vilniaus rajono administraciją kreipėsi Lavoriškių, Buivydžių, Sužionių bendruomenės.

Suteikti Vilniaus rajono Garbės piliečio vardą LLRA lyderiui siūlyta ir anksčiau, prieš dešimtmetį. Tačiau anuomet Valdemar Tomaševski šio pasiūlymo atsisakė.

Vilniaus rajono Garbės piliečio vardas iki šiol suteiktas keturiems asmenims: Monsinjorui Juzef Obremski (1906-2011), kuris nuo 1950 metų atliko Dievo tarnystę Maišiagalos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijoje; Antoni Dziekan (1914-2004), kuris nuo 1962 metų klebonavo Sužionių parapijoje; kunigui Dariusz Stańczyk, kuris 1993-1996 buvo Šumsko Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonu ir Andrzej Stelmachowski – teisininkui ir visuomenės veikėjui iš Lenkijos.

Balandžio 29 dieną Vilniaus rajono savivaldybės taryba nusprendė Vilniaus rajono Garbės piliečio vardą skirti kardinolui Henryk Gulbinowicz.

www.L24.lt

2015-06-26