Navigate / search

Už Vilniaus J. Lelevelio gimnaziją – 23 tarybos nariai prieš 23

Šiandien įvyko Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdis. Vienas iš darbotvarkės klausimų buvo susijęs su sprendimu nebekomplektuoti 11-12 klasių Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinėje mokykloje.
Vilniaus merui Remigijui Šimašiui šiandien adresuotame Švietimo ir mokslo ministerijos rašte ministerija prašė išbraukti šį klausimą iš darbotvarkės, kadangi, kaip nurodė ŠMM, tautinių mažumų mokyklų, taip pat J. Lelevelio vidurinės mokyklos, likimą šiuo metu sprendžia Švietimo ir mokslo ministerija. Vis dėlto tarybos dauguma neatsižvelgė į ministerijos prašymą ir vieno balso persvara paliko darbotvarkėje klausimą dėl lenkų mokyklos.

Svarstant tarybos sprendimo projektą tik 23 tarybos nariai palaikė sprendimą nebekomplektuoti 11-12 klasių J. Lelevelio vidurinėje mokykloje, o 23 tarybos nariai buvo priešingos nuomonės (16 buvo prieš, 7 susilaikė). Vadovaujantis tarybos veiklos reglamentu, jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas tapo mero balsas. Nemažai tarybos narių neslėpė savo nepasitenkinimo tokiu priimtu sprendimu, šiandien susiklosčiusi padėtis taip pat parodė, kad kai kurie tarybos nariai, visų pirma konservatoriai, nesiskaito netgi su Švietimo ir mokslo ministerijos vadovybės nuomone.

Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinė mokykla vis dar turi daug šansų akredituotis ir gauti gimnazijos statusą. Šiandien apie tai oficialiai pareiškė švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė susitikusi su LLRA frakcija LR Seime. Turint ministerijos palaikymą dėl mokyklos akreditacijos, šis tarybos sprendimas neturi didelės reikšmės – juolab kad 51 narių turinčioje sostinės taryboje tik 23 tarybos nariai nėra palankūs tautinių mažumų mokykloms.

Šiandien įvyko Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdis. Vienas iš darbotvarkės klausimų buvo susijęs su sprendimu nebekomplektuoti 11-12 klasių Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinėje mokykloje.

Vilniaus merui Remigijui Šimašiui šiandien adresuotame Švietimo ir mokslo ministerijos rašte ministerija prašė išbraukti šį klausimą iš darbotvarkės, kadangi, kaip nurodė ŠMM, tautinių mažumų mokyklų, taip pat J. Lelevelio vidurinės mokyklos, likimą šiuo metu sprendžia Švietimo ir mokslo ministerija. Vis dėlto tarybos dauguma neatsižvelgė į ministerijos prašymą ir vieno balso persvara paliko darbotvarkėje klausimą dėl lenkų mokyklos.

Svarstant tarybos sprendimo projektą tik 23 tarybos nariai palaikė sprendimą nebekomplektuoti 11-12 klasių J. Lelevelio vidurinėje mokykloje, o 23 tarybos nariai buvo priešingos nuomonės (16 buvo prieš, 7 susilaikė). Vadovaujantis tarybos veiklos reglamentu, jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas tapo mero balsas. Nemažai tarybos narių neslėpė savo nepasitenkinimo tokiu priimtu sprendimu, šiandien susiklosčiusi padėtis taip pat parodė, kad kai kurie tarybos nariai, visų pirma konservatoriai, nesiskaito netgi su Švietimo ir mokslo ministerijos vadovybės nuomone.

Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinė mokykla vis dar turi daug šansų akredituotis ir gauti gimnazijos statusą. Šiandien apie tai oficialiai pareiškė švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė susitikusi su LLRA frakcija LR Seime. Turint ministerijos palaikymą dėl mokyklos akreditacijos, šis tarybos sprendimas neturi didelės reikšmės – juolab kad 51 narių turinčioje sostinės taryboje tik 23 tarybos nariai nėra palankūs tautinių mažumų mokykloms.

www.L24.lt

2015-06-17