Navigate / search

Stiprus EP narių balsas ginant tautinių mažumų mokyklas Lietuvoje

Šiandien Europos Parlamente Strasbūre įvyko Tradicinių mažumų, tautinių bendruomenių ir kalbų intergrupės posėdis. Pirmininkų (Ispanijos europarlamentaras Jordi Sebastià, Suomijos europarlamentaras Nils Torvalds ir vengrų europarlamentarė Kinga Gal) iniciatyva, posėdis buvo skirtas tautinių mažumų švietimui Lietuvoje.

Europos Parlamento ir intergrupės narys, LLRA pirmininkas Valdemar Tomaševski pristatė auditorijai aktualias problemas, susijusias su bandymais apriboti ir panaikinti tautinių mažumų mokyklas Lietuvoje.

Europos Parlamento nariai vienareikšmiškai sutiko su Lietuvos tautinių mažumų keliamais reikalavimams ir pareiškė tvirtą nepritarimą bandymui panaikinti vidurines mokyklas lenkų bei rusų dėstomosiomis kalbomis.

Skandalinga situacija, susiklosčiusi dėl Lietuvos valdžios veiksmų, privertė 60 europarlamentarų iš 13-os šalių, atstovaujančių visoms politinėms frakcijoms Europos Parlamente, pareikšti tvirtą protestą Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui. Savo proteste europarlamentarai rašė:

„Pone Premjere, mes, Europos Parlamento nariai, saugantys pilietines teises ir laisves, su dideliu nerimu stebime situaciją, susiklosčiusią Lietuvoje, ir reiškiame savo ryžtingą prieštarą dėl tautinių mažumų teisių apribojimo, ypatingai švietimo srityje, kuriai turėtų būti suteikta speciali valstybės institucijų apsauga. Bandymas likviduoti keliolika vidurinių mokyklų su tautinių mažumų dėstomąja kalba prieštarauja Europos Sąjungos požiūriui ir yra nesuderinamas su Bendrijos teisės dvasia. Lisabonos sutartis iškelia aiškų reikalavimą skatinti daugiakalbystę, daugiakultūriškumą ir daugiatautiškumą. Be to, Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencija ir Europos chartija dėl regioninių arba mažumų kalbų skiria ypatingą palaikymą tautinių ir etninių mažumų švietimo klausimui. Lietuva, kaip Europos Sąjungos narė, visų pirma turėtų taikyti Europos standartus tautinių mažumų teisių apsaugos srityje ir nutraukti diskriminacinę veiklą. Mes raginame Lietuvos Respublikos Vyriausybę sustiprinti visų mažumų teisinę apsaugą ir nutraukti savo pastangas panaikinti švietimo įstaigas su mažumų dėstomąja kalba (…).

Pone Premjere, XXI amžiaus Europoje pagarba tautinių mažumų teisėms yra priemonė, tinkama pamatuoti demokratijos lygį. Todėl raginame Lietuvos Respublikos Vyriausybę užtikrinti didesnį mažumų teisių apsaugos lygį ir baigti mokyklų likvidavimo procesą, kuris vykdomas prieštaraujant tautinių mažumų Lietuvoje valiai ir interesams.”

Europarlamentarų laiškas yra išsiųstas Lietuvos Respublikos Premjerui.

www.L24.lt

2015-06-11