Navigate / search

Melstasi už lenkų švietimo Lietuvoje išsaugojimą ir plėtrą

Lietuvoje veikiančių lenkų mokyklų bendruomenių atstovai gausiai atvyko šiandien į Vilniaus šv. Dvasios bažnyčią. Mokyklų bendruomenės meldėsi už lenkų švietimo Lietuvoje išsaugojimą ir plėtrą.

Trečiadienį Vilniaus šv. Dvasios bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, kurių dalyviai meldėsi už esamą lenkų švietimo padėtį, už tai, kad būtų sustabdyta kenksminga švietimo reforma ir už naują Vilniaus krašte veikiančių lenkų mokyklų plėtros dinamiką.

Į bažnyčią atvyko daug mokinių, mokytojų ir tėvų – ir ne tik iš tų mokyklų lenkų mokomąja kalba, kurioms dėl reformos gresia panaikinimas. Solidarizuodamiesi su dėl savo ateities bijančių mokyklų atstovais, šv. Mišiose dalyvavo ir tų Vilniaus krašte veikiančių lenkų mokyklų, kurios jau yra sėkmingai akredituotos, atstovai.

„Svarbu, kad kiekvienu klausimu kreiptumėmės į Dievą, atsimindami Šv. Rašto žodžius, kad Dievui nėra neįmanomų dalykų. Šiandien patikėdami gailestingajam Dievui mūsų mokyklų likimą, tikime, kad ši malda nėra beprasmė, kad ji, tarpininkaujant  globėjui Karoliui Lwangai ir jo 21 bendražygiui, pasieks Dievą ir tikime, kad geras Dievas ją išklausys“, – šv. Mišiose sakė Vilniaus Šventosios Dvasios parapijos klebonas Tadeuš Jasinski.

Kunigas pabrėžė, kad lenkų mokyklos Vilniaus krašte yra gražus prisirišimo prie Dievo pavyzdys, jose yra nemažai pašaukimo tarnauti Dievui atvejų, „todėl esame suinteresuoti, kad šios mokyklos egzistuotų kaip anksčiau ir plėstųsi“.

„Tikime, kad, padedant Dievui, asmenys, nuo kurių tai priklauso, rūpestingai ir sąžiningumo principo vedami atsižvelgs į teisingus postulatus, kuriuos kelia tėvai ir mokiniai. Tikime, kad kūrenamas židinys bus numalšintas tų, kurie pamatys, kad ir tėvams, ir vaikams, ir visuomenės veikėjams šis reikalas tikrai rūpi. Nepalenkiama pozicija, žmonių protestuoja yra aiškus ženklas, kad kažkas yra negerai“,- sakė kunigas.

Šv. Mišias laikė ir Maišiagalos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas Juzef Aškelovič.

Kartu su mokyklų bendruomenėmis meldėsi: Lietuvos lenkų rinkimų akcijos pirmininkas, Europos Parlamento narys Valdemar Tomaševski, Seimo LLRA frakcijos seniūnė Rita Tamašunienė, Vilniaus rajono merė Marija Rekst, buvusi švietimo ir mokslo viceministrė, Vilniaus m. tarybos narė Edita Tamošiūnaitė ir kiti.

Susirinkusieji meldėsi už tuos, kurie nėra abejingi Lietuvos lenkų likimui. UIž mokinius ir pedagogus, nesutinkančius su jų mokyklų engimu, kad iki pabaigos išlikti santarvėje su Kristumi, kad pasibaigus atostogoms galėtų mokytis lygšiolinėse sąlygose.

Taip pat buvo meldžiamasi už valdančiuosius, kad nenuilstamai sergėtų kiekvieno žmogaus garbę ir orumą, kad nepamirštų apie tai, kad buvo išrinkti ar paskirti tarnauti.

Taip pat melstasi už mokytojus, kurie dirbo šiais besibaigiančiais mokslo metais, kad už savo triūsą ir pašaukimą būtų apdovanoti jų auklėtinių dėkingumu, pagarba ir deramą atlygį.

„Kristau, prašome pagalbos tiems, kurie kovoja už laisvę ir socialinį teisingumą, už lenkų švietimo Vilniaus krašte išsaugojimą ir plėtrą,” – meldėsi gausiai susirinkusi Vilniaus krašto mokyklų bendruomenė.

www.l24.lt

2015-06-03