Menu / szukaj

Gratulacje dla Prezydenta elekta

W związku z wyborem Pana Andrzeja Dudy na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, europposeł Waldemar Tomaszewski, Przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, w poniedziłek 25 maja przesłał Prezydentowi elektowi list gratulacyjny, który w całości zamieszczamy poniżej.

Szanowny Panie Prezydencie,

Pragnę złożyć na Pana ręce szczere gratulacje z okazji wyboru Pana na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Objęcie przez Pana najważniejszego urzędu w państwie  napełniło Polaków na Litwie autentyczną radością i zostało pozytywnie odebrane w naszym kraju.

Jestem wdzięczny losowi, że przyszło mi pracować wspólnie z Panem we Frakcji EKR w Parlamencie Europejskim. Poznałem Pana jako człowieka o wszechstronnych kompetencjach, polityka prawego i z zasadami.

Bez wątpienia, pełnienie obowiązków głowy państwa najpotężniejszego kraju Europy Środkowo-Wschodniej jest ogromnym wyzwaniem, jednak jestem pewien, że Pańska polityka przyczyni się do wzrostu dobrobytu obywateli i umocni pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Żywię głębokie przekonanie, że sprawy Polaków na Wileńszczyźnie będą Panu bliskie, gdyż dla nas, rodaków mieszkających poza granicami Macierzy, opieka i wsparcie Prezydenta Polski jest bardzo ważna.

W imieniu społeczności polskiej na Litwie przekazuję wyrazy najwyższego uznania i szacunku oraz życzę wszelkiej pomyślności w sprawowaniu tak odpowiedzialnej funkcji.

Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami

Waldemar Tomaszewski

Wilno, 25 maja 2015