Menu / szukaj

AWPL-ZChR: nowy zapis zobowiązuje Rząd do prowadzenia polityki prorodzinnej

Dzisiaj litewski Sejm przyjął w pierwszym czytaniu poprawkę do artykułu 38 Konstytucji, która rodzinę określa jako małżeństwo kobiety i mężczyzny oraz stanowi, że rodziną jest również macierzyństwo i ojcostwo.
Za poprawką głosowało 74 posłów, 19 opowiedziało się przeciwko, od głosowania powstrzymało się 20 parlamentarzystów.

Poprawkę jednogłośnie poparli posłowie z frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR).

„Autorzy Konstytucji Republiki Litewskiej w swoim czasie nie mieli żadnych wątpliwości, czym jest rodzina w kraju katolickim. Za sprawą nowych nurtów liberalnych sprawa pojęcia rodziny trafiła do Sądu Konstytucyjnego, który stwierdził, że rodzina – to niekoniecznie małżeństwo. Jest to sprzeczne z zapisami Konstytucji, dlatego w Sejmie powstała inicjatywa, w tym autorstwa frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin, by ugruntować pojęcie rodziny” – okoliczności powstania poprawki w rozmowie z dziennikarzami portalu L24 wyjaśnia Rita Tamašunienė, starosta sejmowej frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin.

Posłanka oświadczyła, że nowy, uzupełniony zapis w ustawie zasadniczej uprawnia do żądania od Rządu podjęcia działań w celu ochrony rodziny i prowadzenia polityki prorodzinnej.

„Konieczne jest pokazanie i udowodnienie poprzez konkretne czyny, że państwo popiera pełne rodziny. Nie wyłączamy przy tym osób samotnie wychowujących dzieci, ale pragniemy podkreślić, że Bóg powołał człowieka do szczęścia w rodzinie, że pełna rodzina jest niezwykle ważna przede wszystkim w wychowaniu dzieci” – podkreśliła R. Tamašunienė.

Przeciwko poprawce głosowali bądź od głosowania powstrzymali się socjaldemokraci i posłowie z Ruchu Liberalnego.

Dokument powróci jeszcze na salę obrad plenarnych.

***

Obecnie artykuł 38 Konstytucji Republiki Litewskiej stanowi:

Podstawą społeczeństwa i państwa jest rodzina.

Państwo chroni i otacza opieką rodzinę, macierzyństwo, ojcostwo oraz dzieciństwo.

Małżeństwo jest wynikiem wolnej woli mężczyzny i kobiety.

Państwo rejestruje zawarcie małżeństwa, narodziny i zgony. Państwo uznaje również kościelną rejestrację małżeństw.

Prawa współmałżonków w rodzinie są równe.

Prawem i obowiązkiem rodziców jest wychowanie swoich dzieci na uczciwych ludzi i dobrych obywateli oraz utrzymywanie ich do osiągnięcia pełnoletności.

Obowiązkiem dzieci jest szacunek dla rodziców, opieka nad nimi, gdy się zestarzeją, i ochrona ich spuścizny.

***

Proponowana zmiana brzmienia artykułu 38 Konstytucji Republiki Litewskiej:

Podstawą społeczeństwa i państwa jest rodzina.

Rodzina jest zakładana po zawarciu związku małżeńskiego.

Małżeństwo jest wynikiem wolnej woli mężczyzny i kobiety.

Rodzinę zapoczątkowuje również macierzyństwo i ojcostwo. Państwo chroni i otacza opieką małżeństwo, rodzinę, macierzyństwo, ojcostwo oraz dzieciństwo.

Państwo rejestruje zawarcie małżeństwa, narodziny i zgony. Państwo uznaje również kościelną rejestrację małżeństw.

Prawa współmałżonków w rodzinie są równe.

Prawem i obowiązkiem rodziców jest wychowanie swoich dzieci na uczciwych ludzi i dobrych obywateli oraz utrzymywanie ich do osiągnięcia pełnoletności.

Obowiązkiem dzieci jest szacunek dla rodziców, opieka nad nimi, gdy się zestarzeją, i ochrona ich spuścizny.

www.L24.lt

2016-06-28