Menu / szukaj

Sejm zaaprobował trzy ważne projekty wspierania rodzin autorstwa AWPL

Dzisiaj posłowie parlamentu Litwy przyjęli wszystkie projekty ustaw opracowane przez frakcję Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR).

Większością głosów parlamentarzyści postanowili, że podczas jesiennej sesji będą rozpatrywali zaproponowane przez AWPL-ZChR poprawki do ustaw o świadczeniach rodzinnych, samorządzie terytorialnym, o ubezpieczeniu społecznym oraz projekt ustawy o Karcie Rodziny.

Partia proponuje, by państwo co miesiąc wypłacało rodzinie świadczenie w wysokości 120 euro na każde drugie i kolejne dziecko, podstawową część emerytury uzależnić od wysokości średniego wynagrodzenia za pracę i wprowadzić kartę dużej rodziny.

Rita Tamašunienė, starosta sejmowej frakcji AWPL-ZChR, która z trybuny sejmowej przedstawiła posłom pakiet inicjatyw ustawodawczych, podkreśliła, że świadczenie rodzinne w wysokości 120 euro na każde drugie i kolejne dziecko zwiększyłoby konsumpcję w kraju i przyczyniłoby się do rozwiązywania problemu niżu demograficznego.

„Nasze projekty są skierowane na zwiększenie liczby urodzeń, polepszenie sytuacji demograficznej i udzielenie wsparcia rodzinom wychowującym dzieci” – w rozmowie z dziennikarzami portalu L24.lt podkreśliła poseł.

Starosta sejmowej frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin zaznaczyła, że wskaźniki gospodarcze Litwy i krajów sąsiednich są podobne, ale to sąsiedzi więcej uwagi skierowują na rodziny i inicjatywy prorodzinne, więc rodziny również w naszym kraju powinny nareszcie doczekać się należytej uwagi i wsparcia. Inicjatywa AWPL-ZChR już doczekała się pozytywnej reakcji ze strony mieszkańców, poparcie dla niej wyraziły organizacje prorodzinne, rodziny wielodzietne.

Przedstawiając projekt ustawy o Karcie Rodziny R. Tamašunienė podkreśliła, że karta dużej rodziny została wprowadzona w sąsiedniej Polsce, ale sam jej pomysł zrodził się we Francji. „Projekt zakłada, że będzie to inteligentna karta, a z przywilejów, zniżek i ofert, składanych przez sektor publiczny i prywatny w ramach karty, mógłby korzystać każdy członek wielodzietnej rodziny” – skomentowała poseł.

„Dla przykładu Ministerstwo Ochrony Zdrowia mogłoby oferować nieodpłatne szczepienie, Ministerstwo Łączności – zniżki w transporcie publicznym, Ministerstwo Kultury mogłoby umożliwić dużym rodzinom pójście na niemało kosztujący spektakl bądź inną imprezę kulturalną. Z kolei dla sektora prywatnego udział w tym programie państwowym byłby kwestią prestiżu” – tłumaczyła posłanka.

Posłowie, którzy się wypowiedzieli na temat projektu przed głosowaniem, podkreślili, że należy go poprzeć, bowiem jest nowatorski i systematyzujący wsparcie udzielane rodzinom. W opinii posłów na uwagę zasługuje fakt, że wsparcie byłoby trójwymiarowe: zniżki i oferty mogłoby zaproponować państwo, samorządy i sektor prywatny. Podkreślili, że taka inicjatywa jest w naszym państwie zgłaszana po raz pierwszy i jest postępowa.

Projekt posłowie przyjęli za wspólnym porozumieniem.

Przedstawiając poprawki do ustawy o ubezpieczeniu społecznym R. Tamašunienė wskazała, że celem poprawek jest uzależnienie podstawowej części emerytury od wysokości średniego wynagrodzenia za pracę. Pozwoliłoby to na zwiększenie emerytur w naszym kraju, które są jedne z najniższych w UE, o blisko jedną trzecią.

Latem projekty będą rozpatrywane w komitetach sejmowych, a na salę posiedzeń plenarnych powrócą we wrześniu.

www.L24.lt

2016-06-09