Navigate / search

Danuta Narbut: Atviras tėvų laiškas gerbiamam Valdui Benkunskui

Gerb. vicemere Valdai Benkunskai, turime Jums daug klausimų. Patirtis rodo, kad Jums labiau patinka bendrauti su mumis pasislėpus už interneto portalų sienos, todėl priimame šį iššūkį, nors tokių galimybių, kokiomis gali naudotis mero pavaduotojas ir politikas, tėvai neturi.
Portalui 15min pareiškėte „Įvertinome visas 120 sostinės mokyklų ir nusprendėme, kad pertvarka turėtų paliesti 30 švietimo įstaigų – nuo pradinių iki gimnazijų. Absoliuti dauguma jų – lietuviškos mokyklos, tautinių mažumų – rusų ir lenkų – bei kelios mišrios yra tik kelios“ (citata).

Pamiršote pridurti, kad iš visų 120 bendrojo lavinimo mokyklų absoliuti dauguma ir yra lietuviškos mokyklos, o ir dėl pertvarkos lietuviškose mokyklose nusprendė, visų pirma, pačių mokyklų bendruomenės. Ar taip yra su tautinių mažumų mokyklomis? Matome, kad ne.

Juk svarstymai dėl mokyklų ateities įvyko tik formaliai, o kai kuriais atvejais svarstymų išvis nebuvo. Teigiate, kad įvertinote visas 120 mokyklų. Ar galime paklausti, koks tai buvo vertinimas ir kas buvo vertintojai, ar buvo atliktas kiekybinis ir kokybinis vertinimas, ir, jei vertinote, tai ką būtent – kokie buvo vertinimo kriterijai?

Ar įvertinta, kad į Antakalnio progimnaziją, kuriai taip trūksta vietos, daugiau negu 30 proc. vaikų priimami ne pagal teritoriją, kas prieštarauja Tarybos sprendimui? Ar įvertinta, kad iškėlus Vilniaus J.Lelevelio mokyklą į Žirmūnus, apie 240 to rajono gatvių liks be tautinės mažumos mokyklos? Ar įvertinta tai, kad Vilniaus J.Lelevelio mokykla išaugino Nobelio laureatus? Vardijam tik mažą dalį kokybinių ir kiekybinių rodiklių tam, kad Jums būtų paprasčiau atlikti analizę dar kartą. Taigi, dėl vertinimo iškyla tikrai daug klausimų.

Daug abejonių kyla ir dėl Jūsų teiginio „Visi pertvarkų kriterijai, kas be ko, vienodai taikomi visoms mokyklos“. Ar pats tikite savo žodžiais? Ar tikrai žinote, kas yra pertvarkų kriterijai? Drįstame teigti, jog ne, nes netgi sąvokas vartojate neteisingai, t.y. klaidinate.

Mūsų akcijas vadinate politikavimu, galbūt būtų teisinga, jei tėvų tikslas būtų patekti į tarybą, Seimą ir panašiai. Bet mūsų tikslas – mūsų vaikų gerovė, ateitis, likimai. Sakydamas „galiausiai, su tomis mokyklomis yra kalbėta, derinta ir stengtasi visoms suteikti kuo geresnes sąlygas“, deja, klaidinate.

Pavyzdžiui, Vilniaus J.Lelevelio mokyklos bendruomenei buvo pateiktas ultimatumo formos pasiūlymas. Suprasdama, kad visi vaikai yra svarbūs, visi yra vilniečiai bei Lietuvos piliečiai, ir visiems vaikams turi būti sudarytos tinkamos sąlygos, J.Lelevelio mokyklos bendruomenė siūlė ir siūlo kompromisą, tačiau jis Jums nėra priimtinas, nes tada pasitvirtins, kad prieš rinkimus klaidinote savo rinkėjus. Ir kas iš mūsų politikuoja?

Taip pat klaidinate sakydamas apie lėšas, kurios yra skirtos mokyklos pastato Minties g. 3 atnaujinimui. Dar 2015 m. birželio mėnesį žadėjote skirti finansavimą, tuo tarpu š.m. kovo 17 d. tiesioginiame „Žinių radijo“ eteryje prisipažinote, kad finansavimas ieškomas, taigi kol kas jo nėra.

Vėlgi, verta prisiminti (jei nežinote, tai sužinoti), kad prieš keletą metų J.Lelevelio mokyklos bendruomenė pritarė Vilniaus miesto savivaldybės tarybos siekiams išspręsti patalpų klausimą, kai Antakalnio vidurinė mokykla, įvykus akreditacijai, pasidalino į Antakalnio gimnaziją ir Antakalnio progimnaziją. Tuo metu geranoriškai savo namais (nes vaikams mokykla yra kaip antrieji namai) pasidalino J.Lelevelio mokykla ir priėmė Antakalnio progimnazijos mokinius – iki bus išspręsta problema.

Ir dabar Jūsų raginami veikėjai visu pajėgumu, spaudimu, raštais, pasinaudojant pažintimis išprašo mus iš mūsų namų. Praveskite paralelę, ar Jūs leistumėte tai daryti? Esame tikri – ne. Mes taip pat neleisime.

Dėl akreditacijos proceso taip pat teikiate melagingą informaciją, o būtent – iki 2015 m. kovo 23 d. galiojo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos plano patvirtinimo, pagal kurį Vilniaus J.Lelevelio vidurinei mokyklai buvo leista siekti ilgosios gimnazijos statuso.

Apsilankymo mokykloje metu žadėjote, kad mokykla bus akredituota. Tam reikėjo tik pateikti Švietimo ir mokslo ministerijai keletą dokumentų. Tokios yra procedūros. Tačiau dokumentai, kurie parodytų Jūsų norą prisidėti prie sėkmingos mokyklos akreditacijos, išsiųsti nebuvo. Tai labiau liudija apie Jūsų nenorą. Tikėtina, kad bandysite paaiškinti, jog neverta skubėti, kad mokykla turi gerai pasirengti. Taigi eilinį kartą pareiškiame: mokykla visiškai pasirengusi akreditacijai, o vilkinimas ir laiko tempimas kaip tik neigiamai įtakoja mokytojų, vaikų, administracijos psichologinę savijautą.

Viešojoje erdvėje pabrėžėte, jog bendruomenių ieškinius teismuose iki šiol Vilniaus miesto savivaldybė laimi, kas, Jūsų nuomone, liudija apie tai, kad priimti sprendimai teisingi. Bet pamirštate pasakyti, kad bendruomenės teikia ieškinius aukštesnių instancijų teismams, teismai vyksta, prireikus, tėvai teiks ieškinius Europos institucijoms ir teismams. Taigi tašką dėti būtų tikrai per anksti.

Gavome informacijos, kad rengiama mūsų oponentų protesto akcija – kaip atsvara mūsų „vienašališkai“ nuomonei, pareiškiant, kad tai akcijai labai pritaria savivaldybė. Puiku! Tai liudija apie tai, kad mūsų piketai yra tikslingi ir efektyvūs. Bet taip pat parodo, kad Jūsų, deja, neapgalvoti, nepamatuoti ir neišdiskutuoti sprendimai provokuoja mokyklų bendruomenes.

Bus dar daug piketų ir kitų akcijų, tačiau kol Jūs, vicemere, tinkamai neišspręsite problemų, apie ramybę ir kokybę kalbėti negalėsite. Jūsų ketverių metų kadenciją lydės nuolatiniai konfliktai, neišspręstos problemos, dėl ko išgarsėsite kaip konfliktų iniciatorius.

Taigi dar kartą prašome apgalvoti ir tinkamai išanalizuoti bei su visomis šalimis išdiskutuoti konfliktus keliančias problemas, priimti visiems tinkamus sprendimus, kurie pasižymės diplomatija, nešališkumu, tikslingumu ir efektyvumu. Taip pat tikimės atsakymų į visus mūsų klausimus, nepaisant, ar jie yra Jums patogūs ar ne.

Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinės mokyklos tėvų bendruomenės vardu,

Vilniaus lenkų tėvų forumo pirmininkė Danuta Narbut

www.L24.lt

2016-04-20