Navigate / search

LLRA: užkirsti kelią šantažams, kylantiems dėl liustracijos stokos Lietuvoje

Šiandien parlamentaras Zbignev Jedinskij iš LLRA frakcijos pateikė per Seimo plenarinį posėdį Baudžiamojo kodekso pakeitimo projektą. Frakcija siūlo sugriežtinti bausmes už valstybės ir savivaldybių struktūrų darbuotojų šantažavimą verčiant juos atlikti veiksmus ar nuo jų susilaikyti. LLRA taip pat jau ilgą laiką siūlo vykdyti visuotinę liustraciją: tai leis visiškai užbaigti šį klausimą ir išspręsti buvusių sovietinio saugumo bendradarbių šantažavimo problemą.

Šiuo metu Baudžiamojo kodekse yra įtvirtintos nuostatos, numatančios atsakomybę už psichinės prievartos reikalavimo iš valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens atlikti veiksmus ar nuo jų susilaikyti kaltininko ar kitų asmenų naudai; toks asmuo baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų, o panaudodamas fizinį smurtą – baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

LLRA siūlo bausmę padidinti iki 13 metų.

Dokumento priėmimui pritrūko vos 2 parlamentarų balsų. Dokumentas grąžintas iniciatoriams tobulinti.

Kalbėdamasis su mūsų portalo L24 žurnalistais, parlamentaras paaiškino pataisų atsiradimo aplinkybes.

„Pataisų tikslas – sugriežtinti bausmę už valstybės struktūrų darbuotojų šantažavimą siekiant, kad jie priimtų šantažuotojui naudingą sprendimą. Šios kadencijos Seimas balsavo prieš buvusių KGB bendradarbių sąrašo išslaptinimą. Mūsų šalyje gyvena plačiau nežinomas skaičius asmenų, kurie, dirbdami valstybės ir savivaldybių struktūrose, yra šantažo objektai ir gali būti naudojami bandant padaryti žalą visuomenei ir valstybei”, – aiškina LLRA frakcijai priklausantis Seimo narys.

„Pastaruoju metu vis dažniau girdime apie korupcinius skandalus, į kuriuos yra įsivėlę savivaldybių darbuotojai ir politikai. Galima daryti prielaidą, kad taip yra ne tik dėl to, kad siekiama materialinės naudos, bet taip pat galima numanyti, kad šie asmenys yra šantažuojami dėl politinių tikslų arba kuris iš jų buvo/yra šiame Seimo įslaptintame sąraše”,- sako parlamentaras Zbignev Jedinskij.

Seimo narys pranešė, kad frakcija pakoreguos projektą ir pasiūlys švelnesnes bausmes. „Po to bandysime jį teikti dar kartą”, – sako Z. Jedinskij.

Parlamentaras mano, kad yra didelė galimybė, kad pataisos bus priimtos.

www.L24.lt

2016-04-07