Menu / szukaj

Obrady AWPL w Trokach: Pracować na lepszy wynik

8 kwietnia w sali samorządu rejonu trockiego odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza Trockiego Rejonowego Oddziału Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Podczas spotkania podsumowano osiągnięcia i realizację zadań, które stały przed Oddziałem w ciągu ostatnich czterech lat.

Na konferencję przybyło 26 delegatów z 5 kół w rejonie trockim. W spotkaniu udział wzięli także goście honorowi, wśród nich Waldemar Tomaszewski, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Konferencję prowadził wieloletni oświatowiec, były członek RN AWPL, aktywny działacz Marian Józef Adamowicz.

Aktywni radni
Sprawozdanie złożyła przewodnicząca Oddziału, wicemer samorządu rejonu trockiego Maria Pucz. Na wstępie powiedziała, że ostatnie wybory sejmowe w 2012 roku dla Trockiego Rejonowego Oddziału AWPL były dobre. Rejon trocki był podzielony na dwa okręgi wyborcze: Wilno-Troki i Troki-Elektreny, gdzie kandydatami AWPL wystąpili Jarosław Narkiewicz i Jarosław Kamiński. Właśnie w jednomandatowym wileńsko-trockim okręgu wyborczym do Sejmu został wybrany Jarosław Narkiewicz, który objął stanowisko wicemarszałka Parlamentu.

Przewodnicząca Oddziału zaznaczyła, że w najbliższych wyborach sejmowych, które odbędą się 9 października 2016 roku, rejon trocki będzie podzielony na nowe okręgi: Orany-Wilno i Troki-Jewie. Wicemer zapowiedziała, że Trocki Oddział AWPL będzie dalej pracować na lepszy wynik. Przed czterema laty w Radzie samorządu rejonu trockiego zasiadało 5 radnych z ramienia AWPL. Dziś w rejonie trockim, po wyborach samorządowych 2014 roku, w Radzie pracuje 4 aktywnych przedstawicieli AWPL: Maria Pucz, Teresa Sołowjowa, Tadeusz Tuczkowski i Alina Kowalewska.

Radni z ramienia AWPL wchodzą w skład koalicji rządzącej, a ich przedstawiciele obsadzili stanowiska wicemera, zastępcy dyrektora administracji oraz doradcy mera. Przewodnicząca Oddziału zaznaczyła, że wytypowani przez Oddział samorządowcy są postrzegani jako wykwalifikowani, kompetentni i rzetelni pracownicy.

Zachowano polskie szkoły
Wicemer przypomniała też o trudnych chwilach, kiedy to w styczniu 2013 roku na posiedzeniu Rady rejon trockiego zaszła zmiana władzy i przedstawiciele AWPL wraz z koalicjantami liberałami zostali w opozycji. Nowi rządzący zwolnili wielu pracowników samorządowych, próbowali zamknąć, reorganizować szkoły mniejszości narodowych. Przewodnicząca Oddziału podziękowała wszystkim, którzy w ten trudny czas byli razem i pomogli pokonać niesprawiedliwość. Szczególne wyrazy podzięki za pomoc i wsparcie skierowała do lidera AWPL Waldemara Tomaszewskiego. Dzięki niemu w rejonie trockim zostały zachowane szkoły z polskim językiem nauczania.

W sierpniu 2014 roku AWPL wraca do koalicji rządzącej. Szkoły mniejszości narodowych zostały akredytowane i teraz w rejonie trockim są dwa gimnazja z polskim językiem nauczania i jedno – z rosyjskim. Została zachowana Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach, na akredytację czeka Szkoła Średnia w Połukniu.

Przewodnicząca Oddziału podkreśliła, że w szkołach otwarto polskie grupy przedszkolne, odnowiono budynki szkolne, zaplanowano realizację wielu projektów.

Wicemer podziękowała radnym za współpracę, zaufanie i niesienie pomocy ludziom. Życzyła wszystkim zebranym dobrego zdrowia, wytrwałości, solidarności i jedności.

Troska o polską kulturę
Maria Gołubowska, starosta Połuknia, zaznaczyła, że w urzędzie gminnym zawsze są uwzględniane potrzeby i prośby mieszkańców. Cieszyła się, że zarówno w starostwie połukniańskim, jak i w całym rejonie, dba się o polską kulturę, odbywa się mnóstwo imprez kulturalnych. Wymieniła, że w Połukniu w ciągu ostatnich czterech lat odnowiono budynek starostwa, wykonano renowację przedszkola i biblioteki. Został uporządkowany cmentarz: odrestaurowano nagrobki księży i fundatorów kościoła, dzwonów. Powiadomiła o zrealizowanych inwestycjach drogowych. Gołubowska zapewniła, że program AWPL jest realizowany.

Koło AWPL się poszerza
Anna Ingielewicz, starosta gminy Stare Troki, poinformowała, że w ciągu ostatnich lat zwiększyła się liczba członków koła AWPL w Starych Trokach – z 40 do 64. Podkreśliła, że podczas wyborów w starostwie działają 3 sztaby, w których pracuje około 90 osób.

Starosta podkreśliła, że we wsi Międzyrzecze, gdzie mieszka wiele dobrych i aktywnych ludzi, otwarto dla mieszkańców odnowiony budynek byłej szkoły. Będą tutaj mogli się udzielać przedstawiciele młodego i starszego pokolenia. Na terenie gminy odnowione też zostały placówki oświatowe, boiska, placyki zabaw dla dzieci. Zaasfaltowano wszystkie drogi w Starych Trokach. Odnowiono budynek starostwa i bibliotekę. Starosta podziękowała radnym za pomoc i szczerą współpracę.

Dla dobra ludzi
Teresa Sołowjowa, wiceprezes Oddziału AWPL w rejonie trockim, radna samorządu rejonu trockiego, podkreśliła, że pod kierownictwem przewodniczącego AWPL Waldemara Tomaszewskiego i przewodniczącej Oddziału, wicemer rejonu trockiego Marii Pucz, przedstawiciele tej partii w Landwarowie i rejonie pracują dla dobra ludzi.

Wiceprezes zaakcentowała współpracę z ZPL, gminami, placówkami oświatowymi, samorządem. Cieszyła się, że wszyscy pracują z oddaniem i według programu wyborczego AWPL. Podkreśliła zasługi radnych i wszystkich przedstawicieli AWPL, którzy przyczynili się do renowacji polskiej i rosyjskiej szkół w Landwarowie. Placówki te zostały akredytowane i uzyskały status gimnazjum. Sołowjowa zaznaczyła, że za ostatni okres sprawozdawczo-wyborczy urządzono w Landwarowie oświetlenie ulic, wspólnie z Polską i Olitą zrealizować wielki projekt, dzięki któremu w mieście dla większego bezpieczeństwa mieszkańców zamontowano kamery monitoringu. Radna podziękowała radnym z ramienia AWPL za aktywną współpracę i działalność.

Piękniej w Rudziszkach
Tadeusz Pawłowski, starosta gminy Rudziszki, wyraził zadowolenie z tego, że przedstawiciele AWPL w Radzie samorządu rejonu trockiego są obecnie w koalicji rządzącej i aktywnie pracują na rzecz mieszkańców. Na terenie gminy – w Mostach i Rudziszkach – powstały nowe domy kultury, zbudowano sieci wodociągowe i kanalizacyjne, zaasfaltowano drogi i urządzono placyki zabaw dla dzieci.

Coraz więcej młodzieży
Irena Narkiewicz, prezes koła AWPL w Trokach, zaznaczyła, że przedstawicieli różnych struktur cenią sobie radnych z ramienia AWPL za stabilność pozycji politycznej. Narkiewicz podkreśliła, że do koła przyszło wiele młodych osób, które, jak spodziewa się, zrealizują siebie w przyszłości.

Zastępca dyrektora administracji samorządu rejonu trockiego Karolina Narkiewicz stwierdziła, że praca radnych z ramienia AWPL i pracowników samorządu nie jest łatwa. Dbają oni o mniejszości narodowe w rejonie trockim. Planują rozpracować rejonowy projekt o prawach mniejszości narodowych.

Edward Mackiewicz, prezes koła AWPL w Starych Trokach, zachęcał wszystkich do jeszcze większej pracy i zaangażowania, aby spełnić wszystkie obietnice dane wyborcom.

Wicemarszałek Sejmu RL Jarosław Narkiewicz podziękował prezes oddziału Marii Pucz i całemu prezydium za współpracę.

Sprawy mieszkańców najważniejsze
Na przewodniczącą Trockiego Rejonowego Oddziału AWPL na kolejną kadencję jednogłośnie została wybrana Maria Pucz. Prezes serdecznie dziękowała za zaufanie i obiecała nadal pracować dla dobra mieszkańców. Jednogłośnie również oddano głos na wiceprzewodniczącą Oddziału Teresę Sołowjową, sekretarza Alonę Urban i skarbnika Honoratę Zieniawską.

Waldemar Tomaszewski pogratulował na nowo wybranej władzy AWPL w rejonie trockim. Podziękował wszystkim za pracę na rzecz polskości w rejonie i kraju. Życzył, aby praca Oddziału była jeszcze bardziej owocna. Zaznaczył, że ważne jest utrzymanie swoich wyborców, dlatego trzeba zwiększać liczbę osób zaangażowanych w wyborach.

Lider AWPL podkreślił, że partia od początku swojej działalności stawia na potrzeby i interesy mieszkańców. „My łączymy wszystkich ludzi dobrej woli. Nasi oponenci cenią nas za to, że dbamy o ludzi, a nie stawiamy na pierwszym miejscu interesy biznesowe. Zawsze trzymamy słowa” – stwierdził Tomaszewski. Lider AWPL raz jeszcze podziękował wszystkim, licząc na dalszą współpracę.

www.L24.lt

2016-04-08