Menu / szukaj

AWPL złożyła projekty ustaw zwiększające dochody rodzin i emerytów

„Po raz kolejny chcielibyśmy podnieść temat wyjątowo złej sytuacji społecznej w naszym kraju i bezczynność rządu w rozwiązywaniu problemów socjalnych: trudnej sytuacji rodzin wychowujących dzieci, problemu emigracji, dochodów nieadekwatnych do potrzeb mieszkańców, ubóstwa, zróżnicowania podatków” – podczas zwołanej dzisiaj w Sejmie konferencji prasowej oświadczyła przewodnicząca frakcji AWPL w Sejmie Rita Tamašunienė.Posłanka zaprezentowała pakiet propozycji prospołecznych opracowany przez AWPL i wniesiony pod obrady parlamentu: projekt przewidujący wypłacanie co miesiąc 120 euro na każde drugie i kolejne dziecko, projekt Ustawy o Karcie Rodziny oraz propozycję uzależnienia wysokości emerytur od średniego wynagrodzenia za pracę.

R. Tamašunienė podkreśliła, że miesięczne świadczenie w wysokości 120 euro na każde drugie i kolejne dziecko wpłynęłoby na wzrost konsumpcji, przyczyniłoby się do rozwiązania problemu niżu demograficznego. „W naszym państwie rodzenie dzieci stało się luksusem. 120 euro co miesiąc – to rzeczywista pomoc dla rodziny. Żywimy nadzieję, że ta ważna ustawa uzyska poparcie” – wyraziła nadzieję szefowa klubu parlamentarnego AWPL.

Przedstawiając propozycję wprowadzenia Karty Rodziny dla rodzin wielodzietnych posłanka podkreśliła, że z przywilejów, ulg i ofert Karty mógłby korzystać każdy członek rodziny wielodzietnej, zaś oferty składałby nie tylko sektor państwowy, ale też prywatny. „Dla przykładu Ministerstwo Ochrony Zdrowia mogłoby oferować nieodpłatne szczepienie, Ministerstwo Łączności – zniżki w transporcie publicznym, Ministerstwo Kultury mogłoby umożliwić dużym rodzinom pójście na niemało kosztujący spektakl bądź inną imprezę kulturalną. Z kolei dla sektora prywatnego udział w tym programie państwowym byłby kwestią prestiżu” – tłumaczyła posłanka.

R. Tamašunienė zaznaczyła, że pakiet projektów ustawodawczych autorstwa AWPL ma na celu kompleksowe rozwiązywanie problemów nurtujących mieszkańców Litwy, nie zapominając o żadnej narażonej grupie społecznej. Z szacunków przedstawionych przez R. Tamašunienė wynika, że, jeśli wysokość emerytury będzie uzależniona od średniego wynagrodzenia za pracę, dochody seniorów wzrosłyby od razu o 10-15%.

Wiceprzewodniczący AWPL, poseł Zbigniew Jedziński, przedstawiając projekt Ustawy opodatkowania instytucji finansowych oraz poprawki do Ordynacji podatkowej, zauważył, że poprawki te mają na celu zapewnienie dodatkowych dochodów do budżetu państwa na finansowanie potrzeb socjalnych (świadczenie w wysokości 120 euro na dziecko, wprowadzenie Karty Rodziny, indeksowanie emerytur).

„Działające na Litwie banki i filie banków zagranicznych zarobiły w ub. roku 215,3 mln euro zysku netto, ale w sposób znikomy przyczyniają się do utrzymania państwa. Wartość mienia systemu bankowego szacuje się na 23,4 mld euro. Działające na Litwie instytucje finansowe i banki stale podnoszą dla klientów opłaty za świadczone usługi, zwiększają stopy procentowe kredytów i ich ceny, ograniczają i opodatkowują dostęp mieszkańców Litwy do własnych pieniędzy. Banki zachowują się bardzo nieodpowiedzialnie dążąc do zwiększania zysków kosztem mieszkańców Litwy, nie biorą pod uwagę sprawiedliwości społecznej oraz interesu społecznego. Konieczne jest zapewnienie, by banki stały się poważnymi płatnikami podatków na Litwie” – podkreślił Z. Jedziński i dodał, że banki na wszelkie możliwe sposoby próbują uniknąć płacenia podatków.

Poprawki autorstwa frakcji AWPL przewidują, że aktywa instytucji finansowych przekraczające wartość 100 mln euro i aktywa towarzystw ubezpieczeniowych większe niż 50 mln euro mają być opodatkowane taryfą miesięczną w wysokości 0,0334% bądź taryfą roczną w wysokości 0,4%. Kwota podlegająca opodatkowaniu ma być pomniejszona o kwotę, jaką płatnik podatku zainwestował w papiery wartościowe Rządu Litewskiego oraz o kwotę, o jaką płatnik podatku zwiększył fundusze własne.

„Ta ustawa jest potrzebna, wniesiona we właściwym czasie i mamy nadzieję, że zostanie przyjęta” – optymistycznie prognozuje poseł.

Europoseł, przewodniczący AWPL Waldemar Tomaszewski podkreślił, że 3 z 4 przedstawionych projektów są skierowane na zwiększenie dochodów mieszkańców Litwy, zaś czwarty ma na celu zapewnienie dodatkowych dochodów do budżetu państwa potrzebnych do zaspokojenia potrzeb obywateli.

„W innych państwach model wspierania rodziny poprzez wypłacanie świadczeń na dzieci pomyślnie działa. Dla przykładu w Polsce przed kilkoma dniami z sukcesem wystartował program „500+”. Wskaźniki gospodarcze Łotwy, Litwy, Polski, Węgier są bardzo podobne, państwa sąsiednie potrafią zadbać o rodziny, tymczasem u nas niestety o takich potrzebnych projektach nawet się nie mówi” – ubolewał lider AWPL i wyraził nadzieję, że propozycje zgłoszone przez frakcję partii uzyskają poparcie.

W. Tomaszewski zaznaczył, że projekty te są kompleksowe, zawierają nie tylko konkretne rozwiązania problemów, ale też wskazują na źródła finansowania niezbędnego w tym celu.

„Emerytury, które w naszym kraju otrzymują emeryci, są jedne z najmniejszych w całej Unii Europejskiej, stanowią zaledwie 33% średniego wynagrodzenia za pracę. Sytuacja gospodarcza w naszym kraju ulega poprawie, ale emeryci tego nie odczuwają, władze, jeśli zechcą, zwiększają emerytury o zaledwie kilka euro. W większości państw unijnych emerytury są indeksowane, tak też powinno być u nas” – zaznaczył przewodniczący AWPL i wyraził nadzieję, że realizacja tych propozycji rozpocznie się jeszcze przed jesiennymi wyborami do Sejmu.

Polityk ubolewał, że te inicjatywy, tak ważne dla wszystkich mieszkańców Litwy, nie doczekują się należnej uwagi ze strony mediów. Zauważył, że rozumie to, że media komercyjne realizują swoją politykę, ale, zaznaczył, nie rozumie decyzji kierownictwa litewskiego publicznego nadawcy radiowo-telewizyjnego (LRT) i ubolewał, że nie wszystkie partie parlamentarne mają możliwość w określonym czasie wygłosić w publicznym radiu i telewizji swoich pomysłów.

„Za okres niemal czterech lat bieżącej kadencji Sejmu przedstawiciele AWPL ani razu nie zostali zaproszeni na debaty, dyskusje czy audycje transmitowane za pośrednictwem publicznego radia i telewizji. Jest to rażące pogwałcenie standardów zachodnich. W państwie demokratycznym to jest niedopuszczalne” – ocenił polityk i podkreślił, że w innych państwach partie parlamentarne mają zapewnioną możliwość wystąpienia w publicznym radiu i telewizji, zaś niezachodnie praktyki kierownictwa litewskiego publicznego nadawcy radiowo-telewizyjnego określił mianem „skandalicznych”.

R. Tamašunienė podkreśliła, że mieszkańcy Litwy powinni mieć możliwość zapoznać się z dedykowanymi im propozycjami i wyraziła nadzieję, że LRT uwzględni praktyki stosowane w postępowych państwach oraz wypowiedzianą krytykę.

www.L24.lt

2016-04-04