Menu / szukaj

Ciąg dalszy dyskryminacji Polaków w rejonie trockim

W czwartek 25 kwietnia Rada Samorządu Rejonu Trockiego ma zamiar zreorganizować Gimnajum im. Longina Komołowskiego do poziomu szkoły podstawowej – filii Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie.
 
Polska oświata w Połukniu istnieje od 1915 r. Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu dzisiaj oferuje nauczanie od wieku przedszkolnego do klasy 10 włącznie, ponieważ w 2022 r. na podstawie decyzji Rady Samorządu Rejonu Trockiego zostali wykreśleni uczniowie 11-12 klas. Społeczność gimnazjum aktywnie działa na rzecz polskości i zachowania polskich, rodzimych tradycji. Szkoła obecnie liczy 109 uczniów i jest nie tylko placówką oświatową, ale i aktywnym ogniwem kultury polskiej w danej miejscowości, która liczy około 650 mieszkańców i jest oddalona od Wilna o 30 km. W gminie Połuknie 70% mieszkańców to Polacy.

Wiec przeciwko dyskryminacji polskich szkół w rejonie trockim przed rządem RL 30 marca 2022 roku
Wiec przeciwko dyskryminacji polskich szkół w rejonie trockim przed rządem RL 30 marca 2022 roku

W 2016 r. szkoła w Połukniu została akredytowana i otrzymała status gimnazjum. W 2017 r. szkole nadano imię Longina Komołowskiego.

22 grudnia 2021 r. rząd RL wydał rozporządzenie w sprawie zmian w toku reformy oświaty, a już 23 grudnia 2021 r. mer rejonu trockiego wydał rozporządzenie o utworzeniu komisji do przygotowania projektu ogólnego planu reorganizacji sieci szkół w rejonie trockim od 1 września 2022 r. Nie zważając na prośby społeczności szkolnej, plan ten zakładał przyłączenie Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu do Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie. W rejonie trockim reorganizowane są 4 placówki oświatowe: dwie z litewskim językiem nauczania i dwie – z polskim. Jednak władze samorządowe dwie szkoły z litewskim językiem nauczania reorganizują w łagodny sposób: likwidują dwie klasy, ale pozostawiają dotychczasowy status prawny. Dwie polskie placówki (analogiczne jak i litewskie) zostają zdegradowane całkowicie: likwiduje się dwie 2 klasy i pozbawia statusu prawnego gimnazjum. Społeczność szkolna sprzeciwiła się decyzji samorządu rejonu trockiego i złożyła skargi do sądu.

Pierwsza sprawa – skreślenie uczniów klas 11-12 z rejestru szkolnego (uczniowskiego) znalazła się w apelacji.

Druga sprawa dotyczyła planu projektu sieci szkół w rejonie trockim. Sąd odrzucił skargę, bez możliwości zaskarżenia, więc pierwsza sprawa też została rozwiązana na korzyść Samorządu Rejonu Trockiego.

Trzecia sprawa sądowa, dotycząca uchylenia zgody na reorganizację instytucji budżetowych, nie jest rozstrzygnięta i jest w apelacji.

W czwartek 25 kwietnia Rada Samorządu Rejonu Trockiego ma zamiar zreorganizować Gimnajum im. Longina Komołowskiego do poziomu szkoły podstawowej – filii Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie.

Społeczność szkolną oburza ten fakt, który świadczy o całkowitym nieliczeniu się z jej zdaniem, a także lekceważeniem faktu, że sprawa reorganizacji nie została rozstrzygnięta przez sąd. Bulwersuje również to, że takie poczynania władz rejonu trockiego wobec placówki oświatowej polskiej mniejszości narodowwej mają miejsce w przededniu znamiennej rocznicy – 30-lecia podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy, którego artykuły stanowiące o oświacie litewskiej mniejszości w Polsce i polskiej na Litwie zakładają działania na rzecz zapewnienia prawa do nauki w ojczystym języku na poziomie 1-12 klas i nie pogarszania stanu posiadania w dziedzinie oświaty obu mniejszości.

www.L24.lt