Navigate / search

Mirė Didysis Vilniaus krašto patriotas Zigmund Marcynkevič

Šeštadienį, sausio 13 d., į Viešpaties namus iškeliavo ilgametis Vilniaus rajono tarybos narys, aktyvai Lietuvos lenkų sąjungos ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos veikloje reiškęsis Zigmund Marcynkevič.
 

Zigmund Marcynkevič su žmona Marija, kuri, pasak jo, buvo tikra jo meilė, gyvenimo draugė ir pagrindinė patarėja 
 

Zigmund Marcynkevič buvo kilęs iš Medininkų, kur baigė pradinę mokyklą, o vidurinį išsilavinimą įgijo Rukainiuose.

Kelias kadencijas buvo Vilniaus rajono savivaldos tarybos nariu, aktyviai dalyvavo vietinio Lietuvos lenkų sąjungos skyriaus veikloje, parapijos religiniame gyvenime.

 

Zigmundo Marcynkevičiaus dėka Vilniaus krašto viešojoje erdvėje yra daugiau lenkų kalbos

Būdamas transporto įmonės „Irzimas“ savininku, Zigmund Marcynkevič pirmasis Lietuvoje savo mikroautobusuose patalpino dvikalbes lenteles su maršrutų pavadinimais. Nors Lietuvos valstybinės kalbos inspekcijos pareigūnai pareikalavo nuimti lenteles, grasindami suvaržymais ir baudomis, Zigmund Marcynkevič nepasidavė ir lentelių nenuėmė. Zigmund Marcynkevič reguliariai susimokėdavo baudas, o po kelerių metų kovos ir net šešių posėdžių, teismas bylą nutraukė. Netrukus kiti vežėjai pasekė jo pavyzdžiu.

Pirmadienį, sausio 15 d., Parudaminyje įvyko paskutinė atsisveikinimo su Zigmundu Marcynkevičiumi ir laidotuvių ceremonija. Šventąsias Mišias už mirusįjį Parudaminio Kristaus Atsimainymo bažnyčioje aukojo Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos klebonas kunigas dekanas Jurij Vitkovskij. Itin turiningą ir susimastyti verčiantį laidotuvių pamokslą išsakė kunigas Raimundas Jurolaitis, į laidotuves atvykęs iš tolimojo Visagino.

Su ilgamečiu tarybos nariu ir visuomenininku atsisveikino artimieji, draugai, pažįstami ir parapijiečiai. Į paskutinę kelionę Zigmundą Marcynkevičių lydėjo didelis draugų būrys iš Lietuvos lenkų sąjungos ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos: Europos Parlamento narys Waldemar Tomaszewski, Lietuvos Respublikos Seimo nariai Česlav Olševski ir Jaroslav Narkevič, taip pat daugelio kadencijų Vilniaus rajono savivaldybės vadovybė: merė Marija Rekst, merė Leokadija Počikovska, direktorė Liucina Kotlovska, mero pavaduotoja Teresa Demeško, mero pavaduotoja Liucijana Binkevič, tarybos nariai, seniūnai. 

Netrukus Zigmundo Marcynkevičiaus pėdomis pasekė ir kiti vežėjai

Kapinėse laidojimo ceremonijos metu Lietuvos lenkų sąjungos pirmininkas Waldemar Tomaszewski pasakė kalbą. Šiltais ir nuoširdžiais žodžiais jis paminėjo velionį Zigmundą Marcynkevičių, pabrėždamas, kad šis buvo Dydis Vilniaus Krašto Patriotas, tikras mūsų laikų didvyris, nepalenkiamos lenkų tautinės mažumos kovos už savo teises simbolis. Dėl savo darbštumo Zigmund Marcynkevič tapo didelės transporto įmonės savininku, tačiau savo pajamas daugiausia skyrė socialinėms reikmėms. Nepaisydamas biurokratų ir net teismo grasinimų, savo įmonėje informaciniuose užrašuose naudojo lenkų kalbą, teikdamas kitiems gražų patriotinį pavyzdį.

Velionio Zigmundo Marcynkevičiaus laidotuvių ceremonijoje susirinko keli šimtai žmonių. Vilniaus krašto didvyris palaidotas Parudaminio kapinėse…