Menu / szukaj

AWPL zabiega o zwiększenie dochodów rodzin

Na Litwie padła propozycja opodatkowania mienia (aktywów) instytucji finansowych i towarzystw ubezpieczeniowych. Stosowne projekty Ustawy opodatkowania instytucji finansowych oraz Ordynacji podatkowej w litewskim parlamencie zarejestrowali członkowie frakcji parlamentarnej Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL).
Zmiany w prawie przewidują, że aktywa instytucji finansowych przekraczające wartość 100 mln euro i aktywa towarzystw ubezpieczeniowych większe niż 50 mln euro mają być opodatkowane taryfą miesięczną w wysokości 0,0334% bądź taryfą roczną w wysokości 0,4%. Kwota podlegająca opodatkowaniu ma być pomniejszona o kwotę, jaką płatnik podatku zainwestował w papiery wartościowe Rządu Litewskiego oraz o kwotę, o jaką płatnik podatku zwiększył fundusze własne.

Inicjatorzy poprawek proponują nie opodatkowywać instytucji i urzędów państwowych i samorządowych, które świadczą usługi finansowe przewidziane w przepisach; podmiotów świadczących usługi pocztowe, w tym usługi przekazów krajowych i międzynarodowych; Banku Litwy, który usługi finansowe świadczy w trybie przepisów obowiązujących na Litwie.

W opinii członków frakcji parlamentarnej Akcji Wyborczej Polaków na Litwie opodatkowanie instytucji finansowych i towarzystw ubezpieczeniowych znacznie zwiększyłoby wpływy do budżetu, a to z kolei ma umożliwić realizację szeregu społecznych projektów, w tym autorstwa AWPL. „Obecnie instytucje finansowe i towarzystwa ubezpieczeniowe płacą podatek dochodowy i podatek od dochodów kapitałowych, ale są one bardzo małe i nieproporcjonalne do generowanego zysku. Nierzadko podmioty te dokonują takiego rozkładu zysku, że w ostatecznie w ogóle go nie zostaje. W ten sposób duży sektor usług i transakcji finansowych w sposób znikomy partycypuje w finansowaniu wydatków z budżetu państwa” – podkreślają posłowie z ramienia AWPL.

Przytaczają dane, z których wynika, że w ub. roku działające na Litwie banki i filie banków zagranicznych zarobiły 215,3 mln euro zysku netto, ale w sposób znikomy przyczyniają się do utrzymania państwa, tym niemniej wartość mienia systemu bankowego szacuje się na 23,4 mld euro.

„Działające na Litwie instytucje finansowe i banki stale podnoszą dla klientów opłaty za świadczone usługi, zwiększają stopy procentowe kredytów i ich ceny, ograniczają i opodatkowują dostęp mieszkańców Litwy do własnych pieniędzy. Banki zachowują się bardzo nieodpowiedzialnie dążąc do zwiększania zysków kosztem mieszkańców Litwy, nie biorą pod uwagę sprawiedliwości społecznej oraz interesu społecznego. Konieczne jest zapewnienie, by banki stały się poważnymi płatnikami podatków na Litwie. Działające na Litwie banki celowo zmniejszają zysk, układają mechanizmy, jak uniknąć płacenia podatków czy też w jaki sposób zapłacić jak najmniej. Często banki w pośpiechu pompują wygenerowany zysk do macierzystych banków w swoich krajach, zaciągają w nich pożyczki płacąc ogromne odsetki itd.” – twierdzą autorzy inicjatyw legislacyjnych.

W opinii lidera AWPL Waldemara Tomaszewskiego celem poprawek jest zapewnienie dodatkowych dochodów do budżetu państwa, które mają być skierowane na potrzeby społeczne (płatne co miesiąc świadczenie na dzieci w wysokości 120 euro, zapewnienie wsparcia dla rodzin wielodzietnych poprzez wprowadzenie Karty Rodziny, zwiększenie emerytur (bazową emeryturę uzależniając od średniego wynagrodzenia za pracę) oraz na inne potrzeby społeczne. Odpowiednie poprawki do ustaw w litewskim parlamencie zarejestrowała frakcja AWPL.

AWPL złożyła propozycję wypłacania co miesiąc świadczenia w wysokości 120 euro po urodzeniu pierwszego dziecka, jeśli średnie miesięczne dochody rodziny są mniejsze niż 153 euro, zaś po urodzeniu drugiego i kolejnych dzieci posłowie proponują nie stosować ograniczeń w postaci wysokości dochodów rodziny. Odpowiednie poprawki do Ustawy o świadczeniach na dzieci parlamentarzyści AWPL zarejestrowali w litewskim Sejmie.

Frakcja Akcji Wyborczej podkreśla, że podobny podatek nałożony na banki i instytucje finansowe w innych państwach europejskich obowiązuje już od dawna i stał się normą: w Wielkiej Brytanii obowiązuje od 2011 roku, na Węgrzech – od 2010 roku, Portugalii – 2011 roku, Francji – 2011 roku, Szwecji – 2008 roku.

Przewodniczący partii Waldemar Tomaszewski w rozmowie z naszym portalem podkreślił, że „AWPL jeszcze w 2012 roku włączyła do swojego programu wyborczego propozycję opodatkowania zysków banków i sieci handlowych, jednakże do jej wdrożenia zabrakło woli politycznej rządzących”.

Frakcja AWPL podkreśla, że zmiany przepisów mają na celu zwiększenie dochodów rodzin, dobro społeczeństwa i obywateli Litwy.

W imieniu frakcji AWPL ustawę Sejmowi przedstawi wiceprzewodniczący AWPL poseł Zbigniew Jedziński.

www.L24.lt

2016-03-29