Menu / szukaj

Wsparcie dla parafii w Podbrzeziu, Mejszagole, Bujwidzachi Zameczku. Rada poparła propozycję radnych AWPL-ZChR

13 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego. Radni przyjęli szereg uchwał w dziedzinach budżetu, oświaty, gospodarki komunalnej i rozwoju infrastruktury drogowej. Jedna z kwestii dotyczyła wsparcia finansowego czterech parafii.
 
Do projektu uchwały w sprawie przekierowania środków budżetowych radni z frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin wnieśli ważną poprawkę – przeznaczyć 118 tysięcy euro na cztery parafie: 70 tys. euro dla kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Podbrzeziu, 30 tys. euro dla kościoła pw. Świętego Józefa w Wilnie w dzielnicy Zameczek i 18 tys. euro dla parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Mejszagole oraz pw. św. Jerzego w Bujwidzach. Parafie zwróciły się w formie pisemnej do radnych polskiej frakcji z prośbą o przeznaczenie środków finansowych na odnowienie i wyposażenie kościołów.

Kwestia wsparcia parafii została wcześniej omówiona na posiedzeniach Komitetu Ekonomiczno-Finansowym i Komitetu Budżetowego, podczas których zapadła decyzja o wsparciu finansowym dla parafii podbrzeskiej, mejszagolskiej, bujwidzkiej i w wileńskiej dzielnicy Zameczek.

Podczas posiedzenia Rady radni AWPL-ZChR podkreślili, że do wyżej wymienionych parafii należą mieszkańcy rejonu wileńskiego i Rada powinna wesprzeć prośby wspólnot wyznaniowych i przydzielić środki finansowe, bo są to ważne miejsca dla każdego człowieka posiadającego głębokie tradycje chrześcijańskie. Tym bardziej, że to w gestii Rady jest podejmowanie decyzji i przeznaczanie środków na projekty ważne i potrzebne dla mieszkańców rejonu.

Po dyskusjach Rada większością głosów postanowiła wesprzeć poprawkę do projektu i przekierować 118 tysięcy euro na potrzeby czterech parafii.